Ljubljana, 23. 2. 2022

Po petih dnevih od napovedi stavke še brez odziva pristojnih

Glavni stavkovni odbor (GsO) Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je v petek, 18. februarja 2022, po tako rekoč plebiscitarno izglasovani odločitvi zaposlenih (37.248 zaposlenih oziroma ali več kot 91 odstotkov vseh, ki so glasovali) o razglasitvi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju Vladi RS uradno posredoval napoved stavke skupaj s stavkovnimi zahtevami. Hkrati je sindikat Vlado RS skladno z zakonodajo pozval k začetku takojšnjih pogajanj o omenjenih stavkovnih zahtevah z željo po sporazumni rešitvi nastalega spora še pred izvedbo stavke.


Do danes, 23. februarja, tj. v petih dnevih po napovedi stavke, se vladna stran na napoved še ni odzvala oziroma sindikatu ni posredovala nikakršnega vabila na pogovore o tej problematiki, čeprav ji Zakon o stavki enoznačno nalaga, da mora »od dneva napovedi stavke in med njo poskušati sporazumno rešiti nastali spor« (1. odstavek 4. člena Zakona o stavki). V primeru SVIZ to pomeni, da bi si morala Vlada RS od 18. februarja, ko ji je sindikat stavko napovedal, prizadevati za reševanje spora! Peti dan po napovedi stavke vlada ne kaže povsem nobenih znakov, da bi upoštevala zakon in s sindikatom iskala rešitve. Kdo bo nosil odgovornost za posledice stavke, SVIZ ali Vlada RS?