Obvestila SK predšolske vzgoje

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (Ljubljana, 10. februarja 2020), zapisnik seje

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (Ljubljana, 24. oktobra 2019), zapisnik seje

Skupna seja predsedstev sindikalnih konferenc (Ljubljana, 16. maj 2019)

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (Ljubljana, 18. februarja 2019), zapisnik seje

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike (25.-26. februar 2019, Portorož) - vabilo s programom seminarja in prijavnico; Trening komunikacijskih veščin (Maruška Željeznov Seničar); Nasilje na delovnem mestu s poudarkom na praktičnem primeru (Doroteja Lešnik Mugnaioni); Internetno nasilje (Maja Vreča); Najpogostejša delovnopravna vprašanja (Jernej Zupančič); Varstvo osebnih podatkov in naloge sindikalnega zaupnika (Jernej Zupančič); 

Volilni zbor SK (vabilo), Zapisnik volilnega zbora SK (Ljubljana, 30. avgust 2018)

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (Ljubljana, 5. junija 2018)

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (Ljubljana, 23. novembra 2017)

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (Ljubljana, 12. oktobra 2017)

 

 

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (Ljubljana, 29. junija 2017)

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike (Portorož, 23.-24. januar 2017) - vabilo s programom seminarja in prijavnico; poročilo s 1. dne izobraževalnega seminarja (23. 1. 2017); poročilo z 2. dne izobraževalnega seminarja (24. 1. 2017) GRADIVO: Predstavitev ukrepov na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2017 (Nadja Götz); Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (tabela); Vsak konflikt še ni mobing (Doroteja Lešnik Mugnaioni); Odgovornost strokovnih delavcev in delavk (Maja Prebil);

Razširjena seja Sindikalne konference predšolske vzgoje (28. novembra 2016)

Seja predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje (Ljubljana, 6. oktobra 2016)

Protestni shod "Za dostojne plače pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic!" (Ljubljana, 29. septembra 2016)

Izredna seja Sindikalne konference predšolske vzgoje pred protestnim shodom pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic (Ljubljana, 13. septembra 2016)

Posvet za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v predšolski vzgoji (Ljubljana, 21. april 2016), Poročilo s posveta z gradivom, GRADIVO: Pogajanja 2016, Upravljanje s stresom z organizacijskega vidika (dr. Klemen Podjed, Inštitut za produktivnost), Dejavniki psihosocialnih tveganj na delovnem mestu (mag. Maruška Željeznov Seničar, Zavod ZVIS), Novosti pri kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju (Modra zavarovalnica)

1. seja predsedstva sindikalne konference (Ljubljana, 31. marca 2015); zapisnik seje predsedstva