Ljubljana, 18. 5. 2018

Dopolnjevanje učne obveznosti

V nadaljevanju objavljamo dopis, ki smo ga danes iz SVIZ-a naslovili na pristojno ministrico v zvezi s problematiko dopolnjevanja učne obveznosti učiteljev pri predmetih, za poučevanje katerih sicer nimajo ustrezne strokovne izobrazbe. Ko bomo prejeli odziv oziroma ustrezne odgovore z MIZŠ, vas bomo s tem seznanili.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica
Masarykova cesta 16

1000 Ljubljana
e-pošta: gp.mizs@gov.si; maja.makovec@gov.si;

 

Ljubljana, 18. maj 2018Zadeva: Zagotavljanje dela učiteljem, ki dopolnjujejo svojo učno obveznost pri predmetih, za poučevanje katerih nimajo ustrezne strokovne izobrazbe, v šolskem letu 2018/19Spoštovana gospa ministrica,


medtem ko se tokratno šolsko leto počasi izteka, vodstva šol in zaposleni na njih že intenzivno načrtujejo delo v prihodnjem šolskem letu. Ob tem tako oni kot mi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ne moremo mimo nadvse pomembnega vprašanja, kaj se bo zgodilo z zaposlitvami učiteljev, ki so lahko v minulih letih ter (le) še do 31. 8. letos svojo učno obveznost, predpisano z zakonom, dopolnjevali tudi pri predmetih, za poučevanje katerih sicer nimajo ustrezne strokovne izobrazbe.

SVIZ je skupaj z ravnatelji podprl zadnji predlog novele zakona (ZOFVI), s katerim naj bi se podaljšala možnost dopolnjevanja učne obveznosti pri drugih predmetih v obsegu 20 % še do leta 2023. Vendar predlog zakona žal ni bil sprejet v Državnem zboru ter problematika ostaja brez ustrezne ureditve, in tako vse šole ter z njimi prizadeti učitelji čakajo na vaš odziv oziroma navodila, kaj bo z njihovimi zaposlitvami po 1. 9. 2018.

Ker bodo šole svoje vzgojno-izobraževalno delo za novo šolsko leto 2018/19 začele načrtovati že v mesecu juniju, vas pozivamo, spoštovana ministrica, da šolam kar najhitreje ter jasno sporočite, kako naj postopajo v primerih učiteljev, ki jim z novim šolskim letom ne bo več mogoče zagotoviti polne učne obveznosti, določene z zakonom. Potrebna so navodila tudi o tem, kako naj šole zagotovijo organizacijo pouka, torej izvajanje vseh predpisanih predmetov, s strokovno ustreznimi učitelji (npr. dogovarjanje s sosednjimi šolam na način, da bodo učitelji lahko dopolnjevali svojo učno obveznost na več šolah, ali z novimi deležnimi zaposlitvami strokovno ustreznih učiteljev).

Vaš odgovor pričakujemo v najkrajšem času.


S spoštovanjem,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ Slovenije