Ljubljana, 23. 2. 2021

Odziv EK na poziv reprezentativnih sindikalnih central

Po tem, ko so v pretekih tednih na zaskrbljujoče stanje glede socialnega dialoga že opozorili Evropska konfederacija sindikatov (ETUC), Evropska federacija sindikatov (ETUF) in Evropski ekonomsko-socialni odbor, so tokrat to storili tudi v Generalnem direktoratu za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji.  

»Čeprav Evropska komisija podpira vlade pri njihovem boju s pandemijo, mora obenem odgovor na krizo v celoti spoštovati temeljne principe in vrednote, ki so zapisani v Pogodbi o EU,« v pismu namenjenem predstavnikom reprezentativnih sindikalnih central, ki delujejo v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, zapiše direktor generalnega direktorata za zaposlovanje Jordi Curell. Kot dodaja, morajo sprejeta pravila temeljiti na zakonitosti, proporcionalnosti in nediskriminaciji. Z namenom spoštovanja vladavine prava, temeljnih pravic in prava EU, kot dodaja, Evropska komisija pozorno spremlja ukrepe, ki jih sprejemajo njene članice.   

Evropska komisija zaradi sedmega protikoronskega paketa tudi sama izraža skrb zaradi možnosti enostranskega upokojevanja starejših v Sloveniji, kar lahko poslabša dolgoročno vzdržnost javnih financ. Kot dodaja Curell, imajo pomisleke tudi glede tega, da bi tak ukrep povečeval zaposlitvene možnosti mlajših: »Takšne povezave ne moremo dokazati z empiričnimi podatki ali projekcijami.« Namesto tega bi, kot sporoča, morali spodbujati večjo vključitev vseh skupin na trg dela.  

Curell je spomnil tudi na to, da k spodbujanju socialnega dialoga na nacionalnem in evropskem nivoju v državah članicah EU zavezujejo tudi pogodbe (151. člen Pogodbe o delovanju EU) in Evropski steber socialnih pravic, ki so ga podprle najpomembnejše institucije EU. Kot dodaja, v Evropski komisiji verjamejo, da imajo socialni partnerji pomembno vlogo pri Načrtu za okrevanje in odpornost ter tudi pri številnih drugih reformah.  

Spomnil je še, da k posvetovanju s socialnimi partnerji in ostalimi deležniki v okviru pravnega okvira držav, zavezujejo tudi pravila priprave Osnutka načrta za okrevanje in odpornost. O tem pa se mora pripraviti tudi povzetek. »Evropska komisija bo temeljito preverila informacije o teh posvetovanjih.« Za zaključek je generalni direktor še odločno dodal, da je Evropska komisija zavezana k branjenju socialnega dialoga, kot enega izmed ključnih stebrov socialno-tržnega gospodarstva, »še toliko bolj v času, ko moramo pri okrevanju obnoviti socialno razsežnost.«.

Pismo Evropske komisije si v celoti in izvirniku lahko preberete na tej povezavi.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar