Ljubljana, 26. 6. 2017

Pismo glavnemu vladnemu pogajalcu 

Ministrstvo za javno upravo
Boris Koprivnikar, minister
Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

 

Ljubljana, 26. junija 2017

 

Spoštovani minister,

pretekli torek, 20. junija, sva po množičnem protestnem shodu najslabše plačanih javnih uslužbencev, ki so zahtevali takojšnjo sklenitev dogovora o odpravi anomalij, gostovala v Odmevih na naši nacionalni televiziji. V oddaji ste trdili, da je vlada svoj predlog za odpravo anomalij v plačnem sistemu sindikatom predstavila že februarja, a do danes ni dobila enotnega sindikalnega protipredloga, kar naj bi po vašem mnenju preprečevalo sklenitev dogovora. Čeprav v tem okviru ni najbolj bistveno, naj vseeno pojasnim, da poslovnik pogajanj različne predloge sindikatov dopušča, zato je vaše izgovarjanje na dva, med seboj različna predloga, zgolj dokaj površen izgovor. Kakor koli, v nasprotju z dejstvi ste v oddaji trdili, »da je od samega začetka« – torej od februarja letos – »90 odstotkov sredstev namenjenih za plače do 26. plačnega razreda.« Obtožili ste me zavajanja ob moji ugotovitvi, da je vlada skozi pogajanja spreminjala svoja stališča, in ponovili neresnično trditev, da so vladna stališča »popolnoma enaka od samega začetka pogajanj, in prosim, da ne zavajate ljudi.«

Z izjemo informacije o datumu prvega vladnega predloga so vse druge vaše trditve neresnične. Ni res, da je vladni predlog od vsega začetka enak, temveč nasprotno: vlada je nekajkrat spremenila svoj predlog. Tudi ne drži, da je od samega začetka v vladnem predlogu 90 odstotkov od 70 milijonov namenjenih za plače do 26. plačnega razreda. Delež je bil do konca aprila (26. 4. 2017) bistveno nižji in se je zvišal, ko je vlada navzgor popravila plačne razrede za nekatera finančno izdatna delovna mesta v skupini J. A tudi po tem je bil omenjeni delež še vedno pod 90 odstotki. Devetdesetim odstotkom se je približal konec maja (29. 5.), ko je vlada umaknila predlog zvišanja za 10 delovnih mestih z univerzitetno izobrazbo.

Enako ni res, da je vladna stran pristala na zahtevo Konfederacije sindikatov javnega sektorja, da najprej sklenemo dogovor za zaposlene z najnižjimi plačami, torej do 26. plačnega razreda, vse ostale anomalije pa pustimo za kasneje. Ker ste se za neresnične trditve, ki ste jih izrekli, neprevidno sklicevali na zapisnike, se lahko tudi o zadnjem dejstvu podučite in prepričate iz zapisnika z dne 5. junija 2017.
Če povzamem, torej ni res, da bi bil predlog vlade od februarja nespremenjen. Enako ni res, da bi že od začetka delež sredstev do 26. plačnega razreda znašal 90 odstotkov, kot tudi ni res, da bi vlada pristala na prednostno sklenitev dogovora za delovna mesta do 26. plačnega razreda, za tem pa na pogajanja za vsa ostala delovna mesta. Glede na to, da ste pred časom že zavajali slovensko javnost s podatki glede zvišanj plač javnih uslužbencev v letih 2015 in 2016, pa se za neresnične trditve, pozivu navkljub, niste opravičili, sklepamo, da tudi tokrat ne bi tega storili, zato smo poziv k opravičilu opustili, vseeno pa se nam zdi pomembno, da so sindikalni in vladni pogajalci ter javnost ustrezno seznanjeni z dejstvi s pogajanj.


S spoštovanjem,

Branimir Štrukelj,
predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije
V vednost:
- članicam in članom vladne pogajalske skupine
- članicam in članom sindikalnih pogajalskih skupin
- javnosti