Ljubljana, 7. 12. 2021

Parlamentarna pot novele ZOFVI

Ljubljana, 7. decembra 2021

 

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ
GLAVNI TAJNIK SVIZ NA ODBORU ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, ŠPORT IN MLADINO PREDSTAVIL STALIŠČA SINDIKATA O SPREMEMBAH ZOFVI


V okviru parlamentarnega Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino je minuli petek, 3. decembra 2021, potekala v Državnem zboru kaotična razprava o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je na seji predstavil stališča SVIZ proti spremembam v sestavi svetov vrtcev in šol, pozval k takojšnjemu zvišanju plač na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja in k zakonski uveljavitvi četrtega strokovnega naziva.

V Državnem zboru je glavni tajnik SVIZ ponovno izpostavil, da povečevanje števila predstavnikov ustanovitelja v svetih vrtcev in šol, ki jih imenujejo politične stranke, z zdajšnjih tri na pet ter hkratno zmanjševanje števila predstavnikov zaposlenih s pet na tri vodi v politizacijo delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov, s čimer soglašajo tudi stroka in ravnateljska združenja. Zmanjšanje števila strokovnih in drugih delavk in delavcev v svetih je obenem označil za očiten izraz nezaupanja koalicijskih poslancev in poslank do zaposlenih, kljub mednarodno potrjeni kakovosti in pozitivnim rezultatom, ki jih izkazuje slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Omenjeni odbor je bil seznanjen tudi z informacijo o zbranih 24.224 podpisih, s katerimi so se zaposleni v vzgoji in izobraževanju odločno izrekli proti spreminjanju zdajšnjega koncepta sestave svetov vrtcev in šol.

Vladajoča koalicija je tik pred začetkom omenjene seje odbora svoj predlog nepričakovano spremenila in skupno število članov v svetih zavodov zmanjšala z enajst na sedem, in sicer na tri predstavnike ustanovitelja, dva predstavnika zaposlenih in dva predstavnika staršev oziroma v srednjih šolah enega starša in enega dijaka. Glavni tajnik SVIZ je ocenil, da gre pri tem za enako prevlado ustanoviteljev, a hkrati še za dodatno neskladje z določbami zakona, ki zagotavljajo enakomerno zastopanost v svetih po organizacijskih enotah – le-to je pri zgolj dveh predstavnikih zaposlenih bistveno teže oziroma nemogoče zagotoviti.

Glavni tajnik je na seji Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino opozoril tudi, da predlagatelji novele ZOFVI zavajajo, ko napovedujejo, da se bodo zaposlenim na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja s pridobitvijo strokovnih nazivov takoj zvišale plače. To se ne bo zgodilo, ker za posamezne nazive niso opredeljeni tudi plačni razredi, pravilnik o napredovanju pa ne opredeljuje pogojev za dosego naziva. Iz sindikata smo ministrstvo za izobraževanje že pred časom pozvali k takojšnjim pogajanjem o vrednotenju nazivov, a odgovora nimamo. Trdno smo prepričani, da le takojšnje zvišanje osnovne plače na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja prinaša izboljšanje položaja te skupine zaposlenih.

Glavni tajnik je poslanke in poslance v odboru pozval, naj potrdijo amandma za uveljavitev strokovnega naziva »višji svetnik,« ki ga je Državnemu zboru posredoval SVIZ. Četrti strokovni naziv je bil leta 2018 dogovorjen med SVIZ in Vlado RS, zapisan v stavkovnem sporazumu in objavljen v Uradnem listu RS, leta 2020 pa je bil dodatno sklenjen Dogovor o načinu realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Ur. l. RS, št. 3/2020), s katerim je bilo natančneje opredeljeno vse potrebno za realizacijo dodatnega strokovnega naziva. Pobudo za amandma je 43 poslank in poslancev opozicijskih strank prevzelo in so dopolnilni predlog vložili, vendar ga je vladajoča koalicija v odboru soglasno zavrnila. Za SVIZ je to veliko razočaranje, saj smo pričakovali, da bodo podpisani stavkovni sporazum spoštovale tudi vladajoče stranke.

Ne gre spregledati, da je bila raven razprave poslank in poslancev o skrajno resnih vprašanjih, ki nosijo s sabo dolgoročne posledice za vzgojo in izobraževanje v naši državi, osupljivo nizka. Neresno spreminjanje in poigravanje s konceptom sestave svetov vrtcev in šol, ki se je na koncu ustavilo pri tretjinah (trije ustanovitelji, trije zaposleni, trije starši oziroma dijaki), kaže na nerazumljivo lahkotnost in brezbrižnost večine poslank in poslancev, ki jim je očitno malo mar za stabilno in kakovostno delovanje slovenskega javnega šolstva, ter ponovno potrjuje podcenjujoč odnos politike do zahtevnega in odgovornega dela, ki ga opravljajo zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Enako prezirljiv odnos do strokovnega dela in dodatno do dogovorov med socialnimi partnerji so poslanke in poslanci izkazali z zavrnitvijo uveljavitve četrtega strokovnega naziva. Razprava in glasovanje o noveli ZOFVI naj bi se z Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino prenesla na plenarno zasedanje decembrske seje državnega zbora, a je kolegij predsednika parlamenta včeraj, 6. decembra 2021, odločil, da te točke na dnevni red ne bo uvrstil ter da torej poslanke in poslanci decembra o noveli zakona še ne bodo opravili dokončnega glasovanja.
 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar