Ljubljana, 2. 9. 2021

Okužba s koronavirusom in dolgotrajne težave zaradi covida-19

Sorodne objave

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu EU-OSHA je sredi letošnjega poletja objavila dva vodnika za lažje vračanje na delo po preboleli akutni ali dolgotrajni obliki bolezni COVID-19. Vsebujeta preproste rešitve za vodstvene delavce oziroma delavce o tem, kako kar najbolj uspešno omogočiti varno vrnitev na delo. Vodnika, ki ločeno obravnavata to temo z vidika delavcev oziroma vodij, vsebujeta preproste nasvete o ohranjanju stikov med odsotnostjo zaradi bolezni, razgovoru glede možne vrnitve na delo, ukrepih, kot so začasne prilagoditve delovnega časa ali nalog, in o tem, kje je mogoče dobiti pomoč.

Z vzajemnim sodelovanjem imajo lahko oboji koristi: delavci se znova vrnejo na delo, vodstveni delavci pa imajo cenjene sodelavce znova na voljo na delovnem mestu.

Znano je, da nekateri simptomi lahko ostanejo še dolgo po diagnozi, stanje obolelih oz. prebolevnikov pa se lahko iz dneva v dan spreminja. Praktični vodnik EU-OSHA za delavce, ki okrevajo po bolezni, je namenjen tistim, ki so zaposleni, in tistim, ki iščejo zaposlitev ali začenjajo novo delo. Obravnava vprašanja, kako ohranjati stike z delodajalcem, kako se postopno vrniti na delo in pridobiti podporo, ki jo zagotavljajo zdravstvene službe medicine dela. Za mnoge je vrnitev na delo pomemben del okrevanja, četudi to pomeni delo s skrajšanim delovnim časom ter spremenjene delovne vzorce in naloge, ko ste spet pri močeh.

V agenciji so pripravili tudi vodnik za vodstvene delavce. Vodstveni delavci imajo ključno vlogo pri tem, ko je treba zaposlenim pomagati pri vrnitvi na delo po preboleli akutni ali dolgotrajni obliki bolezni COVID-19. V vodniku so navedeni ukrepi, ki jih morajo vodstveni delavci izvesti, da bi svojim delavcem zagotovili najboljše možnosti, da se vrnejo na delo in v službi tudi ostanejo. Med drugim je obravnavano vprašanje vzpostavljanja stika z zaposlenim ter dogovarjanja o njegovi postopni vrnitvi in o prilagoditvah njegovih nalog in rokih, da bo zadevne naloge lahko tudi opravil. V vodniku je opisana tudi podpora, ki jo vodstvenim delavcem zagotavljajo zdravstvene službe medicine dela in kadrovske službe. Delavci bodo potrebovali različne ravni podpore, odvisno od njihovih delovnih mest in morebitnih simptomov, zato je ključno, da vodstveni delavci prisluhnejo njihovim potrebam in redno preverjajo napredek.

Še več informacij in koristnih povezav o opisani problematiki najdete na spletni strani EU-OSHA.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar