Ljubljana, 30. 9. 2022

Parafiran plačni dogovor, začetek pogajanj o delu stavkovnih zahtev

Ljubljana, 30. septembra 2022

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

PARAFIRAN PLAČNI DOGOVOR IN ZAČETEK POGAJANJ O DELU STAVKOVNIH ZAHTEV

 

V pričujočih posebnih obvestilih posredujemo aktualne informacije o parafiranju Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter o začetku pogajanj o delu stavkovnih zahtev v vzgoji in izobraževanju.
 

Parafiran plačni dogovor

Po nekaj krogih pogajanj sta včeraj zvečer, 29. septembra 2022, vodji sindikalnih pogajalskih skupin Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek, ki sta zastopala 44 reprezentativnih sindikatov v javnem sektorju, z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik kot predstavnico Vlade RS parafirala Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. To predstavlja prvi korak k temu, da bo parafirano tudi uveljavljeno, saj bo namreč ključni korak storjen, ko in če bodo omenjeni dogovor in spremljajoče dokumente potrdili organi odločanja v posameznih sindikatih. O sprejemljivosti dogovora na ravni našega sindikata bo na izredni seji, ki je sklicana za prihajajoči ponedeljek, 3. oktobra 2022, odločal 54-članski Glavni odbor SVIZ. Na podlagi podpisanega dogovora bo Vlada RS v Državni zbor vložila spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, s katerim se bo zvišala vrednost plačnih razredov, spremeniti je treba Kolektivno pogodbo za javni sektor, ki zahteva kvorum za veljavnost sprememb. To pomeni, da bodo dogovorjena zvišanja začela veljati, če bo spremembo Kolektivne pogodbe za javni sektor podpisala večina sindikatov javnega sektorja.

Če bodo večina sindikatov javnega sektorja in Vlada RS v prihodnjih dneh potrdili parafirani dogovor, bodo zaposleni v javnem sektorju deležni naslednjih zvišanj oziroma izboljšav:

1. S 1. oktobrom, torej pri oktobrski plači, ki bo izplačana v začetku novembra letos, se vrednost plačnih razredov zviša za 4,5 odstotka.

2. S 1. aprilom 2023 se bodo vsem zaposlenim v javnem sektorju plače dvignile za en plačni razred, izvzeti pa so zaposleni v zdravstvu in sociali, ki so se jim plače z dogovorom zvišale že novembra lani.

3. Z oktobrsko plačo (izplačilo v začetku novembra) se izvede poračun regresa za letni dopust:

-        do vključno 24. plačnega razreda v višini 300 evrov neto

-        od 25. do vključno 30. plačnega razreda 250 evrov neto

-        od 31. do vključno 35. plačnega razreda 200 evrov neto

-        od 36. do vključno 40. plačnega razreda 150 evrov neto

-        od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100 evrov neto

-        od 51. plačnega razreda ni poračuna regresa

4. S 1. septembrom se zviša nadomestilo za prehrano med delom, in sicer na 6,15 evra. Naslednja uskladitev regresa za prehrano se izvede 1. 1. 2023.

5. Vlada se je zavezala k realizaciji sklenjenih sporazumov in dogovorov s preteklimi vladami, med drugim k realizaciji V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in SVIZ o uveljavitvi naziva višji svetnik, za kar je treba spremeniti Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

6. Vlada in sindikati smo se zavezali k takojšnjemu usklajevanju sistemskih sprememb plačnega sistema, vzporedno s tem pa bodo potekala pogajanja o odpravi anomalij v spodnji tretjini plačne lestvice. Oboje mora biti dogovorjeno najpozneje 30. 6. 2023.

7. Sindikati smo se zavezali, da ne bomo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z ukrepi iz parafiranega dogovora, kar izvajanje splošne in aktivne stavke v vzgoji in izobraževanju po našem prepričanju ne omejuje, saj so stavkovne zahteve mnogo širše in med drugim zahtevajo tudi usklajevanja standardov in normativov.

 

Začetek pogajanj o delu stavkovnih zahtev

Ob predstavitvi parafiranega dogovora in nadaljnjega opredeljevanja Glavnega odbora SVIZ do besedila le-tega pa vas želimo spomniti še, da so se ta teden na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) začela pogajanja o 6. in 7. točki naših stavkovnih zahtev, ki se nanašata na uvedbo četrtega strokovnega naziva (dogovor je zavezal vlado, da ga izpelje), zlasti na določitev besedila za spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ter, še bolj pomembno, opredelitev zaveze vlade, kdaj bo spremembo ZOFVI posredovala v postopek sprejemanja v Državnem zboru. Glede 7. točke stavkovnih zahtev, ki govori o standardih in normativih, se mora MIZŠ strinjati, da je naš predlog sprememb standardov in normativov, ki smo ga na ministrstvo posredovali decembra lani, enakovreden predlogu ministrstva, da torej oba predloga predstavljata izhodišče za usklajevanje novih normativov in standardov.

Pogajanja o drugih stavkovnih zahtevah SVIZ, zlasti o odpravi zaostajanja plač v vzgoji in izobraževanju, se še niso začela. Glede tega čakamo vladno stran, da nam bo sporočila datum za začetek usklajevanj o plačnem delu stavkovnih zahtev, ki jih bo verjetno vodilo Ministrstvo za javno upravo.

 

Komentarji
Ruby
12.10.2022

Na pogajanjih pravijo zbližali stališča,hm
za koga pa,za plačno skupino J absolutno čisto nič!Me prav zanima,ali te ljudi imate za norce ali jih pa ponižujete s tem?Mislim da oboje!Kdor koli se igra take igrice,naj že 1× prekine in začne resno razmišljat tudi na te ljudi.Zbudite se,kajti
BOG obstaja za vse!!!

Vaš komentar