Ljubljana, 9. 6. 2023

Plačilo nadomeščanj odsotnih strokovnih delavcev

Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom SVIZ v osnovnih in glasbenih šolah ter osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

 

Ljubljana, 9. junija 2023

 

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

s tokratnimi posebnimi Obvestili Glavnega odbora SVIZ vam posredujemo aktualna pojasnila Sviza, ki se nanašajo na okrožnico Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI) in zadevajo plačilo nadomeščanj odsotnih strokovnih delavcev. Vodstva vaših zavodov so v začetku minulega meseca s strani MVI prejela posebno okrožnico o navedeni problematiki in če vas ravnatelji morda doslej še niso seznanili z okrožnico oziroma njeno vsebino, vam v obsežnejših Obvestilih na tej povezavi iz sindikata posredujemo potrebna pojasnila, opozorila in dodatne pomembne informacije.

Prosimo vas, da se z okrožnico MVI in našim dodatnimi pojasnili (glejte priloge) natančno seznanite tako sami kot to obvestilo delite tudi z vašimi kolegicami in kolegi, člani Sviza v svojih zavodih, obenem pa tudi z vodstvom zavoda.

MVI je z okrožnico z dne 5. 5. 2023 posredovalo šolam pojasnilo , da jim bo zagotovilo dodatna sredstva za plačilo izvedenih nadomeščanj odsotnih strokovnih delavcev, ne glede na to, ali nadomeščanje izvede ustrezni ali neustrezni učitelj ali drugi strokovni delavec, ki nima učne obveze. Zagotovilo dodatnih zagotovljenih sredstev za navedeni namen v šolskem letu 2022/23 od 1. marca dalje – kot tudi za prihodnje šolsko leto – je rezultat sklenjenega Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in SVIZ Slovenije iz letošnjega marca.

Okrožnica MVI pa ne vsebuje zgolj zagotovil o dodatnih finančnih sredstvih, ampak tudi pojasnjuje primere, kdaj je strokovni delavec upravičen do dodatnega plačila za nadomeščanje odsotnega kolega in na kakšen način se izračuna dodatno plačilo (formula).

Sindikalne zaupnice in zaupnike opozarjamo, naj bodo zato posebej pozorni pri obračunu plač zaposlenih v delu, ki se nanaša na ure povečane tedenske učne obveznosti. Še posebej pri plačah od 1. 3. dalje. Delavci imajo skladno s področno kolektivno pogodbo (KPVIZ) pravico delodajalcu zastaviti pisno vprašanje glede svoje plače, delodajalec pa je dolžan v roku 30 dni pisno podati pojasnilo o posameznih elementih plače (tudi o obsegu ur povečane učne obveznosti in izplačilu le-te).

Posebej velja opozoriti, da dosedanje tolmačenje, ki smo ga na Svizu pogosto zasledili na šolah, in sicer, da se ure nadomeščanja zgolj vpisujejo v t. i. »tretji steber« ILDN in ne plačujejo, ni pravilno in predstavlja kršitev pravic delavca do plačila ur povečane tedenske učne obveznosti. V kolikor so ure nadomeščanja vpisane v tretji steber, prestavljajo tudi dejansko povečano število ur tedenske učne obveznosti v posameznem tednu, zato je delavec upravičen do dodatnega plačila v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in 19.b členom Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

 

Pošiljamo vam lepe pozdrave!

Tajništvo Glavnega odbora SVIZ

 

Priloge:

Posebna Obvestila SVIZ – Pojasnila o plačilu nadomeščanj odsotnih strokovnih delavcev

Okrožnica Ministrstva za vzgojo in izobraževanje z dne 5. 5. 2023, št. 6030-1/2023/16

Okrožnica Ministrstva za vzgojo in izobraževanje z dne 3. 2. 2022, št. 6030-2/2022/19
Priloga k okrožnici z dne 3. 2. 2022 – vzorec Sklepa o določitvi delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
Priloga k okrožnici z dne 3. 2. 2022 – vzorec Dogovora o povečanem obsegu dela

 

 

 

Komentarji
Carmy
27.06.2023

Mene pa zanima ali je zgoraj omenjeni predlog plačila nadomeščanj TRAJEN - lahko v novem šolskem letu 2023/2024 pričakujemo izplačila VSEH nadomeščanj?

Vaš komentar