Obvestila SK predšolske vzgoje

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v predšolski vzgoji (Portorož, 16. in 17. januar 2023): (1) vabilo s programom, (2) Finančno-materialno poslovanje sindikata v zavodih in priprava letnega poročila sindikata za leto 2022 (3) Priprava programa dela v sindikatu za leto 2023 (Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek), (4) Vzgojiteljice - pomočnice, uvedba nazivov in določitev plač; spremembe normativov (Jernej Zupančič, strokovna služba SVIZ), (5) Sindikalni zaupnik - izzivi v komunikaciji (Doroteja Lešnik Mugnaioni)

Obvestilo sindikalnim zaupnikom glede napredovanj vzgojiteljic-pomočnic v nazive in s tem povezanih sprememb področnega pravilnika (5. september 2022)

Vabilo na volilni zbor (za mandat 2022-2026) Sindikalne konference predšolske vzgoje (6. september 2022) - zapisnik

Sestanek razširjene seje predsedstva sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ (15. junij 2022, hibridno) - vabilo

Seja predsedstva sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ (20. maj 2022, na daljavo) - zapisnik

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (28. januarja 2022, na daljavo) - zapisnik

Predlog SVIZ za spremembe in dopolnitve o Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (december 2021); dopolnjeno 21. februarja 2022: Predlog SVIZ Slovenije za spremembe in dopolnitve 14. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (10. decembra 2021, na daljavo)

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v predšolski vzgoji (Zreče, 18. in 19. oktober 2021) - vabilo s programom in prijavnico, program-končni; gradivo: Pogosta pravna vprašanja (zaposlitev za določen čas, zaposlovanje na novo pri delodajalcu, Nadja Götz, strokovna služba SVIZ); Pogosta pravna vprašanja (povračilo stroškov za prevoz na delo, varnost in zdravje pri delu, Anja Korošec, strokovna služba SVIZ); Pravice posameznikov: Kako lahko uveljavljam svoje pravice do varstva podatkov po Splošni uredbi? (mag. Polonca Štrekelj, Informacijski pooblaščenec RS); Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih (mag. Polonca Štrekelj, Informacijski pooblaščenec RS); Zakon o nacionalnem demografskem skladu, zakonodajni referendum (Martina Vuk, Konfederacija sindikatov javnega sektorja); Predstavitev ugodnosti, ki jih članom SVIZ nudi Delavska hranilnica (Andrej Pivčevič); Poročilo o delu Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ (Petra Koritnik, predsednica SK predšolske vzgoje)

Seja predsedstva sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ (16. junij 2021, na sedežu OO Velenje) - zapisnik

Posvet sindikalnih zaupnic in zaupnikov iz predšolske vzgoje - rezultati ankete o odpiranju VIZ zavodov, testiranju, izplačilu dodatkov (februar 2021)

Odziv SVIZ na MIZŠ-jeve predloge sprememb in normativov (za delovno mesto vzdrževalca učne tehnologije oziroma vzdrževalca računalniške opreme ter za novo delovno mesto romskega pomočnika za otroke iz romskih naselij, januar 2021)

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (Ljubljana, 10. februarja 2020), zapisnik seje

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (Ljubljana, 24. oktobra 2019), zapisnik seje

Skupna seja predsedstev sindikalnih konferenc (Ljubljana, 16. maj 2019)

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (Ljubljana, 18. februarja 2019), zapisnik seje

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike (25.-26. februar 2019, Portorož) - vabilo s programom seminarja in prijavnico; Trening komunikacijskih veščin (Maruška Željeznov Seničar); Nasilje na delovnem mestu s poudarkom na praktičnem primeru (Doroteja Lešnik Mugnaioni); Internetno nasilje (Maja Vreča); Najpogostejša delovnopravna vprašanja (Jernej Zupančič); Varstvo osebnih podatkov in naloge sindikalnega zaupnika (Jernej Zupančič); 

Volilni zbor SK (vabilo), Zapisnik volilnega zbora SK (Ljubljana, 30. avgust 2018)

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (Ljubljana, 5. junija 2018)

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (Ljubljana, 23. novembra 2017)

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (Ljubljana, 12. oktobra 2017)

 

 

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (Ljubljana, 29. junija 2017)

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike (Portorož, 23.-24. januar 2017) - vabilo s programom seminarja in prijavnico; poročilo s 1. dne izobraževalnega seminarja (23. 1. 2017); poročilo z 2. dne izobraževalnega seminarja (24. 1. 2017) GRADIVO: Predstavitev ukrepov na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2017 (Nadja Götz); Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (tabela); Vsak konflikt še ni mobing (Doroteja Lešnik Mugnaioni); Odgovornost strokovnih delavcev in delavk (Maja Prebil);

Razširjena seja Sindikalne konference predšolske vzgoje (28. novembra 2016)

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (Ljubljana, 6. oktobra 2016)

Protestni shod "Za dostojne plače pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic!" (Ljubljana, 29. septembra 2016)

Izredna seja Sindikalne konference predšolske vzgoje pred protestnim shodom pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic (Ljubljana, 13. septembra 2016)

Posvet za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v predšolski vzgoji (Ljubljana, 21. april 2016), Poročilo s posveta z gradivom, GRADIVO: Pogajanja 2016, Upravljanje s stresom z organizacijskega vidika (dr. Klemen Podjed, Inštitut za produktivnost), Dejavniki psihosocialnih tveganj na delovnem mestu (mag. Maruška Željeznov Seničar, Zavod ZVIS), Novosti pri kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju (Modra zavarovalnica)

1. seja predsedstva sindikalne konference (Ljubljana, 31. marca 2015); zapisnik seje predsedstva