Ljubljana, 5. 3. 2018

Po 5. krogu pogajanj

Po več kot treh tednih, ki so minila od zadnjega kroga pogajanj (6. februarja) med predstavniki SVIZ-a in Vlade RS o razrešitvi stavkovnih zahtev sindikata, so se pogajalci v četrtek, 1. marca, v zgodnjih večernih urah znova sestali. Kot je znano, je v času od zadnjih pogajanj prišlo do stavke zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, množičnega protestnega shoda 14. februarja v Ljubljani, le dan zatem pa je vlada na svoji seji ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju, takrat še vodji vladnih pogajalcev, podelila mandat, da se s sindikati javnega sektorja o njihovih zahtevah izpogaja v okviru splošnega enoodstotnega dviga plačne mase. Ta predlog vlade je sprožil veliko ogorčenje in nasprotovanje na sindikalni strani in verjetno je bil (tudi) to razlog, da se je minister Koprivnikar odločil vladi predlagati, da ga zamenja kot vodjo pogajalske skupine v pogajanjih s sindikati javnega sektorja. To se je tudi zgodilo in nova pogajalka je minuli teden postala mag. Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka vlade. V preteklih dneh je že opravila tudi nekaj pogovorov s sindikalno stranjo in je včeraj na seji vlade kolege seznanila z vsebino pogovorov. Prav tako je vlada na svoji zadnji seji, le nekaj ur pred pogajanji s sindikati, sprejela tudi nadaljnja izhodišča za pogajanja. Takoj po seji so vladni predstavniki pojasnili, da so izhodišča narejena na podlagi zahtev sindikatov ter ob spoštovanju fiskalnih okvirov.

Pogajanja so se torej nadaljevala 1. marca, na vladni strani pod vodstvom generalne sekretarke vlade. Prva pogajanja v četrtek so vladni pogajalci opravili že s skupino sindikatov javnega sektorja pod vodstvom Jakoba Počivavška, ob 18. uri pa so se dobili tudi z nami. Uvodoma je vodja vladnih pogajalcev predstavila njihova pogajalska izhodišča, soglasno sprejeta tega dne dopoldne na seji vlade. Navedla je, da vlada pristaja na ločene zahteve določenih sindikatov (v tem primeru SVIZ-a), ki opozarjajo na zaostajanje plač v dejavnosti za plačami primerljivih poklicev v preostanku javnega sektorja, zato sprejema tudi pogajanja o tej problematiki. Omenila je tudi namero, da bi se del tega, kar bi se dogovorili na pogajanjih (kjer je interes obeh strani, da do kompromisa pride, čimprej), realiziralo deloma v letošnjem, deloma pa v prihodnjem letu. Vladna stran je nato predstavila svoje predloge, ki konkretneje naslavljajo stavkovne zahteve SVIZ-a, in o tem je nato tekla izmenjava stališč in (proti)predlogov do zaključka četrtkovega, 5. kroga pogajanj. Do kakršnega koli bolj zavezujočega dogovora ali že zgolj zbližanja pa ni prišlo, zato napoved nove stavke v vzgoji in izobraževanju, napovedane za 14. marec, seveda ostaja.

Vladna stran je na tokratnih pogajanjih torej vnovič in še enkrat več priznala, da je izobraževanje podcenjeno in da zaposleni v vrtcih in šolah prejemajo prenizke plače ter je njihovo delo neupravičeno vrednoteno slabše kot delo drugih zaposlenih v javnem sektorju s primerljivo izobrazbo in odgovornostjo. A pri tem je zaenkrat tudi ostalo, znova. Omenimo naj še, da so vladni pogajalci na zadnjem srečanju sporočili, da se vlada ni pripravljena pogajati oziroma pristati na izplačilo regresa v znesku 1.200 evrov zaposlenim z minimalno plačo ali nižjo od te, kar je tudi ena od naših stavkovnih zahtev. Ob tem je glavni tajnik SVIZ ponovil, da bo SVIZ ob tej zahtevi kategorično vztrajal ter da je ob trenutnih stopnjah gospodarske rasti in drugih ugodnih okoliščinah ter dejstvu, da so se zaposleni več let v času krize odpovedovali svojim pravicam, nesprejemljivo, da vlada najslabše (pod)plačanim ne želi izkazati razumevanja in zgolj tistim z res sramotno nizkimi plačami izplačati nekoliko višjega regresa za letni dopust.

Pogajanja se bodo nadaljevala v ponedeljek, 5. marca, ob 11. uri, ko SVIZ pričakuje, da bo vladna stran na njih predstavila svoje približevalne predloge in da se pogajanja končno premaknejo v smer kompromisa in zadovoljivih rešitev.

Vabimo vas še k ogledu kratkih izjav, ki sta jih vodji pogajalskih strani podala po 5. krogu:

Lilijana Kozlovič: 

 

Branimir Štrukelj: