Ljubljana, 20. 6. 2023

Odprto pismo Vladi RS

Spoštovani!

Moje ime je Tamara Vamberger in v 40 % delovnega časa sem zaposlena kot svetovalna delavka. O zamisli novega koncepta ovrednotenja svetovalnih delavcev v plačne razrede me je obvestila sodelavka. Sprva sva razmišljali, da gre verjetno za pomoto, ko sva primerjali izhodišča in umestitev svetovalnih delavcev v primerjavi z vzgojitelji in učitelji.

Osuple, razočarane in zgrožene smo po nekaj dneh, ko pomota ni bila obelodanjena, sklenile, da vsaka zase zapišemo svoja nestrinjanja s samovoljnimi in neutemeljenimi vladnimi predlogi.

V svetovalnem delu sem zaposlena zadnjih 15 let. Vsako leto v določenem deležu, saj ob tem poučujem še DKE in opravljam ure DSP kot pedagog. Pred tem sem bila šest let zaposlena v zdravstvu. Izzivi pri delu, ki ga opravljam, so iz leta v leto večji. Prav tako se širi obseg nalog, ki jih prevzema svetovalna služba. Sama sem zaradi občutka, da se moram na posameznih področjih izpopolniti, vpisala dodatni študij inkluzivne pedagogike, ki ga končujem.

Želela bi razumeti, od kod ideja po razslojevanju kadra v šolstvu, saj se za delo, ki ga opravljam, zahteva univerzitetna izobrazba, enakovredna izobrazbi učitelja. Prav tako se delo učitelja in svetovalnega delavca iz leta v leto bolj prepleta, saj so učenci in njihovi problemi tako raznoliki, da zahtevajo veliko obravnav s stani svetovalne službe. Primere, ki so najtežji, svetovalna služba sprotno in dodatno obravnava ter na tak način razbremeni učitelja in mu olajša delo.

Sama si pri svojem delu v svetovalni službi prizadevam za povezovanje vseh deležnikov, iskanje učinkovitih rešitev in učinkovitega dialoga, poudarek pa dajem predvsem spoštljivi komunikaciji. Menim, da sem pri delu aktivna in uspešna. Rešujem probleme, ki se zdijo razrednikom prekompleksni zanje in prosijo za mojo pomoč. Svetujem staršem, ki se znajdejo v stiskah in ne vidijo pozitivne prihodnosti, suportiram otroke, ki jih v sodobnem svetu pestijo težave in pasti modernih tehnologij, zapeljivih drog, učnih težav, in jih opremljam s strategijami za reševanje trenutnih zagat in problemov. Z vodstvom izmenjujem mnenja, vse z namenom, da peljemo šolo po poti napredka in razvoja, ki parira smernicam družbe in (pre)vzgaja otroke (velikokrat tudi starše) v odgovorne posameznike naše družbe. Hkrati skrbim za vpise in prepise otrok, usmeritve otrok s posebnimi potrebami ter zagovarjam njihove pravice iz odločb, kadar se na le-te pozablja … Del in opravil v svetovalni službi ne zmanjka in včasih ima dan premalo ur za vse naloge, ki jih je potrebno postoriti, da delo teče. Zase menim, da opravljam odgovorno in zahtevno delo, ki terja od posameznika ne samo poglobljeno in posodobljeno znanje ter delovne navade, pač pa tudi disciplino in kompetence strpnosti, empatije, sočutja … Pri svojem delu se trudim, da ne delam razlik med posameznimi obravnavami, zato apeliram na Vlado RS, da neha razslojevati zaposlene v šolstvu – edini instituciji, ki se trudi vzgajati njihove državljane.

V pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole je zapisano, da so na delovno mesto svetovalnega delavca lahko sprejeti posamezniki, ki so končali:

- univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali

- magistrski študijski program druge stopnje psihologija, pedagogika, socialno delo, socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju.

Jasno so postavljene zahteve po izobrazbi, zato naj bodo jasno in enakovredno začrtana izhodišča učitelja in svetovalnega delavca tudi pri plačilu. Želim izraziti odločen NE novemu predlogu razvrstitve v plačne razrede v šolstvu.

 

Tamara Vamberger
svetovalna delavka na OŠ Videm

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar