Ljubljana, 4. 5. 2021

Odstop!

Ob koncu aprila so se članice in člani 54-članskega Glavnega odbora SVIZ na dopisni seji izrekali o tem, da SVIZ začne med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju zbirati podpise k pozivu za odstop ministrice za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simone Kustec. Sklep o zbiranju podpisov je podprla večina predstavnic in predstavnikov najvišjega organa SVIZ med kongresoma.

Po letu dni, odkar v zapletenih okoliščinah vodi izjemno zahteven resor, je postalo povsem očitno, da prof. dr. Simona Kustec ni kos nalogam, da njeno vztrajanje na čelu ministrstva škoduje kakovosti vzgoje in izobraževanja v naši državi, zato jo zaposleni v slovenskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, dijaških domovih ter na fakultetah pozivamo, naj odstopi.

Prof. dr. Simona Kustec je v prvi vrsti ministrica v vladi pod vodstvom Janeza Janše, ne pa ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ki bi prednostno izpostavljala in zagovarjala specifične cilje, potrebe ter interese vzgoje in izobraževanja. Tako ni presenečenje, da izobraževalno politiko v vladi vse bolj očitno usmerjajo drugi. Vse od razglasitve samostojne države v Sloveniji nismo imeli ministrice ali ministra za izobraževanje, ki bi kazal manj volje in pripravljenosti za dialog z zaposlenimi. Naše številne pozive, da bi sodelovali pri oblikovanju ukrepov, ki posegajo v vzgojno-izobraževalni prostor, da bi se dogovarjali, da bi na podlagi naših bogatih izkušenj v dobro vseh iskali najustreznejše rešitve, je prof. dr. Simona Kustec od lanske pomladi, ko je prevzela svojo funkcijo, vztrajno ignorirala ali zavračala. Prav odklanjanje spoštljivega, enakopravnega sodelovanja in dogovarjanja s predstavniki zaposlenih, še posebno s strokovnjaki – praktiki od vrtcev do univerz, se je pokazalo kot eden od ključnih razlogov za to, da so se ukrepi v šolskem polju nerazumljivo hitro in tik pred zdajci spreminjali, da so bili nedomišljeni in nekateri celo povsem zgrešeni. Ravnanje ministrice je bilo pogosto povsem neodmerjeno – tako je, denimo, na eni strani močno idealizirala kakovost našega izobraževanja na daljavo, ki naj bi bilo v Sloveniji boljše kot v katerikoli drugi evropski državi, obenem pa je bila skrajno žaljiva do učiteljstva, ko je namigovala, da naj ti pred epidemijo covida-19 ne bi znali niti prižgati računalnika. Vzgojiteljice in vzgojitelji, učiteljice in učitelji, strokovne delavke in delavci, administrativno in tehnično osebje smo bili ponižani v zgolj izvrševalce ukrepov, v tiste, ki nimamo pravice podati predlogov in opozoril, kaj šele enakopravno sodelovati pri oblikovanju posegov v področje, ki ga dobro poznamo.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec je najbolj odgovorna za zgrešene ukrepe Vlade RS pri spoprijemanju z epidemijo covida-19 na področju vzgoje in izobraževanja. Ministrica in celotna Vlada RS sta ravnala v nasprotju s splošno sprejetim prepričanjem, da je pomembno, da se vrtci, šole, dijaški domovi in fakultete zapirajo zadnji in odpirajo prvi. Niti ministrica niti vlada nista razumeli, da so – seveda ob dodatnem vlaganju v varnost in smiselnih prilagoditvah – odprti vrtci, šole in fakultete ključni za delovanje gospodarstva in pri vzpostavljanju čim večje stopnje normalnega delovanja družbe. Razumemo, da je obvladovanje epidemije najpomembnejša naloga nas vseh, a ni sprejemljivo, da neopravičljivo visoko ceno zaradi zgrešenih odločitev oblasti plačujejo prav otroci, učenci, dijaki, študenti in celotni vzgojno-izobraževalni sistem. Ministrica je odgovorna, da smo prišli do točke, ko se je utemeljeno spraševati, kdo vodi resor za izobraževanje, in tudi to, ali država sploh še ima konsistentno izobraževalno politiko. Podpisnice in podpisniki poziva k odstopu se sprašujemo, ali se ni prof. dr. Simona Kustec v letu dni bolj kot ministrica za izobraževanje pokazala kot ministrica proti izobraževanju.

Vsak zaposleni se bo s svojim podpisom pod poziv ministrici prof. dr. Simoni Kustec, naj odstopi, pridružil javnemu izraženju nezadovoljstva z vodenjem področja vzgoje in izobraževanja v zadnjem letu dni. Pridružil se bo oceni, da ministrica škoduje ciljem in interesom vzgoje in izobraževanja v naši državi.  Podpisi se zbirajo med zaposlenimi, ki ste vodenje resorja za izobraževanje, znanost in šport dnevno občutili pri svojem delu, ki imate neposredne izkušnje, da lahko po letu dni izrečete kvalificirano sodbo o ravnanju in odločitvah ministrice prof. dr. Simone Kustec. S podpisovanjem želimo javnosti prenesti razpoloženje zaposlenih v slovenskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, dijaških domovih ter na fakultetah; sporočiti želimo, kako visoka je stopnja nezadovoljstva zaposlenih z delom Vlade RS na področju resorja, ki ga vodi ministrica prof. dr. Simona Kustec.

Sindikalni zaupnice in zaupniki SVIZ v vzgojno-izobraževalnih ustanovah so že prejeli natančnejša obvestila in navodila ter tudi tabele za zbiranje podpisov, zatorej se vsi, ki se strinjate z očitki sindikata o nekompetentnem in škodljivem vodenju področja vzgoje in izobraževanja v zadnjem letu dni ter bi želeli prispevati podpis pod poziv k odstopu ministrice, obrnite na predstavnico oz. predstavnika SVIZ v svojem zavodu.

Podrobneje sta akcijo zbiranja podpisov in razloge zanjo predstavila glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in predsednica GO SVIZ Jelka Velički na novinarski konferenci 4. maja. Posnetke si lahko ogledate v nadaljevanju.

Jelka Velički, predsednica GO SVIZ:

 

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

 

Odgovori in pojasnila novinarjem:

 

 

Komentarji
Mitja Križman
11.05.2021

Odstop, takoj !

Gabriela B. Blokar
11.05.2021

.

Tašo Marijan Hrvatin
10.05.2021

Prosim, uredite tudi možnost podpisa s SI-GENCA dokazilom, da nam ni potrebno hoditi osebno na podpise.
Seveda sem za to, da gospa odstopi sama ali po predlogu vodilnih!

Neva Germadnik
10.05.2021

Odstop!

Simona Miklič
10.05.2021

Vzgoja in izobraževanje morata biti temelj in kompas družbe.
Spoštovana ministrica ga. Kustečeva, NE HVALA!

Matevž Roškarič
10.05.2021

Odstop.

David Požegar
09.05.2021

Nemuden odstop!

Nataša
05.05.2021

Nemudoma naj odstopi, še bolje bi bili, če bi jo lahko vrgli iz položaja, ki mu ni kos.

Mihaela Tomažič Saksida
05.05.2021

Bi bil čas, da ministrica odstopi. V dobro vseh naših otrok.

Ljuba Čadej
05.05.2021

Zadosti je...

Ines Goger
04.05.2021

Absolutno odstop s vsemi ostalimi podaniki!

Martin Zahtila
04.05.2021

Odstop, nesposobna marioneta. Sramota za solstvo, sramota za Slovenijo.

Nina Štefanec
04.05.2021

Takojšen odstop!

Urška Čoper Ahačič
04.05.2021

Vsaj odstop naj izpelje prav, ce ze druga ni prav naredila.

Gaja Kryštufek Gostiša
04.05.2021

Takojšen odstop!

Anka Ažman
04.05.2021

Nepreklicni odstop (predsedniku vlade ga lahko posredujete v kakšni obliki zlepljenk, te menda še prebira)!

Tatjana Burnik
04.05.2021

Odstop!

Matic Podobnik
04.05.2021

/

Vaš komentar