Ljubljana, 6. 12. 2019

Pobuda za spremembo normativov zaposlenih v kuhinjah v OŠ

SVIZ je ministra Pikala opozoril o neustreznosti normativov za zaposlene v kuhinjah v javnih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja. Da so trenutno veljavni normativi neprimerni, sicer ugotavljajo tudi na samem ministrstvu, zato smo bili v sindikatu nemalo presenečeni, da predlog sprememb Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v delu, ki bi izboljšal normativ za zaposlene v kuhinji in ga je MIZŠ posredovalo v javno obravnavo letos poleti, ni bil sprejet. Ker se nam zdi sprememba normativov v tem delu nujno potrebna, smo ministru zdaj sami predlagali podobno spremembo normativov.

Naši člani, zaposleni v kuhinjah, ki se v sindikatu združujejo v okviru posebne Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev, že več let opozarjajo na neustrezne normative, ki v različnih pravilnikih določajo zaposlitev potrebnega števila delavcev v kuhinjah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Znano je, da se je že pred dvema letoma na podlagi dogovora med sindikati javnega sektorja in Vlado RS v katalog delovnih mest umestilo novo delovno mesto dietnega kuharja. Kljub temu se v vsem tem času to delovno mesto ni uveljavilo v praksi, saj Normativ za OŠ še vedno ne določa sistemizacije in zaposlovanja na tem delovnem mestu.

Spremembe normativov so za zaposlene v kuhinjah nujno potrebne, saj ti ostajajo nespremenjeni praktično že vse od leta 1992. Na to nas opozarjajo ne zgolj člani, temveč tudi same šole oz. zavodi, enaka opozorila pa so prišla tudi z Nacionalnega inštituta za javno zdravje v okviru strokovnega spremljanja šolske prehrane. Normativi za OŠ tudi niso sledili novemu Zakonu o šolski prehrani, ki je uvedel obvezno pripravo dietnih malic in obvezno upoštevanje Smernic za prehranjevanje v VIZ zavodih, ter spremembam predpisov s področja varne hrane, vključno z uvedbo HACCP sistema. Normativi za OŠ prav tako ne upoštevajo bistveno spremenjenih pogojev dela zaradi priprave vedno večjega števila dietnih obrokov. Vse to je ugotovilo že tudi samo šolsko ministrstvo.

Dodatna zaskrbljujoča okoliščina v celotni zgodbi je še, da je večina delavcev v kuhinjah zaposlena na delovnih mestih kuhar IV ali pomočnik kuharja v nižjih tarifnih razredih. Začetni plačni razredi osnovnih plač na teh delovnih mestih so uvrščeni pod minimalno plačo (začetni plačni razred Kuharja IV je 17., Kuharski pomočnik (III. tarifni razred) je uvrščen v 14. plačni razred). V praksi se tako že dogaja, da se zaradi omenjenih (pre)nizkih plačnih razredov kuharja ter hkratne velike odgovornosti na razpise ne javi noben ustrezen kandidat. Zaposleni v kuhinjah so podvrženi tudi večjim tveganjem za pojav poškodb in bolezni ter izgorelosti na delovnem mestu, kar povzroča več odsotnosti delavcev z dela.  To pa ob že tako velikih obremenitvah zgolj še dodatno obremenjuje preostale delavce, ki jih nadomeščajo. Tako povečana tveganja in obremenitve s področja varnosti in zdravja pri delu pa lahko rezultirajo tudi v nastanku delovnih invalidnosti, ki jih je med zaposlenimi v kuhinjah precej. Vse to zgolj dodatno slabša tudi gmotni in socialni položaj zaposlenih, povečuje pa tudi stroške javnih blagajn.

SVIZ je, upoštevaje navedeno, skupaj s predstavniki kuharjev pripravil spremembe predlogov pravilnikov o normativih za vzgojno-izobraževalne zavode na različnih ravneh in to posredoval na MIZŠ. 

Na temelju že podanih predlogov s strani ministrstva in odločitve Glavnega odbora SVIZ smo najprej podali predlog sprememb normativov za osnovno šolo za pripravo malic in dietnega kuharja, ki nekoliko dopolnjuje nedavni predlog MIZŠ. Ta obsega:

- Znižanje normativa oz. več zaposlenih na delovnem mestu kuhar za pripravo malic v OŠ, in sicer iz 400 učencev za 1 kuharja na 300 učencev na 1 kuharja;

- Predlog določa tudi sistemizacijo kuharja v V. tarifnem razredu (ne le v IV.) na način, da mora zavod sistemizirati delovno mesto v tistem tarifnem razredu, za katerega izobrazbo zaposleni kuhar dejansko ima;

- Določa sistemizacijo dietnega kuharja za pripravo dietnih malic za oba tarifna razreda, pri čemer zavod mora sistemizirati delovno mesto v tistem tarifnem razredu, ki ga kuhar dejansko ima. Pri tem povzemamo že predlagana zahtevana znanja oziroma izobrazbo za zaposlitev dietnega kuharja.

Iz SVIZ-a smo ministra dr. Jerneja Pikala pozvali k natančni preučitvi našega predloga in čimprejšnjemu odzivu nanj. Ko ga prejmemo, vas bomo o tem seveda obvestili. Naj pa poudarimo še, da sindikat pripravlja tudi predloge sprememb (izboljšanja) normativov za zaposlene v kuhinjah v ostalih zavodih in za pripravo obrokov, za katere normativov sploh ni, ter tudi za nekatera druga strokovna delovna mesta (knjižničarji, svetovalni delavci ipd.).

Komentarji
Tajništvo GO SVIZ
13.12.2022

Spoštovana ga. Marcela,
če ste članica SVIZ, se za brezplačen pravni nasvet in odgovor obrnite na našo pravno službo. Na tem mestu tovrstnih odgovorov, po katerih sprašujete, ne posredujemo.
Lep dan!
Tajništvo GO SVIZ

Marcela Bratec
11.12.2022

Prosim vas,če mi lahko pisno odgovorite, kakšen je normativ za zaposlene v šolski kuhinji za pripravo malic in pripravo kosil, približno 430 malic, in 400 kosil.Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem.
Lp. Marcela

Alenka Novak
26.08.2020

Pozdravljeni.
In kako je s trenutnim stanjem v šolskih kuhinjah? Verjetno nobenemu strokovnemu delavcu ni lahko opravljati določenih del v corona času, a kako poteka delo v kuhinji? Več dela, ista plača? Brez vsakih dodatkov... Pa dovolj obljub in govorjenja. Vabljeni v prostore šolske kuhinje (seveda, ko preberete navodila NIJZ).
LP, Alenka
kuharica v OŠ

Stanka Šinkovec
20.08.2020

Zelo pozdravljam ta predlog. V kuhinje so z leti prišle tudi nove jedi, stroji, računalniki, način dela...Ja starejši smo zelo izgoreli, zato predlagam še v razmislek kakšne boonitete za delavce nad 50 let. Velik problem je bolniška, saj za krajši čas ne dobimo nobenega nadomestila delavca...

Vaš komentar