Ljubljana, 2. 11. 2020

Okužba na delovnem mestu in nezmožnost za delo

V primeru nezmožnosti za delo zaradi bolezni po okužbi na delovnem mestu pripada delavcu 100 % bolniško nadomestilo.

Če pride do okužbe delavca z novim koronavirusom SARS-CoV-2 na delovnem mestu in nato zavarovanec zboli za boleznijo COVID-19, je razlog začasne nezmožnosti za delo poškodba pri delu in ne bolezen ali poškodba izven dela! Gre za obolenje, ki je posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela. Takšno obolenje pa se, skladno s 3. alinejo 66. člena ZPIZ-2, šteje za poškodbo pri delu.

V tem primeru mora delodajalec tudi ustrezno prijaviti poškodbo pri delu (npr. pisna izjava delodajalca, obrazec ER-8, kar se pošlje osebnemu zdravniku v potrditev). Zdravnik opredeli kot razlog začasne nezmožnosti za delo »04 - Poškodba pri delu", zavarovanec pa je upravičen do nadomestila v višini 100 % od osnove.

Zgoraj navedeno jasno izhaja tudi iz pojasnil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (povezava, točka 1.3.) in iz pojasnil Ministrstva za javno upravo izpred več mesecev (točka h, str. 4 – povezava). Ugotavljamo, da MIZŠ zavodom očitno tudi tokrat ni posredovalo ustreznih navodil glede pravic delavcev.