Ljubljana, 24. 1. 2018

Po 2. krogu pogajanj z vlado - polemično o stavkovnih zahtevah

V torek, 23. januarja 2018, je v prostorih SVIZ potekal 2. krog pogajanj o stavkovnih zahtevah SVIZ, ki so se ga z vladne strani udeležili predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za javno upravo, prisotna pa sta bila, med drugimi, tudi generalna sekretarka Vlade RS mag. Lilijana Kozlovič in v. d. direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj mag. Boštjan Vasle. Pogajanja sta vodila glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj za sindikalno ter minister Boris Koprivnikar kot vodja posebne vladne pogajalske skupine za vladno stran.

Prisotni so uvodoma nekaj besed izmenjali zgolj o prvem krogu pogajanj, vsebini njegovega zapisnika ter predlogu poslovnika pogajanj, ki ga je vladni strani posredoval SVIZ, nato pa nadaljevali s pogovori o vsebinskih (stavkovnih) zahtevah sindikata. Izmenjaje so si predstavili stališča glede zahtev SVIZ-a, in sicer primerljivosti med delovnimi mesti iz šolstva glede na zdravnike in njihove dvige plač, ki so posledica ločenih pogajanj vlade z zdravniškim sindikatom. Ob tem je glavni tajnik SVIZ znova poudaril, da zaposleni v vzgoji in izobraževanju ne zahtevajo nič več in višjih plač kot drugi, temveč zgolj enako plačilo za primerljiva delovna mesta. Znova je opozoril na aneks h KPVIZ iz leta 2002, ki je natančno določil razmerja med zdravniki oz. zdravniki specialisti in (visokošolskimi) učitelji.

Čeprav je v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS med strokovnimi delavci in zdravniki že od leta 2002 vzpostavljeno razmerje (1 : 1 med visokošolskimi učitelji in zdravniki specialisti z doktorati znanosti; 1 : 1,23 med strokovnimi delavci z univerzitetno izobrazbo in zdravniki brez specializacije), ki je iztožljivo, vlada želi to preprosto ignorirati oz. obiti s svojimi razlagami in pojmovanji razmerij.

Razprava se je nadaljevala z vprašanjem uvajanja novih delovnih mest, česar se je vlada v pogajanjih z nekaterimi poklicnimi skupinami doslej posluževala oziroma na to pristala, medtem ko je tokrat do tega zavzela odklonilno stališče. SVIZ-ova stran je jasno povedala, da na takšno razlikovanje in drugačno, neenakopravno obravnavo ne namerava pristajati.

Sledila je obravnava naslednje sindikalne stavkovne zahteve, in sicer ustreznejšega vrednotenja dela in obveznosti razrednikov. Vladna stran ni zanikala potrebe, da je treba razredništvo (o)vrednotiti drugače in bolje, seveda pa se je znova pojavila razlika med pojmovanjem vladne in sindikalne strani, kako to urediti. SVIZ je ponovil, da je razredniško delo zahtevno in odgovorno v razmerju do številnih vpletenih (učencev, staršev, zunanjih institucij …) ter ga je potrebno ovrednotiti kot posebno delovno mesto. Do prihodnjič naj bi ministrstvo pripravilo strokovne podlage za možnosti ustreznejše obravnave te problematike.

Pogajalci so se dotaknili še zadnje SVIZ-ove stavkovne zahteve, in sicer regresa v znesku 1.200 evrov za zaposlene, ki prejemajo minimalno plačo oz. še nižjo od le-te. Tudi pri tem vprašanju je vladna stran izrazila kar nekaj pomislekov, medtem ko je sindikat ponovil, da je to gesta do najranljivejše skupine zaposlenih v javnem sektorju in da je nesprejemljivo, da pri gospodarski rasti, kakršna je v Sloveniji, država najslabše plačanim v javnem sektorju ne bi izplačala zvišanega regresa.

Tokratni krog pogajanj se je zaključil s poskusom dogovora glede prihodnjih srečanj, torej terminskega načrta pogajanj. Vladna stran bo SVIZ-u v petek sporočila možne termine pogajanj v prihodnjih dneh in tednih, ob tem pa je sindikat poudaril, da se je pripravljen intenzivno pogajati tudi dvakrat tedensko. Po koncu srečanja sta glavna pogajalca podala tudi izjavi medijem in posnetek povzetka pogajanj s strani glavnega tajnika SVIZ Branimirja Štruklja si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar