Ljubljana, 30. 3. 2020

Opredelitev KSJS do zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19

Opredelitev KSJS do zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19

V Sloveniji je tako kot v veliki večini drugih držav razglašena epidemija nalezljive bolezni covid-19, ki zahteva hitro ukrepanje. S tem se v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja (KSJS) v celoti strinjamo. A hitro ukrepanje, urgentno predlaganje in sprejemanje interventnih zakonov hkrati ne sme pomeniti tudi, da je sprejemljivo opuščati temeljno raven demokratičnih postopkov, ki veljajo v naši državi. V KSJS se ne strinjamo s popolno opustitvijo socialnega dialoga in usklajevanja zakonov, o katerih bi sicer morala biti opravljena razprava na Ekonomsko-socialnem svetu. Nekateri deli zakona o interventnih ukrepih radikalno posegajo v pravice zaposlenih – med takšnimi so, denimo, premestitev javnega uslužbenca brez njegovega soglasja, zaposlovanje za določen čas najvišjih uradnikov brez izpeljanih razpisov, določanje ogromnega števila nadur brez ustrezno zagotovljenega sorazmernega časa za počitek.

Razumemo in se strinjamo, da se postopki usklajevanja zakonov poenostavijo in časovno skrajšajo – tudi le na ure, če je to treba –, a za to, da bi povsem opustili pravico do usklajevanja socialnih parterjev z Vlado RS, ne vidimo upravičljivih razlogov. Od Vlade RS v KSJS pričakujemo, da nam bo omogočila, da bomo pri nadaljnjem sprejemanju že napovedane interventne zakonodaje v okviru možnosti, ki jih dopušča epidemija, sodelovali. S tem se bo Slovenija pridružila ravnanju evropskih držav z demokratično tradicijo.

Z veliko večino ukrepov, ki omiljujejo posledice epidemije covid-19, se v KSJS strinjamo in jih podpiramo, vendar pričakujemo tudi, da bo Vlada RS državljankam in državljanom odkrito in jasno povedala, kako bomo »servisirali« povečani nacionalni dolg, ki bo ob tem nastal. Iz izkušenj z varčevalnimi ukrepi, ki so spremljali preteklo krizo, in upoštevaje dejstvo, da je recesija po koncu epidemije in ko se bodo iztekli ukrepi za njeno nevtralizacijo, neizbežna, nas upravičeno skrbi, da bi se ponovno v prvi vrsti poseglo v plače javnih uslužbencev in uslužbenk. Zaposleni v javnem sektorju imamo pri trenutnem spopadanju z epidemijo in pri njenem obvladovanjem nenadomestljivo vlogo, nosimo izjemno breme in odgovornost, številni med nami so pri opravljanju dela vsakodnevno izpostavljeni možnosti okužbe in pričakujemo, da bo Vlada RS pri prihodnjih odločitvah to upoštevala. Naše pripombe na posamezne člene zakona so konstruktivne in upravičeno, da se jih bo upoštevalo.

Branimir Štrukelj, predsednik KSJS