Organiziranost

SVIZ je samostojna, demokratična in nestrankarska interesna organizacija, v katero se zaposleni v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi prostovoljno vključujejo:

- da bi na organiziran način izražali in uresničevali svoje interese,

- da bi varovali svoj ekonomski in socialni položaj,

- da bi zaščitili pravice zaposlenih,

- da bi uveljavili vlogo in pomen izobraževanja, znanosti ter kulture kot temeljnih stebrov uspešne prihodnosti naše države,

- bi vplivali na oblikovanje politike v izobraževanju, znanosti in kulturi.


SVIZ podpisuje in nadzira izvajanje

- splošne kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti,

- kolektivne pogodbe za področje vzgoje in izobraževanja,

- kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost,

- kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti.


SVIZ

- sodeluje v parlamentarnih odborih;
- je od 1993 ustanovni član Izobraževalne internacionale (EI);
- sodeluje z Evropskim sindikalnim odborom za izobraževanje (ETUCE), z ILO in Unescom;
- je ustanovni član Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS)
- od junija 2011 je član Mednarodne zveze glasbenikov (International Federation of Musicians - FIM)


Statut SVIZ Slovenije

Prikaz organiziranosti sindikata (.PDF)

Načela in cilji SVIZ Slovenije (sprejeti na 5. skupščini decembra 1998)

Kodeks poklicne etike (sprejet na 6. skupščini SVIZ decembra 2002)

Skupaj smo močnejši, predstavitvena brošura SVIZ 2020