Ljubljana, 11. 2. 2019

Ogledalo slovenskemu šolstvu

Na izobraževalnem seminarju sindikalnih zaupnic in zaupnikov v osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih se je zbranim v popoldanskem delu prvega dneva pridružil minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo. V svojem polurnem nagovoru je predstavil aktualne izzive in prioritete ministrstva, na prošnjo predsednice osnovnošolske sindikalne konference Jelke Velički pa se je opredelil še do napovedanih sprememb področne zakonodaje, predstavil postopek oblikovanja Bele knjige za področje vzgoje in izobraževanja, spregovoril o vprašanju prenove kariernega sistema strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju, o novi ureditvi delovnega časa učiteljev in problematiki spletne varnosti.

V prvem delu svojega prispevka na izobraževalnem seminarju je minister izrekel zahvalo učiteljem za trud, zaradi katerega je slovenski vzgojno-izobraževalni sistem na tako visoki kakovostni ravni, kot je. Zatem je spregovoril o »dolgosteznem« procesu oblikovanja nove Bele knjige v vzgoji in izobraževanju, saj zdajšnji poteče veljavnost z začetkom leta 2021. Dokument naj bi bil po ministrovih besedah oblikovan na podlagi najširše družbene razprave, v prvem delu pa želi ministrstvo izpeljati večkratno analizo trenutnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Poudaril je, da je ambicija ohraniti kakovosten sistem, ki bo ob dobro domišljenih spremembah napredoval na področjih, na katerih še lahko, in v smeri, ki je ustrezno začrtana. Glavni tajnik SVIZ je poudaril, da pričakuje, da bo pri oblikovanju prihodnosti slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema pomemben partner tudi sindikat, ter da bo novi dokument omogočal krepitev in utrditev strokovne avtonomije učiteljstva, saj je to področje ostalo v zadnjih desetih letih povsem v ozadju, učitelji pa prepogosto občutijo, da lahko vsakdo posega v njihove strokovne odločitve. Minister se je strinjal, da mora bit avtonomija učiteljev postavljena v središče izobraževalnega sistema.

Med drugimi spremembami v slovenskem šolstvu je napovedal spremembe zakona o vrtcih, ureditev razmerja javnega in zasebnega šolstva, prenovo gimnazijskega programa, pripravo zakona o visokem šolstvu in spremembe zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Na področju prenove kariernega sistema strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju je dr. Jernej Pikalo poudaril, da je ideja dodatnega četrtega strokovnega naziva spodbujanje stalnega profesionalnega razvoja, saj znanje, ki ga pedagoški delavci prenašajo na mlajše rodove, ne sme zastareti. V zvezi z novo ureditvijo delovnega časa je minister izrazil pomislek o izgubljanju akademskosti pedagoškega poklica, v realnosti vzpostavljenega sistema pa ob zadostitvi zahtevam Računskega sodišča RS namero vpeljati v šolski prostor čim bolj življenjske rešitve in ohraniti specifike učiteljskega poklica. Poudaril je, da bo ureditev zahtevala še precej usklajevanja, a da je cilj »zadeve zapeljati čim bolj praktično« in najti sožitje vseh deležnikov v šolskem prostoru. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj se z ministrom ni strinjal v delu, da nova ureditev delovnega časa pedagoškemu poklicu odvzema akademskost, temveč da enotno ureja beleženje opravljenega dela v šolah, ki je bilo poprej na posameznih zavodih po Sloveniji zelo različno.

V povezavi z obravnavo spletnega nasilja je minister izpostavil namero povezati številne organizacije, ki so na tem področju že naredile veliko, obenem pa naj bi ministrstvo pripravilo tudi spremembo zakonodaje, ki bo pojavnost nasilja omejila in omogočila ustrezno odzivnost na nasilna dejanja, ko bo morda do njih prišlo. V preostanku časa je dr. Jernej Pikalo odgovarjal tudi na vprašanja udeleženih, ki so nanj pričakovano naslovili številna vprašanja in z njim v polemični razpravi izmenjali mnenja na temo dela z otroki s posebnimi potrebami, o delu šolske svetovalne službe, zakonu o šolski inšpekciji, anonimnih prijavah, o vseh številčnejšem odlaganju všolanja, kroničnem pomanjkanju logopedov …  

Ministrova uvodna predstavitev:

Odziv glavnega tajnika SVIZ na ministrovo predstavitev:

Dodatna ministrova pojasnila:

Vprašanja udeležencev seminarja ministru Pikalu (#1):

Vprašanja udeležencev seminarja ministru Pikalu (#2):

V zadnjem delu izobraževalnega seminarja sta vzporedno v dveh skupinah potekali še predavanji o najbolj pogostih delovnopravnih vprašanjih, ki jih je predstavila Nadja Götz, in o nasilju na delovnem mestu, o katerem je ob številnih primerih iz prakse na podlagi dolgoletnih izkušenj spregovorila Doroteja Lešnik Mugnaioni. Povsem ob koncu dneva so se ločeno sešli še sindikalni zaupnice in zaupniki iz glasbenih šol in razpravljali o vprašanju ureditve delovnega časa v glasbenih šolah.

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar