Ljubljana, 25. 2. 2022

Po sedmih dnevih od napovedi stavke brez odgovora na stavkovne zahteve

sporočilo za medije!


 

PO SEDMIH DNEVIH OD NAPOVEDI SPLOŠNE STAVKE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU VLADA NE ODGOVARJA NA STAVKOVNE ZAHTEVE
 
Vlada RS priznava, da so bili zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih med pandemijo močno obremenjeni, a se o tej stavkovni zahtevi ni pripravljena niti pogajati.


Ljubljana, 25. februarja 2022 – Glavni stavkovni odbor (GsO) Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je v petek, 18. februarja 2022, po tako rekoč plebiscitarno izglasovani odločitvi zaposlenih (37.248 zaposlenih oziroma ali več kot 91 odstotkov vseh, ki so glasovali) o razglasitvi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju Vladi RS uradno posredoval napoved stavke skupaj s stavkovnimi zahtevami. Hkrati je sindikat Vlado RS skladno z zakonodajo pozval k začetku takojšnjih pogajanj o omenjenih stavkovnih zahtevah z željo po sporazumni rešitvi nastalega spora še pred izvedbo stavke.

Vlada RS v odzivu na stavkovne zahteve SVIZ, do katerih se – nenavadno in bizarno – sploh ne opredeli, priznava, da so bili »zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih med pandemijo močno obremenjeni«, a se s sindikatom o tej stavkovni zahtevi ni pripravljena pogajati. Skoraj nedoumljivo je, da pa je istočasno, na dopisni seji (330. dopisna seja, 16. februar 2022), tako rekoč mimogrede sprejela sklep, da se kot nagrada za povečane obremenitve zvišajo plače zaposlenim »na delovnih mestih oz. delih na ministrstvu in v drugih državnih organih, na katerih se opravlja vojaška služba (tako imenovana vojaška delovna mesta)«. Vlada tudi pojasnjuje, da so ob pomanjkanju kadrovskih virov obremenitve pripadnikov Slovenske vojske na določenih področjih dela velike. SVIZ se ob tem sprašuje, ali je mogoče najti očitnejši primer dvojnih meril vladajočih.

V (ne)odgovoru SVIZ Vlada RS priznava, da so obremenitve šolnikov izrazito povečane zaradi bolniških odsotnosti in odrejenih karanten, a se – zakonski obveznosti navkljub – s sindikatom ni pripravljena niti usesti za mizo. Obenem pa na ministrstvu za obrambo zaradi identičnih razlogov zvišuje plače zaposlenim zaradi dodatnih obremenitev. Sindikatu ni znano, kakšno delo so pripadniki Slovenske vojske opravljali v času epidemije, prav tako ne, kako in koliko so bili dodatno obremenjeni, ve pa, da so bile obremenitve v vrtcih in šolah v omenjenem obdobju velike in povsem očitne. Vlada RS, kot rečeno, v svojem (ne)odgovoru slednjemu pritrjuje, a ravna diametralno nasprotno kot v primeru omenjene poklicne skupine, zavrača celo pogovore o tej stavkovni zahtevi SVIZ. Zakaj so zaposleni v vzgoji in izobraževanju vredni manj, zakaj so drugorazredni državljanke in državljani, zakaj vlada njihovo delo zaničuje?

X X X X X

 

Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar