Ljubljana, 20. 11. 2020

Ostro proti zamrznitvi

Sindikalne centrale – med njimi tudi Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere član je SVIZ – smo danes, 20. 11. 2020 na poslanke in poslance Državnega zbora RS naslovile poziv ter v njem podčrtale, da je kakršnakoli ideja o zamrznitvi minimalne plače nesprejemljiva.

Z januarjem 2021 naj bi bila minimalna plača prvič določena v višini, ki za 20 odstotkov presega minimalne življenjske stroške in posledično omogoča dostojnejše življenje. Višina minimalne plače bo kot taka v celoti sledila smernicam EU na področju minimalne plače, katerih osnovni namen je preprečevati revščino med zaposlenimi in zagotavljati pogoje za dostojno življenje. Ob tem sindikati poudarjamo, da gre za zadnji korak v procesu, ki so ga začele reprezentativne sindikalne centrale leta 2015, ko so s podpisi volivcev v zakonodajni postopek vložile predlog zakona o minimalni plači, s katerim so bili iz minimalne plače izločeni nekateri dodatki za manj ugoden delovni čas. Zakon so leta 2017 poslanke in poslanci nato, kljub naporom delodajalcem, da do tega ne bi prišlo, tudi potrdili.

 

Dvig minimalne plače na raven najmanj 20 odstotkov nad višino minimalnih življenjskih stroškov je nedvomno upravičen in potreben. Ob tem ni odveč dodati, da trenutno veljavni podatek o višini minimalnih življenjskih stroškov temelji na izračunu iz leta 2017, brez dvoma pa bi danes izračun minimalnih življenjskih stroškov pokazal, da so se ti od leta 2016 povišali in da bi morala biti minimalna plača pravzaprav še višja.

Cilj Slovenije ne more biti poslovni model, ki temelji na nizkih oziroma minimalnih plačah, saj ne prispeva k dvigu produktivnosti in s tem dvigu konkurenčnosti iz tega naslova, ne krepi domače potrošnje z dvigom kupne moči, ki lahko delno ublaži posledice manjšega izvoza, ter ne ohranja delovnih mest, zlasti ne kakovostnih in dostojno plačanih. Iz sindikalnih central smo poslanke in poslance zato pozvali, naj ne vlagajo in ne podpirajo morebitnih dopolnil k zakonom, s katerimi bi minimalno plačo zamrznili. Če bi bila zamrznitev minimalne plače sprejeta, pa bomo zahtevali razpis referenduma o zakonu, ki bi takšno rešitev vseboval.

Reprezentativne sindikalne centrale, članice Ekonomsko socialnega sveta, v imenu delavk in delavcev v Sloveniji vse poslanke in poslance javno pozivamo, naj ne vlagajo in ne podpirajo morebitnih amandmajev, s katerimi bi zamrznili minimalno plačo in preprečili realizacijo Zakona o minimalni plači v celoti, saj takšna rešitev nikakor nima našega soglasja. Delavke in delavci, ki prejemajo minimalno plačo, bi bili s takšno zamrznitvijo prikrajšani za 84 evrov bruto mesečno. Če upoštevamo dejstvo, da ima minimalna plača določen vpliv tudi na raven drugih plač, pa bi bili zaradi takšne zamrznitve prikrajšani tudi drugi delavci in delavke. Celoten poziv je dostopen – tukaj!