Ljubljana, 8. 6. 2023

Ogorčeni ob vladni nepripravljenosti izplačati višji regres

sporočilo za medije!

 

OGORČENI OB VLADNI NEPRIPRAVLJENOSTI IZPLAČATI VIŠJI REGRES

Vlada RS z arogantno zavrnitvijo pogajanj o izplačilu višjega regresa zaposlene z nizkimi plačami dobesedno poziva, naj si poiščejo perspektivnejšo zaposlitev zunaj javnega sektorja.

 

Ljubljana, 8. junija 2023 – Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki zastopa več kot 36.000 članic in članov, zaposlenih v vzgoji in izobraževanju – od vrtca do univerze –, ter zaposlenih v kulturi in raziskovalni dejavnosti, je na današnji izredni seji izrazil ogorčenost nad vladno zavrnitvijo sindikalnega predloga o izplačilu nekoliko višjega zneska regresa za letni dopust, kot je sicer predvideno z zakonom. Razočaranje je toliko večje, ker sindikalni predlog predvideva izplačilo višjega regresa za tiste zaposlene v javnem sektorju, ki prejemajo najnižje plače. To še zlasti velja za delavke in delavce iz plačne skupine J, za čistilce, kuharje, hišnike, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami, negovalce, varuhe, poslovne sekretarje računovodje, a tudi za pomočnike vzgojitelja v vrtcih in druge strokovne delavce in delavke z nizkimi plačami.

Ob pomanjkanju tehničnega, administrativnega, računovodskega in strokovnega osebja v vrtcih, šolah, dijaških domovih, fakultetah, raziskovalnih inštitutih in kulturnih ustanovah bo vladna zavrnitev predloga zvišanja zneska regresa za letni dopust za od 300 evrov za najslabše plačane do 50 evrov za zaposlene do 50. plačnega razreda zgolj še okrepila željo zaposlenih, da si poiščejo bolje plačano delovno mesto zunaj javnega sektorja. Z zavrnitvijo sindikalnega predloga vlada hkrati sporoča, da ni pripravljena niti z najmanjšo gesto sporočiti zaposlenim, ki ostajajo in vztrajajo v javnem sektorju, da se zaveda, da so zaradi pomanjkanja kadra bolj obremenjeni, da ceni njihov prispevek, ker delajo več.

Nizke plače so eden od ključnih razlogov za to, da delavke in delavci odhajajo iz javnega sektorja, zato Vlada RS z arogantno zavrnitvijo pogajanj o izplačilu višjega regresa, z neobčutljivostjo do položaja zaposlenih z nizkimi plačami v javnem sektorju te dobesedno poziva, naj si poiščejo perspektivnejšo zaposlitev drugje. Če si je vlada pripravljena nakopati upravičeno ogorčenje zaposlenih zaradi enkratnega stroška, ki ne bi presegel nekaj deset milijonov evrov, se SVIZ sprašuje, kaj si potem lahko zaposleni v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi obetajo od pogajanj o odpravi plačnih nesorazmerij. Ta namreč jasno ter dokazljivo in dokazano kažejo na primerjalno slabše vrednotenja dela v dejavnostih, ki jih SVIZ zastopa.

X X X X X

Na 5. izredni seji Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki je potekala 8. junija 2023, so se članice in člani skladno z dnevnim redom opredeljevali še o vprašanjih, povezanih s pogajanji o odpravi plačnih nesorazmerij v okviru plačnega stebra za izobraževanje, raziskovalno dejavnost in kulturo, in imenovali ožjo pogajalsko skupino, ki bo v usklajevanjih s predstavniki vladne strani v največji možni meri uveljavila cilje, ki so v osnovi opredeljeni v Stavkovnem sporazumu z dne 24. 3. 2023, Ur. l. RS, št. 34/2023. Članice in člani glavnega odbora so si izmenjali tudi stališča o  vladni usmeritvi glede skupnih kriterijev za določitev števila dni letnega dopusta in sprejeli sklepa o predlogih sprememb in dopolnitev Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o osnovni šoli.