Obvestila SK osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih

11. seja predsedstva sindikalne konference (Ljubljana, 9. maj 2022)

Predlog SVIZ Slovenije za spremembe in dopolnitve Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (december 2021); dopolnjeno 21. februarja 2022Predlog SVIZ Slovenije za spremembe in dopolnitve 16., in 17. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

10. seja predsedstva sindikalne konference (7. december 2021)

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih: 1. skupina, Portorož, 8. in 9. 11. 2021 - vabilo s programom, prijavnica - ODPOVEDANO!; 2. skupina, Portorož, 15. in 16. 11. 2021 - vabilo s programom, prijavnica - ODPOVEDANO!

Posvet sindikalnih zaupnic in zaupnikov iz osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih - rezultati ankete o odpiranju VIZ zavodov, testiranju, izplačilu dodatkov (februar 2021)

9. seja predsedstva sindikalne konference (dopisno, 15.-17. januar 2021) - zapisnik

Odziv SVIZ na MIZŠ-jeve predloge sprememb in normativov (za sistemizacijo delovnega mesta računalnikar–organizator informacijskih dejavnosti (ROID), spremembo normativa za sistemizacijo delovnega mesta kuhar, uvaja se novo delovno mesto dietnega kuharja in novo delovno mesto za delo z učenci Romi (romski pomočnik), januar 2021)

8. seja predsedstva sindikalne konference (13. oktober 2020) - zapisnik, Rezultati ankete SVIZ o izvajanju petdnevne šole v naravi

7. seja predsedstva sindikalne konference (Ljubljana, 29. junij 2020) - zapisnik

Skupna seja predsedstev sindikalnih konferenc (OGŠZIO in OŠZOMPP) (Ljubljana, 3. marec 2020)

6. seja predsedstva sindikalne konference (3. marec 2020) - zapisnik

5. seja predsedstva sindikalne konference (Ljubljana, 16. december 2019) - zapisnik

Skupna seja predsedstev sindikalnih konferenc (Ljubljana, 16. maj 2019)

Zbor sindikalne konference (Portorož, 12. februar 2019) - zapisnik

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike (11.-12. februar 2019) - vabilo s programom seminarja in prijavnico; program (nova različica, 6. 2.); Najpogostejša delovnopravno vprašanja (Nadja Götz); Nasilje na delovnem mestu s poudarkom na praktičnem primeru (Doroteja Lešnik Mugnaioni); Problematika nove ureditve delovnega časa učiteljev v praksi (Jadranka Zupanc); Internetno nasilje (Maja Vreča);

Seja predsedstva sindikalne konference (Ljubljana, 9. januar 2019)

Združena seja predsedstev sindikalnih konferenc (Ljubljana, 23. oktober 2018)


Volilni zbor SK (vabilo), zapisnik (Ljubljana, 25. september 2018)

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike (Portorož, 6.-7. februar 2017) - vabilo s programom seminarja in prijavnico; Poročilo predsednice o aktualnem dogajanju (Jelka Velički); Konflikt in mobing (Doroteja Lešnik Mugnaioni); Pogosta pravna vprašanja (Jadranka Zupanc); Strateški cilji ministrstva (ministrica Maja Makovec Brenčič); Predstavitev ukrepov na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 in Tabela premij KPND (Nadja Götz);

5. (razširjena) seja predsedstva Sindikalne konference (Ljubljana, 15. septembra 2016)

Posvet za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih, II. del (Ljubljana, 18. april 2016) - predstavitve: Delovni čas učiteljev OŠ, Evalvacija revizijskega poročila Računskega sodišča o delovnem času učiteljev, Stališča SVIZ Slovenije do revizijskega poročila Računskega sodišča o »Delovni obveznosti učiteljev v osnovnih šolah«

Posvet za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih, I. del (Ljubljana, 14. april 2016) - Poročilo s posveta s predstavitvami, Delovni čas učiteljev OŠEvalvacija revizijskega poročila Računskega sodišča o delovnem času učiteljev, Stališča SVIZ Slovenije do revizijskega poročila Računskega sodišča o »Delovni obveznosti učiteljev v osnovnih šolah«

Razširjena seja predsedstva Sindikalne konference (Ljubljana, 2. februarja 2016)

3. seja predsedstva Sindikalne konference (Ljubljana, 24. novembra 2015)

Seja predsedstva Sindikalne konference (Ljubljana, 10. september 2015)