Obvestila SK srednjih, višjih šol in dijaških domov

8. seja predsedstva Sindikalne konferenc srednjih, višjih šol in dijaških domov (Ljubljana, 4. april 2022) - vabilo

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (december 2021); dopolnjeno 21. februarja 2022Predlog SVIZ Slovenije za spremembe in dopolnitve 39. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

7. seja predsedstva Sindikalne konferenc srednjih, višjih šol in dijaških domov (Ljubljana, 24. november 2021) - vabilo, zapisnik

Objavljene spremembe in dopolnitve pravilnikov o normativih in standardih v srednjih šolah (november 2021)

6. seja predsedstva Sindikalne konferenc srednjih, višjih šol in dijaških domov (Ljubljana, 12. oktober 2021) - vabilo, zapisnik, priloga k zapisniku

Posvet sindikalnih zaupnic in zaupnikov iz srednjih, višjih šol in dijaških domov - rezultati ankete o odpiranju VIZ zavodov, testiranju, izplačilu dodatkov (februar 2021)

5. seja predsedstva Sindikalne konferenc srednjih, višjih šol in dijaških domov (Ljubljana, 2. februar 2021) - vabilo in zapisnik

Odziv SVIZ na MIZŠ-jeve predloge sprememb in normativov (za učitelje, ki opravljajo delo organizatorja informacijsko-komunikacijske tehnologije , januar 2021)

4. seja predsedstva Sindikalne konferenc srednjih, višjih šol in dijaških domov (Ljubljana, 13. oktober 2020)

3. seja predsedstva Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov (Ljubljana, 28. januar 2020)

Skupna seja predsedstev sindikalnih konferenc (Ljubljana, 16. maj 2019)

Zapisnik 2. zbora Sindikalne konference (Bled, 19. marec 2019)


Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike (18.-19. marec 2019, Bled) - vabilo s programom seminarja in prijavnico; Uvodna predstavitev predsednika SK (Jože Brezavšček);  Nasilje na delovnem mestu s poudarkom na praktičnem primeru (Doroteja Lešnik Mugnaioni); Internetno nasilje (Maja Vreča); Najpogostejša delovnopravna vprašanja (Nadja Götz); Varstvo osebnih podatkov in naloge sindikalnega zaupnika (Jernej Zupančič); Izzivi izvajanja nove ureditve delovnega časa učiteljev v praksi (Jadranka Zupanc); 

Združena seja predsedstev sindikalnih konferenc (Ljubljana, 23. oktober 2018)

Volilni zbor SK (vabilo), zapisnik (Ljubljana, 11. september 2018)

Zapisnik 4. zbora Sindikalne konference (Zreče, 11. april 2017)


Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike (Zreče, 10.-11. april 2017) - vabilo s programom seminarja in prijavnico; Predstavitev ukrepov na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 (Nadja Götz); Premije KPND; Odgovornost strokovnih delavcev in delavk (Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.); Konflikt in mobing (Doroteja Lešnik Mugnaioni); Ureditev delovnega časa učiteljev – predstavitev stališč SVIZ (Nadja Götz);


4. seja predsedstva Sindikalne konference (Ljubljana, 23. september 2016)


Posvet za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v srednjih šolah, višjih šolah in dijaških domovih (Ljubljana, 8. april 2016) - poročilo s posveta z gradivi


3. seja predsedstva Sindikalne konference (Ljubljana, 14. marec 2016)

Skupna seja predsedstev Sindikalnih konferenc (osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih in srednjih, višjih šol in dijaških domov; Ljubljana, 24. novembra 2015)

Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike (Zreče, 20.-21. april 2015) - vabilo s programom seminarja in prijavnico; GRADIVO: javno nastopanje (Saša Županek); rezultati vprašalnika o zadovoljstvu s seminarjem

1. seja predsedstva sindikalne konference (Ljubljana, 31. marec 2015)