Ljubljana, 14. 5. 2019

Odgovori SVIZ na vprašanja o dogajanju v CUDV Draga

Pred dnevi nam je novinarka Slovenskih novic posredovala šest vprašanj v zvezi z dogajanji v CUDV Draga in nas prosila za odgovore do naslednjega dne. Odgovore in pojasnila smo ji kljub zelo kratkemu roku pripravili, obenem pa jo zaradi slabih dosedanjih izkušenj z omenjenim časnikom prosili, naj nam članek oziroma del z našimi odgovori pred objavo posreduje v pregled (avtorizacijo). Novinarkin odgovor je bil: »Za avtorizacijo pa ne bo šlo, ker v primeru vaših pisnih odgovorov itak ni dileme oziroma ne bo nobenega nesporazuma, kot bi lahko bil v primeru intervjuja

V danes objavljenem članku v Slovenskih novicah z naslovom »V CUDV Draga ni bilo spolne zlorabe« ni ne duha ne sluha objektivnosti, pač pa so v tendenciozno napisanem očitno enostranskem članku še tisti naši odgovori, ki so sploh povzeti, zmanipulirani prek meje še približno sprejemljivega. Da bi se zainteresirani lahko seznanili z vsemi našimi odgovori v celoti, kot so bili tudi posredovani novinarki, jih objavljamo v nadaljevanju.

 

Kakšno je mnenje SVIZ o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi varuhov v CUDV Draga  in zakaj?

Prepričani smo, da je izredna odpoved neutemeljena, kar bomo dokazali na sodišču. Poleg ostalega bomo dokazovali, da je bilo ravnanje našega člana, ko je mamo varovanca obvestil o dogodku, v skladu s Kodeksom pravic, dolžnosti in splošnih določil Draga.

Kako SVIZ v tem primeru pomaga svojima članoma?

Enemu izmed varuhov smo pomagali pri uspešnem zagovoru, odpuščenemu v skladu s pravili SVIZ nudimo brezplačno pravno pomoč. Če bi zašel v finančno stisko, ima SVIZ vzpostavljen utečen sistem solidarnostnih in finančnih pomoči.

Kot trdi direktorica Valerija Bužan, je razlog za izredno odpoved v njunem spornem ravnanju, oziroma zato, ker sta, po svoji volji in proti pravilom, seznanila starše z informacijami, ki jih kot varuha ne bi smela oziroma sta dogodek predstavila kot domnevno spolno zlorabo, čeprav nič ni kazalo, da bi šlo za spolno zlorabo. Kje vidite razlog za njuno izredno odpoved vi?

Prepričani smo, da se direktorica o tem, da naj bi bila kršena pravila, moti, saj poleg določila omenjenega kodeksa varuhi v dolgoletni praksi vselej seznanjajo starše s posebnostmi. Tudi če bi se v postopkih nesporno potrdilo, da ni šlo za spolno zlorabo, verjamemo, da je varuh ravnal prav, ko je starše o dogodku obvestil, in stojimo za njegovim ravnanjem. Menimo, da je odpoved delovnega razmerja varuhu poskus direktorice, da bi odgovornost odvrnila od sebe in ravnanja tretje delavke, ki je staršem ime in priimek drugega varovanca izdala in za katero člani in članice trdijo, da sta z direktorico osebni prijateljici. Kot razumemo, proti tej delavki ni sprožila nikakršnega postopka.

Po trditvah direktorice Bužanove sta varuha s tem, ko sta nepooblaščeno seznanila starše, zlorabila najšibkejše v tej zgodbi, varovance CUDV Draga in njihove starše neupravičeno prestrašila in jih spravila v stisko. Kako vi ocenjujete njuno ravnanje?

Trditev direktorice, da je varuh s seznanitvijo staršev zlorabil varovanca, je absurdna, saj je bil namen varuha v prvi vrsti zaščititi varovanca.  Se pa sicer absurden očitek direktorice dobro sliši. Sprašujemo se, na podlagi česa direktorica sklepa, da je varuh z informacijo prestrašil starše. Iz pisma, ki ga je mati varovanca naslovila tudi na SVIZ, je očitno, da ne gre za prestrašenost, ampak ogorčenje, ker so ji dogodek zamolčali.

Direktorica Bužanova tudi trdi, da gre za gonjo proti njej, ki jo spodbuja SVIZ. Ali lahko njene trditve zanikate?

Absolutno zanikamo! SVIZ je bil z dogodkom seznanjen, ko ga je o njem obvestila mati varovanca, vse drugo je direktoričin poskus zamegljevanja. Gre za klasičen poskus premeščanja pozornosti drugam –  stran od lastne odgovornosti – in za preizkušen trik, da se direktorica poskuša v javnosti naslikati kot žrtev preganjanja.

Ali lahko navedete vaša dosedanja prizadevanja za boljše pogoje delavcev v CUDV Draga oziroma vseh zaposlenih (varuhov in varuhinj) v podobnih javnih zavodih (višje plače, boljši pogoji za delo …). Kot je znano, so pogoji za njihovo delo izjemno težki, saj delajo z osebami z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, plačani pa so oziroma se nahajajo v istem plačilnem razredu, kot če bi delali z zdravimi …

Kot ugotavlja Območni odbor SVIZ Ljubljane in okolice, CUDV Draga po pritožbah delavk in delavcev, po iskanju nasvetov in pomoči, po opozorilih o delovnopravnih kršitvah izrazito negativno odstopa od vseh drugih 250 zavodov na območju. Ni mogoče spregledati, da med zaposlenimi člani in članicami prevladujeta nelagodje in strah, o čemer jasno govori interna in anonimna anketa, ki smo jo izvedli med zaposlenimi in ki potrjuje, da je osrednji razlog za tako stanje ravnanje direktorice. Zaradi vsega naštetega smo bili prisiljeni v obsežnejšo sindikalno akcijo, ki že ima pozitivne učinke, saj so bile zaposlenim izplačane presežne ure dela, solidarnostne pomoči, opuščena je bila zahteva po predložitvi samoplačniškega zdravstvenega potrdila za upravičenost do stoodstotnega nadomestila za poškodbo na delu, določeno je bilo referenčno obdobje o izravnavi delovnega časa, začel se je postopek sprejemanja novega pravilnika o preprečevanju mobinga, ki omejuje pristojnosti direktorice …

Komentarji
Anastasie
31.05.2019

Vem, da se bo "usulo" po meni, tudi zato sem uporabila psevdonim....
Sem nekdanja zaposlena v Centru Dolfke Boštjančič, Draga. Najprej kot pedagog, nato kot tajnica strokovnih služb. Go direktorico poznam zelo dobro, lahko bi rekla od samega začetka. V center je prišla leta 1984, takoj na začetku, sama slabo leto za njo. Bila sem priča njenega dela in odnosa: delala je z nami v skupini, vzpostavila psihološko službo in številne projekte doma in v tujini. Ob tem se je sama strokovno izpopolnjevala, od magisterija do doktorata. Med vsemi drugimi funkcijami je bila tudi član sindikata, za to je prejela tudi nagrado. In poznam njen odnos do delavcev, sama sem ga bila deležna, v pozitivnem smislu, ko sem bila v največjih stiskah, saj nisem najbolj zdrava.... Za marsikaj se ji lahko zahvalim, pa ne le sama, tudi drugi...
Sedaj pa k "spolni zlorabi" - poslušala sem intervju, ga direktorica je odnos priznala, povedala je, da gre za dva polnoletna fanta (27 let). Poudarila je, da je spolnost pravica tudi naše populacije, ne le zdrave, na to pozabljamo.... Marsikdo drug bi zadevo "pometel pod preprogo", ona je ni..... Bila je dostopna za pojasnila. Dogodek sta preiskovala tudi tožilstvo in inšpekcija, nista našla nepravilnosti (bilo je objavljeno, gospodje!).
Kar se tiče obveščanja staršev - ravno na tej sferi je problem, namreč starši zelo težko sprejmejo, da imajo tudi naši gojenci pravico do spolnosti, da tudi kdaj česa ne povedo. Zaposleni in tisti, ki smo v stiku z njimi (prostovoljci, npr.) smo dolžni zasebnost spoštovati. Kajti pravico do le-te imajo enako kot zdravi....
In zato to pišem: ker se mi vse skupaj zdi "politični linč" in nič drugega... Vem, "usulo" se bo po meni. Ampak, kdor ne stoji za lastnimi stališči - nima ne časti, ne hrbtenice!

Vaš komentar