Ljubljana, 6. 9. 2017

Odprava plačnih anomalij - praktična navodila

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je ravnateljem vrtcev in šol posredovalo okrožnice, ki se nanašajo na odpravo plačnih anomalij za zaposlene do vključno 26. plačnega razreda, na spremembe Pravilnikov o normativih in standardih v povezavi z novimi delovnimi mesti (vse spremembe pravilnikov so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 47/2017, 1. 9. 2017) ter na implementacijo sprememb. Spomnimo: do dogovora o izboljšanju plač za zaposlene na delovnih mestih do vključno 26. plačnega razreda so sindikati in vlada prišli ob koncu letošnjega julija, približno mesec dni kasneje (29. avgusta) pa je bilo dogovorjeno v obliki aneksov h kolektivnim pogodbam objavljeno v Uradnem listu (št. 46). Skladno z dogovorjenim morajo delodajalci po uveljavitvi aneksov v 30-dnevnem roku sprejeti ustrezne spremembe aktov o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, nato pa najpozneje v nadaljnjih 30 dneh javnim uslužbenkam in uslužbencem predložiti v podpis nove anekse k pogodbam o zaposlitvi.

MIZŠ je torej ravnateljem poslalo okrožnice z navodili in predlogi aneksov k pogodbam o zaposlitvi. Vse navedeno objavljamo tudi na naši strani v nadaljevanju:

Aneks h KP za dejavnost vzgoje in izobraževanja – pojasnila v zvezi z realizacijo odprave plačnih anomalij

- okrožnica za vrtce

- okrožnica za osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladine s posebnimi potrebami

- okrožnica za srednje šole, dijaške domove, višje strokovne šole, organizacije za izobraževanje odraslih

- vzorec aneksa k pogodbi o zaposlitvi (določitev oziroma uvrstitev v višji PR na primeru HIŠNIK IV)

- vzorec aneksa k pogodbi o zaposlitvi (primer, če se spreminja ime delovnega mesta in PR)

Komentarji
Tajništvo GO SVIZ
14.09.2017

Spoštovana ga. Irena,

informacijo o objavljenih aneksih najdete tukaj: http://www.sviz.si/obvestila/

Lep pozdrav!
Tajništvo GO SVIZ

Irena
13.09.2017

Pozdravljeni! Na naši novi strani več ne najdem pravnih predpisov, ki sem jih redno pregledovala. Sedaj konkretno iščem nove ankse h kolektivnim pogodbam. Hvala in lp

Vaš komentar