Ljubljana, 12. 1. 2021

Osebni podatki v delovnem razmerju

Priročnik Kako so moji podatki varovani v delovnem razmerju?, ki so ga pripravili v uradu Informacijskega pooblaščenca RS, pregledno pojasnjuje, kakšne so posameznikove pravice glede varstva osebnih podatkov v delovnem razmerju in kakšne so pri tem dolžnosti delodajalca.

Varstvo osebnih podatkov je temeljna človekova pravica. Namen varstva osebnih podatkov ni zgolj varovanje osebnih podatkov kot takih, temveč predstavlja širše varstvo posameznika, njegove zasebnosti, dostojanstva in svobode odločanja.

Kot poudarja Informacijski pooblaščenec RS, smo zaposleni v delovnem razmerju podvrženi pogostim obdelavam zelo različnih osebnih podatkov. Z razvojem tehnologije se brišejo meje med službenim in zasebnim življenjem, njena uporaba za namen nadzora nad delavci pa povečuje tveganja za nezakonito in nesorazmerno obdelavo osebnih podatkov in s tem kratenje pravice do zasebnosti.

Varstvo osebnih podatkov je temeljna človekova pravica. Namen varstva osebnih podatkov ni zgolj varovanje osebnih podatkov kot takih, temveč predstavlja širše varstvo posameznika, njegove zasebnosti, dostojanstva in svobode odločanja. Področje je primarno urejeno s Splošno uredbo o varstvu podatkov, ki je prinesla številne obveznosti, ki jih morajo zagotavljati delodajalci v EU, in hkrati nove pravice, ki pripadajo delavcem. V določenih delih, kjer to splošna uredba dopušča, ostaja v veljavi tudi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

V priročniku Kako so moji podatki varovani v delovnem razmerju? je mogoče najti tudi številne primere povezave do obrazcev, vzorcev, zahtev in pritožb, ki jih lahko uporabite za zaščito svojih pravic, ter do preostalega gradiva Informacijskega pooblaščenca, v katerem so posamezna vprašanja bolj podrobno razdelana.

Kako so moji podatki varovani v delovnem razmerju?