Ljubljana, 23. 3. 2022

Planet pred profit!

V organizaciji gibanja Mladi za podnebno pravičnost bo ta petek, 25. marca 2022, na ulicah Ljubljane, Maribora in Kopra znova potekal podnebni štrajk, da bi še enkrat več opozorili na podnebno in okoljsko krizo ter posledice podnebnih sprememb, ki še vedno in zmeraj bolj pretijo naši skupni prihodnosti. 

Kot izpostavljajo Mladi za podnebno pravičnost, Medvladni forum za podnebne spremembe (IPCC) tudi v svojem aktualnem poročilu poudarja, da podnebne spremembe predstavljajo tveganje človeški dobrobiti in zdravju planeta ter da bomo s kakršnimkoli dodatnim prelaganjem ukrepanja na globalni ravni zamudili kratek in hitro umikajoči se trenutek, ko si še lahko zagotovimo varno prihodnost. Medtem ko ostajajo znanstveniki v svojih svarilih enotni, si politika pred njimi še zmeraj zatiska oči: »In mladi še vedno protestiramo. Še vedno zahtevamo podnebno pravičnost. Še vedno zahtevamo prihodnosti. Še vedno zahtevamo, da se začne ukrepati takoj.« Pri zahtevah so se v gibanju osredotočili na zeleni prehod, na tranzicijo od fosilnega kapitalizma v sonaravno, bolj solidarno in enako družbo. Poudarjajo, da mora biti zeleni prehod pravičen in ambiciozen ter da naj tisti, ki so krizo povzročili, zanjo še plačajo. Zahteve so usmerjene v državo, proti določevalcem moči, saj je država po mnenju gibanja Mladi za podnebno pravičnost edina, ki ima to moč, da poseže v trenutni sistem. Napovedali so še, da bodo svoje zahteve posredovali vsem strankam, ki bodo kandidirale na prihajajočih volitvah, in županom ter od njih zahtevali, da se do njih opredelijo in jih udejanjijo.

Gibanje Mladi za podnebno pravičnost v njihovih opozorilih in zahtevah skladno s sklepom, ki ga je na svoji marčni seji sprejel glavni odbor, podpiramo tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), saj se strinjamo, da lahko podnebno krizo naslovimo in ustavimo samo združeni.

Na vas, spoštovani članice in člani ter drugi zaposleni v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, se obračamo s pozivom, da akcijo mlajše generacije podprete tudi vi in se v skladu s svojimi zmožnostmi in delovnimi obveznostmi pridružite »Podnebnemu štrajku: Planet pred profit!«, ki bo potekal ta petek, 25. marca 2022, ob 11.55 uri na Kongresnem trgu v Ljubljani, na Trgu svobode v Mariboru in v Taverni v Kopru. Tako boste del t. i. globalnih podnebnih štrajkov, ki bodo potekali po vsem svetu, za zdaj pa jih je prijavljenih približno 700. Organizatorji poudarjajo, da niso generacijsko gibanje in da k sodelovanju vabijo vse, saj je pomembno, da gibanje postane množično.

V SVIZ smo aktivnosti za obvarovanje okolja in našega planeta odločno podprli že pred tremi leti, ko so na pobudo švedske aktivistke Grete Thunberg marca 2019 v več kot 1.650 mestih v 105 državah potekali okoljski protesti. Takrat smo izpostavili zahtevo, da je nujno vključiti celostno obravnavo okoljskih tematik v učne načrte vse od predšolske vzgoje naprej, hkrati pa smo napovedali, da bomo vztrajali, da bodo ta vprašanja dobila mesto tudi v novi Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS.