Ljubljana, 9. 7. 2019

Odpoved zaupniku pritisk na sindikat

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je v luči izredne odpovedi, ki jo je zasebni detektiv sredi letošnjega junija izročil našemu sindikalnemu zaupniku na Srednji šoli za oblikovanje Maribor (SŠOM), 9. julija 2019 na sedežu Območnega odbora SVIZ Podravje pripravil novinarsko konferenco. Na njej so glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, odpuščeni sindikalni zaupnik Dejan Paska in odvetnik Dino Bauk iz Odvetniške družbe Ferfolja, Ljubič, Bauk, ki sindikalnega zaupnika zastopa, komentirali okoliščine dogajanja ob izredni odpovedi.

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je na novinarski konferenci znova podčrtal, da SVIZ omenjeni ukrep razume kot vmešavanje v svobodno delovanje sindikata, kot ga varuje 76. člen Ustave Republike Slovenije, kot poskus discipliniranja sindikata in sindikalnega zaupnika ter kot poskus ustrahovanja vseh sindikalno organiziranih zaposlenih na omenjeni šoli. Po njegovih besedah je zaupnik zgolj opravljal dolžnost predstavnika sindikata in izpostavil neustrezno ravnanje ravnateljice, ki naj bi bila do zaposlenih žaljiva, zaradi česar pa ga je doletela odpoved. Obtožbe, ki so bile izrečene proti njemu, je pred novinarji odločno zavrnil tudi odpuščeni sindikalni zaupnik Dejan Paska sam, saj da v njih ni niti enega argumenta, ki bi opravičeval dejanje ravnateljice SOŠM Nadje Jager Popović. Tudi odvetnik Dino Bauk je poudaril, da razlogi za odpoved sindikalnemu zaupniku niso dovolj konkretizirani, zato ni mogoče ustrezno pripraviti zagovora in je onemogočena sodna presoja utemeljenosti razlogov. O pritožbi bo na drugi stopnji odločal svet zavoda, ki si bo verjetno pridobil neodvisno pravno mnenje, če ta ne bo ugodil pritožbi, pa bo spor šel na delovno sodišče.