Ljubljana, 7. 9. 2018

Pismo novemu kandidatu za ministra za JU

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je danes tudi na novega kandidata za ministra za javno upravo Rudija Medveda pred njegovim ponedeljkovim zaslišanjem na pristojnem odboru DZ naslovil dopis z vprašanji glede reševanja stavkovnih zahtev sindikatov ter problematike plač v izobraževanju glede na plače drugih primerljivih poklicev v javnem sektorju.

Pismo za kandidata za ministra vam objavljamo v nadaljevanju.
 

Rudi Medved, kandidat za ministra za javno upravo

Ljubljana, 6. september 2018


Spoštovani kandidat za ministra za javno upravo Rudi Medved.

V imenu 37.717 članic in članov Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) vas v luči za prihajajoči ponedeljek načrtovanega zaslišanja kot ministrskega kandidata pred članicami in člani Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo prosiva, da se v svoji predstavitvi na seji Odbora opredelite tudi do spodaj navedenega in odgovorite na vprašanja:

Na pogajanjih za sklenitev stavkovnega sporazuma o stavkovnih zahtevah zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki so (že od začetka letošnjega leta) v splošni stavki, je bilo 12. marca letos med vladno in sindikalno pogajalsko skupino besedilo o zvišanju plač na posameznih delovnih mestih že usklajeno. Temu bi moralo slediti zgolj še parafiranje čistopisa, ki pa ga je vodja vladne pogajalske skupine naknadno in nepričakovano zavrnila, in sicer s pojasnilom, da se je zaradi dogovorjenega znašla pod pritiskom drugih skupin zaposlenih. Zapis dogovorjenih zvišanj je zabeležen v »Sklepni informaciji o poteku pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja«, s katero se je takratna vlada seznanila na svoji seji 22. marca 2018. Slednja namreč točno povzema dogovorjeno zvišanje plačnih razredov za posamezna delovna mesta, za novo delovno mesto razrednika in za razširitev kariernega razpona za strokovne delavce v nazivih svetovalec in svetnik, višjega regresa za zaposlene, ki prejemajo minimalno plačo.

Kot kandidata za ministra za javno upravo vas sprašujemo:

1. Predhodni kandidat za ministra za javno upravo je na zaslišanju v Državnem zboru pred dnevi potrdil stališča strank koalicije, da je za vlado sklenitev stavkovnih sporazumov s sindikati javnega sektorja prednostna naloga. Stranka LMŠ, na listi katere ste bili izvoljeni, je v odgovorih SVIZ-u (25. aprila letos) zapisala, da je treba pogajanja s sindikati »začeti na točki, kjer so se zaključila z vlado v odstopu«. Kot je razvidno iz sklepne informacije o poteku pogajanj, so bile vse naše bistvene stavkovne zahteve 12. marca 2018 z vlado že usklajene. Ali ste z nami pripravljeni podpisati tisto, kar je bilo že dogovorjeno in je v vladni informaciji tudi dokumentirano?

2. Ali ocenjujete za sprejemljivo, da v okviru »enotnega« plačnega sistema plače v izobraževanju v zadnjih šestih letih sistematično zaostajajo za plačami drugih primerljivih poklicev v javnem sektorju in se razlike med dejavnostmi v javnem sektorju poglabljajo?


3.  V koalicijski pogodbi je napovedana tudi (sicer precej nedorečena) prenova plačnega sistema. Sprašujemo vas, v katero smer bo šla. Ali jo imate namen izpeljati po končanih pogajanjih, pred pogajanji ali vzporedno s pogajanji?

Vnaprej se vam zahvaljujeva za odgovore.


S spoštovanjem,

Jelka Velički, predsednica GO SVIZ

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ


V vednost: - vodjem poslanskih skupin; - članicam in članom Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo; - medijem.