Ljubljana, 4. 2. 2020

OiRA – spletno orodje za oceno tveganja varnosti in zdravja pri delu

Sorodne objave

Nedavno se je zaključil skupni projekt evropskih socialnih partnerjev v izobraževanju (ETUCE in EFEE), ki sta pod vodstvom Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) pripravila posebno spletno orodje za pomoč vrtcem in šolam, da te organizacije oziroma zaposleni v njih lažje prepoznajo in ocenijo tveganja za varnost in zdravje pri njihovem vsakdanjem delu, prav tako pa lahko služi kot pripomoček pri uvajanju izboljšav na omenjenih področjih.

Zdrava in varna delovna mesta v izobraževanju predstavljajo predpogoj za kakovostno poučevanje, ustrezna ocena tveganj pa pomeni enega od temeljev za dobro upravljanje področja zdravja in varnosti pri delu. Varno vrtčevsko in šolsko okolje je pomemben temelj tako za zaposlene, da lahko dobro opravljajo svoje delo, kot za otroke, da lahko odraščajo in se učijo v ustreznem in spodbudnem okolju.

Znano je, da so zaposleni v vzgoji in izobraževanju podvrženi številnim tveganjem – zlasti psihosocialnim –, ki najpogosteje izhajajo iz slabega načrtovanja, organizacije in vodenja dela ter slabih socialnih okoliščin dela ter lahko botrujejo negativnim psihičnim, fizičnim in socialnim posledicam. Prav to problematiko naslavlja omenjeno orodje.

Dobro delovanje izobraževalnih ustanov temelji tudi na vzpostavljenih strategijah za preprečevanje ter ukrepom proti poklicnim tveganjem na delovnem mestu. V središču takšne strategije morajo biti postopki sistematične ocene tveganja, ki ustrezajo evropski in nacionalni zakonodaji. Odgovornost za izvedbo ocene tveganja je na strani delodajalca, medtem ko je pomembno, da se ta postopek izvaja v stalnem sodelovanju zaposlenimi in predstavniki sindikata.

Kot omenjeno, na voljo sta dva interaktivna spletna vprašalnika oziroma orodji, s pomočjo katerih lahko zaposleni preverijo, kako je pri njih poskrbljeno za vidike varnosti in zdravja pri delu. Vabimo vas k obisku spletne strani Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu EU-OSHA, kjer lahko najdete podrobnejše informacije s področja varnosti in zdravja pri delu, o oceni tveganja, o orodju OiRA (Online interactive Risk Assessment; Spletno interaktivno orodje za oceno tveganja), še posebej pa opozarjamo na orodji za sektorja predšolske vzgoje in srednjih šol in vas vabimo, da ju preizkusite oziroma z njuno pomočjo izvedete oceno varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji.