Ljubljana, 8. 1. 2020

Podpisan dogovor glede sprememb kariernega sistema

Danes, 8. januarja, je prišlo do podpisa Dogovora o izvrševanju stavkovnega sporazuma v točki, ki opredeljuje prenovo kariernega napredovanja strokovnih delavcev in delavk v vzgoji in izobraževanju. Podpisnika sta SVIZ in MIZŠ. Zahteva o prenovi sistema napredovanj je ena od točk Stavkovnega sporazuma, podpisanega pred dobrim letom dni, in je temeljila na naši zahtevi po povečanju razpona možnega kariernega napredovanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. SVIZ in Vlada RS sta decembra leta 2018 podpisala stavkovni sporazum, ki vlado v V. točki zavezuje, da bo v sodelovanju s SVIZ prenovila karierni sistem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Za cilj smo si zadali urediti zlasti napredovanje v nazive ob upoštevanju priporočil obstoječe Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v RS ter preučitev možne uvedbe napredovanj v strokovne nazive vzgojiteljic – pomočnic.

SVIZ je na podlagi sklepa Glavnega odbora sindikata oblikoval posebno delovno skupino praktikov, ki je nato skupaj s strokovno službo SVIZ pripravila izhodiščni predlog za uvedbo dodatnega naziva in ga konec lanskega maja posredovala na šolsko ministrstvo. Osrednja ideja našega predloga je bi bila omogočitev lažje dostopnosti do pridobitve sedanjega naziva svetnik ter uvedba četrtega naziva »višji svetnik«. Uvodno srečanje s predstavniki MIZŠ je bilo sredi lanskega junija, nato pa je ob koncu minulega leta po večmesečnih intenzivnih usklajevanjih prišlo do dogovora med ministrstvom in sindikatom, vmes pa smo bili na sindikatu zaradi slabe odzivnosti in nezainteresiranosti ministrstva že primorani razmišljati tudi o stopnjevanju pritiska, da bi prišlo do uresničitve stavkovne zahteve in spoštovanja tega, k čemur se je sicer Vlada zavezala tudi s podpisom. Sicer je že analiza, ki jo je lani pripravila Vlada RS o kariernem napredovanju javnih uslužbencev, v celoti potrdila trditve SVIZ, da je napredovanje v nazive v vzgoji in izobraževanju bistveno zahtevnejše kot v drugih delih javnega sektorja, kar je ključni razlog, da tako majhen del učiteljev in drugih strokovnih delavcev (le slabih deset odstotkov) doseže naziv svetnik.

V sredo, 8. januarja, je torej prišlo do podpisa dogovora glede sprememb kariernega sistema, kar je po navedbi MIZŠ šele prvi korak k sistemski prenovi kariernega sistema strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.


V izjavi za medije sta glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo predstavila potek usklajevanj vsebine dogovora in predstavila glavne rešitve. Vabljeni k ogledu posnetkov!


Ob koncu današnjega dogodka so nekaj vprašanj o vsebini ter v zvezi z uveljavitvijo dogovorjenega zastavili še novinarji:

 

Komentarji
Maja Veršnjak
30.01.2020

Sicer podpiram napredovanje učiteljev, me pa žalosti dejstvo, da računovodski kader nima podobne možnosti oz. motivacije.
Tudi mi bi lahko napredovali glede na izobrazbo, ki smo jo pridobili zaradi boljše službe...ironija.

Petra
22.01.2020

Sama sem z velikim trudom pridobila celo več potrebnih točk, kot jih zahteva star pravilnik za napredovanje v naziv svetnik, vendar moram do vložitve počakati še dve leti. Ali bodo zastavljeni tudi posebni pogoji, kjer lahko preskočiš naziv svetnik in napreduješ v višji svetnik? Kako zahtevni pa bi bili ti pogoji? Oz. kdaj bomo izvedeli natančne informacije?

Tinca
22.01.2020

Pozdravljeni,
podpiram spremembo sistema, a so tu potrebne izjeme. Po prebranih komentarjih se moram oglasiti tudi jaz. Kako ste razmisljali o tistih, ki se zadnja leta naprezamo, da bi si pridobili naziv svetnik. Svoj trud vlagamo v pridobitev pogojev po se trenutno veljavnih pogojih, ki pa nam jih boste sedaj sicer olajsali, a na nek naččin tik pred ciljno črto otežili. Tako kot se bo omogočilo dosedanjim svetnikom prehod v višji svetnik pod prehodnimi pogoji, naj tudi za nas velja neko prehodno obdobje. Naj se vsak odloči po kateri poti bo napredoval in bo imel možnost načrtovanja svojega napredovanja. S spremembo ostajamo mi na slabšem.
Podpiram zapis Pike in Jasne Potamic.

Babi
16.01.2020

Zelooooo, zelo podpiram predlog, da se uvede prehodno obdobje vsaj 1-2 leti, kjer se bo vsak sam lahko odločili za napredovanje po "starih" težjih pogojih ali napredoval s 1.9.2020 po lažjih pogojih. Res bi bila velika škoda, da bi propadla vsa težko pridobljena potrdila vsem, ki so se do sedaj trudili, pa morda ne izpolnjujejo samo delček pogojev (manjka leto ko poteče 5 let od napredovanja tako kot piše Jasna Pitamic zgoraj; ali manjka kakšna točka pri izobraževanju; ali morda samo 1x po 4 točke…..). To bi morali takoj sedaj vedeti. Ta informacija bi bila zelo zelo dobrodošla TAKOJ ...

Barbka Penko
14.01.2020

Barbi

Zanima me, ali bomo lahko svetniki, ki smo si do sedaj najvišji naziv pridobili po težji poti pred več kot 5 leti, lahko uveljavljali točke od zadnjega napredovanja naprej ali se tudi tukaj pričakujejo kakšne omejitve. Upam tudi, da se bodo omenjene točke za prehodno obdobje zbirale brez raznih dodatnih omejitev (npr. po dve točki ali več itd.).
Glede na to, da je dogovor z ministrom že podpisan, seveda ni možnosti za avtomatsko pridobitev naziva višji svetnik, zato apeliram na naše sindikalne predstavnike, da se resnično potrudijo za mil prehod v nov najvišji naziv.

Barbi
14.01.2020

Lepo, da se nekaj premika glede napredovanj, ki so bila za nas ''stare''svetnike, dosežena po kar precej težki poti. Zanima me, ali bomo lahko uveljavljali točke, ki smo jih pridobili kadar koli po zadnjem napredovanju in kot že zapisano v prejšnjih komentarjih, upam da bo potrebna samo vsota omenjenih točk.

Andreja Jamnik Oblak
13.01.2020

Strinjam se in pravično bi bilo, da se razlika točk, ki jih je bilo potrebno za svetnika po starem v razmerju do svetnika po novem, prišteje k točkam za višjega svetnika. Vse ostale možnosti ne bodo pravične. Prav bi bilo, da se upošteva tudi izobrazba oz., da se točke dodelijo tudi za univerzitetni magisterij ali celo doktorat, torej za izobrazbo, ki za položaj učitelja ni zahtevana. Za zagovor magisterija je bilo potrebno plačati 970 evrov (Pef, 2016), dodatka je kot rečeno 36 evrov bruto. Kot da bi se norčevali iz nas, češ, saj tega ne rabite...

podpiram z zadržkom
13.01.2020

Podpiram prizadevanja sindikata, da se končno prenovi polje kariernega razvoja, ki prinaša tako olajšanje pridobitve naziva svetnik kot podaljšanje razpona z novim nazivom. Težko, zelo težko pa se strinjam ali sprijaznim z dejstvom, da bodo morali obstoječi svetniki pridobivati nove točke za napredovanje v višji naziv. Omenja se 4 točke za izobraževanja in 10 točk iz opravljenega dodatnega strokovnega dela v prehodnem obdobju. Prosim predstavnike sindikata, da pojasnijo, kakšnih 10 točk točno? Enojnih, dvojnih, trojnih? Koliko katerih? Prosim predstavnike sindikata, da obvestijo članstvo, kako bo s tem že sedaj, ne tik pred zdajci. Tako bodo lahko namreč tisti, ki se jih to tiče in to želijo, pregledali svoja obstoječa potrdila, ugotovili stanje in se morda lotili dela, da v nov naziv lahko napredujejo, takoj, ko bo to mogoče. Nenazadnje bi bilo tako - brez dodatnega dela in zbiranja potrdil (!) - edino pravično, čeprav si je ministrstvo očitno prizadevalo in doseglo nasprotno.

Berni
13.01.2020

Sem vesela sprememb. Menim pa, da tisti, ki smo si pridobili naziv svetnik daleč nazaj in smo pred upokojitvijo od tega ne bomo imeli nič. Pravično bi bilo, da se po novih pravilih tudi to upošteva, ker se boš po 5-ih letih zbiranja točk po novem upokojil ...
Po pridobitvi naziva si tudi točk sistematično nismo pridobivali, ker jih tako rekoč nismo več potrebovali.
Zelo pomemben je čas, v katerem boš lahko napredoval. Tisti, ki so nekaj let pred upokojitvijo, bi morali napredovati avtomatično.

Jasna Pitamic
13.01.2020

Pozdravljeni, vesela za večino, zase ne...
V 4 letih sem zbrala točke za naziv svetnik, vendar za napredovanje lahko vložim šele decembra, ko preteče 5 let od zadnje vloge. To pomeni, da mi bodo po novem točke propadle, vložila bom za novi naziv in se "mučila" naprej. Predlagam nek prehodni čas, da bi vsi, ki smo zbirali "po starem" še imeli možnost priti do tega naziva pod zdajšnimi pogoji.

Pika
13.01.2020

Kar predlaga Polona glede upoštevanja viška točk ob pridobljenem nazivu se tudi meni zdi najbolj pravična rešitev za vse. Tako ne bi bil nihče prikrajšan.

Polona
13.01.2020

Glede na podpisan dogovor sem kar malo razočarana, saj bo potrebno za najvišji naziv (kljub doseženemu sedaj najvišjemu nazivu) spet zbirati točke.
V dogovoru ni niti opredeljeno kakšne. Če je to 10 točk (po 3 ali več), bo najvišji novi naziv imelo zelo malo dosedanjih svetnikov, saj je točke po 3 ali 4 težko pridobiti.
Predlagam, da se pogleda tudi, koliko točk je kdo imel ob pridobljenem nazivu svetnik in če je bil tam presežek, naj se ta presežek upošteva pri napredovanju v novi naziv - višji svetnik.

Jože Lango
12.01.2020

Pozdrav.
Jaz sem po starem, ne bolonjskem sistemu pridobil znanstveni naziv doktor znanosti in imam 54,06 bruto dodatka, kar znese 35,52 neto izplačilo. Imam pa tudi naziv svetnik. Mogoče bi bilo smiselno, da se kljub temu, da za zaposlitev v OŠ ni potreben tak naziv, upošteva malo bolj tudi pri neto izplačilu. Vsekakor pa podpiram napredovanje, oz. hitrejšo možnost za to.

Silvo Muršec
10.01.2020

V pravni državi noben pravilnik ne bi smel veljati retroaktivno in razvrednotiti opravljenega dela in pridobljenega naziva za nazaj.
Pomeni, da bi bilo edino pošteno, da nekdo, ki ima po sedaj veljavnem pravilniku najvišji naziv slednjega ohrani tudi po uveljavitvi novega pravilnika.

Marijana
10.01.2020

Imejmo vsi privilegij!
Če pa je samo majhna večina" nas" kot pravite v intervjuju s tako zahtevnimi pogoji prišli do naziva svetnik, pa upam g. Štrukelj, da ne boste imeli težav s pridobitvijo sredstev, da bomo mi lahko brez dodatnih točk prišli do najvišjega naziva. "Oziroma s težkimi točkami v sedanjem nazivu". V nasprotnem primeru bomo tudi mi v sindikatu morali zahtevali, da se nas upošteva, ali pa zapustiti vaše vrste, v kolikor boste pomagali samo na nekaterim...

Pika
10.01.2020

Andreja, tudi jaz imam znanstveni magisterij in dodatek zanj.

roza
10.01.2020

Hvala Sindikatu za uspešno pogajanje.
Upam pa, da se dela tudi v tej smeri, da dosedanji svetniki, ki so napredovali po zahtevnih pogojih, avtomatično napredujejo v najvišji naziv višji svetnik.
Mislim, da se tudi pravno-formalno ne more izničiti najvišjega doseženega napredovanja, ki ga je učitelj dosegel po starem pravilniku, in zopet zahtevati od zaposlenega, da še enkrat napreduje v najvišji naziv po zahtevnih (za katere so ugotovili, da so prezahtevni za karierno napredovanje) pogojih novega pravilnika.

Andreja
09.01.2020

Degradacija trenutnih svetnikov?
Se pridružujem mnenju predhodnih komentarjev: glede na le 7% svetnikov v Sloveniji bi nas lahko avtomatsko ali z minimalnimi dopolnitvami povišali v najvišji naziv, ki ga pač trenutno že imamo. Torej bomo z več truda na istem kot svetniki po novem z manj pridobljenimi točkami?
Je morda še kdo pridobil naziv magister po starem, ne bolonjskem sistemu in ima zato 36 evrov bruto dodatka?

Pika
09.01.2020

Verjetno nas je kar nekaj, ki smo nabirali točke za svetnika še po starem sistemu, zdaj pa bomo tik pred napredovanjem padli v novega (septembra nov pravilnik, decembra napredovanje). Ob tem pa sploh še nihče ne ve, kakšni bodo pogoji za pridobitev naziva višji svetnik in ali bo mogoče - tako kot zdaj - izredno napredovati. Mislim, da je tu veliko nedorečenega in da gre malo tudi za zavajanje: najvišji naziv (ki se bo po novem imenoval višji svetnik) bo prav tako verjetno težko doseči, kot ga je bilo do zdaj, zato dvomim, da se bo odstotek najvišje na plačni lestvici uvrščenih učiteljev povečal; po drugi strani pa se bo napredovanje bolj zavleklo. Prav bi bilo, da bi bile že ob podpisu dogovora stvari jasne in da bi bil predstavljen tudi nov pravilnik o napredovanju.

Romana
09.01.2020

Pohvalno. Upam, da se boste pogajali v tej smeri, da bomo vsi tisti, ki smo svetniki brez dodatnih ali pod zelo milimi pogoji lahko napredovali v naziv višji svetnik. Da bo ovrednoteno delo v šoli, za učence in z učenci (ne pa vsa zunanja tekmovanja, razstave..., ki nimajo nikakršne zveze s šolskim delom). Tudi upoštevanje naziva pri plačilu ravnatelja je nujno potrebno. Ta sistem jim tega ne priznava, kar pa ni pošteno. Če imajo naziv, naj bo tudi plačan.

Bernarda Debeljak
09.01.2020

Napredovanje se sliši super, ker imamo v OŠ slabe možnosti za karierno napredovanje. Pravično bi bilo, da tisti, ki imamo naziv svetnik pridobljen po starih pogojih in že mnogo let pridobimo naziv po milejših pogojih ali celo avtomatsko. Upam, da bo nov pravilnik pričel nastajati kmalu, da bomo imeli kakšno korist od tega.
Pošteno bi bilo, da bi bilo cenjeno tudi delo v razredu...

Ojej
09.01.2020

Podpiram hitrejše napredovanje. Podpiram boljše pogoje. Nikakor pa ne sprejemam in ne podpiram, da bodo/bomo tisti, ki so/smo že napredovali v naziv svetnik pod veliko slabšimi pogoji v istem košu. Pravično bi bilo, da bi nam priznali naziv višji svetnik in ne od nas zahtevali nove in nove pogoje, novo in novo točkovanje. Veliko je takšnik, ki so že pred upokojitvijo. Upam, da pogajalci razmišljajo tudi o tem.

Vse je igra
08.01.2020

Super!
Le predolgo traja vse skupaj in marsikdo, ki bi si zaslužil lažje pogoje, jih ne bo deležen. Še najmanj dve leti pogovarjanj za višjega svetnika in celotno prenovo kariernega sistema? To je res predolgo.

Vaš komentar