Ljubljana, 21. 11. 2018

Parafiranje dogovora in glasovanje članstva

Danes je glavni tajnik SVIZ v imenu pogajalske skupine SVIZ parafiral stavkovni sporazum o stavkovnih zahtevah, ki jih je SVIZ na Vlado RS naslovil decembra lani. Parafa pod dogovorjeno pa še ne pomeni, da sporazum velja! Sporazum bo začel veljati, če ga bo na glasovanju potrdila večina članic in članov SVIZ ter drugih zaposlenih!

Ob začetku postopka opredeljevanja članstva o sprejemljivosti dogovorjenega je glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) danes komentiral vsebino stavkovnih sporazumov in napovedal nadaljnje aktivnosti SVIZ-a ter predstavil potek opredeljevanja članstva sindikata o sprejemljivosti dogovorjenega ter podpisu le-tega. Vabljeni k ogledu posnetka današnje novinarske konference.

 

 

Posebna spletna stran za vnos podatkov o rezultatih opredeljevanja z dodanimi prilogami (dokumenti) - KLIK!

Komentarji
marjan
28.11.2018

Na primer:

Učitelj svetovalec dvig za Celoten dvig
20 let delovne dobe
Danes 40 2167,16

1.1.2019 41 2.253,83 86,67

1.11.2019 42 2.343,96 90,13

1.9.2020 43 2.437,74 93,78 270,58

Če pa bo še razrednik pa bo dvig za 368,09, ker bo v 44. razredu.

Ivan Kramperšek
28.11.2018

Prosim vas, povejte nam, kaj se je doseglo z zadnjimi pogajanji, tako v procentih, PR in seveda časovno dinamiko, kdaj, koliko, komu. V medijih je možno prebirati različne podatke, to nam povejte, preden se opredelimo v bazah.

marjan
28.11.2018

Pa saj dobijo s 1.1.2019 novo pogodbo za novo poimenovanje DM in nov višji plačni razred. A nsite tega prebrale v obvestilu??

Petra Lehko
27.11.2018

V našem zavodu se sprašujemo ali se je ponovno pozabilo na pomočnice vzgojiteljic, katerim so obljubljali nov izhodiščni plačni razred z uvedbo delovnega mesta Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja. Razočaranje med pomočnicami je kar veliko, saj bi si resnično zaslužile boljše vrednotenje odgovornega dela.

delavec
27.11.2018

Že nekaj časa se sprašujem kakšen sindikat za vraga je to? Sindikat, ki se zavzema za poglabljanje razlik med revnimi in bogatimi!? Tistim v najnižjih plačnih razredih ste izborili najmanj oz. 1PR (bojda ste bili še proti temu), tistim v višjih plačnih razredih pa 2PR oz. določenim tri!? Ker plačujejo višjo članarino? Tudi ne razumem t.i. odprave anomalij, torej najprej delavcu daš 2PR, ker odpravljaš anomalijo v plačah, potem pa vsi dobijo višje plače, razen tistih, ki so jih že dobili ob odpravi anomalij, torej spet samo ustvariš nove anomalije!? Ne razumem!!!
Kaj ste torej izpogajali najrevnejšim? Najrevnejši nimamo niti plač pred ZUJF-om, ki nam jih je znižal za 8%, zdaj pa se nam bodo zvišale za 1PR, torej 4%. Hvala za rože. Najbrž si nekateri celo lahko predstavljate, da ko s plačo ne prideš čez mesec je 8 ali 4% veliko. Živela neenakost, živel sindikat!!! Da o jubilejni nagradi ne izgubljam besed. Ali gre tistih 20% pribitka iz sredstev sindikata ali MIZŠ?

vojko
27.11.2018

Ga. Jana,
popolnoma prav imate, rešitev je pa samo ena. Jaz sem to že pred mnogimi leti uporabil. G. Štrukelj namreč za J skupino ni in ne bo kaj dosti naredil. Ne splača se niti kaj dosti pisati...

Vse je igra
26.11.2018

Zanima me, ali SVIZ že ve za pismo sindikata SUPSJ Vladi z dne 23. 11. 2018 in če da, kaj meni o vsebini pisma?

Jana
26.11.2018

No pa smo tam. Če je v lanskem letu kao poskušalo odpravljati anomalije in se jih seveda dejansko ni odpravilo, (morda samo malo zmanjšalo, ampak minimalno), se sedaj anomalije ponovno povišujejo. Ponovno se večajo razlike med tajnicami oz. poslovnimi sekretarkami (pa tudi računovodkinjami) v javnem sektorju. Predvsem pa se večajo razlike administrativnih in strokovnih delavcev iz J sektorja (pa seveda tudi ostalih strokovno tehničnih delavcev) do ostalih poklicev, tudi do učiteljev.


SVIZ je baje bil celo proti, da se povečajo plače za 1 PR poklicem do 26 izhodiščnega PR. SRAMOTA!!!


Zakaj se SVIZ ne preimenuje v sindikat učiteljev, ker to pa zdaj res ni več sindikat vseh delavcev zaposleni v vzgoji in izobraževanju?

aljosa
21.11.2018

ALI SMO RES DOSEGLI VEČ, kot je bilo dogovorjeno marca????
Iz zapisa OBVESTIL ...
Pogajalski skupini Vlade RS inSVIZ Slovenije sta na včerajšnjih (12.marec 2018) pogajanjih dosegli dogovor o ključnih stavkovnih zahtevah SVIZ, in sicer:

- novo delovno mesto Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja se uvrsti v 22. PR,
- na ODM Vzgojitelj se uvrstitev poviša za 2 PR,
- na ODM Učitelj in na DM drugih strokovnih delavcev se uvrstitev poviša za 2 PR, prav tako je bil dosežen dogovor o izboljšanju kariernega razpona učiteljev in strokovnih delavcev med mentorjem in svetovalcem ter posledično svetnikom,
- novo delovno mesto Učitelj razrednik se uvrsti za 1 PR višje kot ODM Učitelj po zvišanjih,
- delovna mesta v plačni podskupini D1 (visoko šolstvo) in plačni skupini H (znanost) se v VIII. in IX. TR povišajo za 3 PR,
- regres za letni dopust za leto 2018 za vse, katerih plača je enaka ali nižja minimalni plači, v višini 1.050 EUR.

Med pogajalskima skupinama ostajajo odprta naslednja vprašanja:

- Datumi izplačila višje plače – Vlada RS vztraja, da se zvišanje za en plačni razred izvede s 1. 9. 2018, zvišanje za drugi plačni razred s 1. 9. 2019, zvišanje za tretji plačni razred pa s 1. 9. 2020. Za SVIZ je tak predlog nesprejemljiv in vztraja, da se prvi plačni razred zvišanj izplača s 1. 9. 2018, preostali del zvišanja pa s 1. 9. 2019.
- Zvišanje delovnih mest v plačni podskupini D1 (visoko šolstvo) in plačni skupini H (znanost) v VII/2 TR - Vlada RS predlaga zvišanje za 2 PR, med tem ko SVIZ vztraja na zvišanju za 3 PR.
- možnost trajne prestavitve datuma izplačila napredovanj v strokovne nazive na mesec december vsako leto, čemur SVIZ odločno nasprotuje.

Vaš komentar