Ljubljana, 24. 3. 2020

Pobuda DS za zaščito samozaposlenih

Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki ji predseduje državni svetnik Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ, je na njegov predlog obravnavala pobudo za sprejem interventnih ukrepov za ekonomsko in socialno zaščito samozaposlenih v kulturi in nevladnih kulturnih organizacij. Člani komisije DS so pobudo potrdili in jo skladno s poslovnikom DS poslali na Ministrstvo za kulturo s pozivom, da jo MK prouči in nanjo odgovori v roku 30 dni.

Pobudo Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport za sprejem interventnih ukrepov za ekonomsko in socialno zaščito samozaposlenih v kulturi in nevladnih kulturnih organizacij prilagamo (klik!), ko pa se bo nanjo odzvalo tudi ministrstvo oziroma minister za kulturo dr. Vasko Simoniti, vas bomo o tem prav tako obvestili.