Ljubljana, 25. 9. 2019

Podpisan dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev

V torek, 24. septembra, sta predsednica Glavnega odbora Jelka Velički v imenu SVIZ ter minister dr. Jernej Pikalo v imenu MIZŠ podpisala dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč. Mobilni učitelji, ki na različnih zavodih nudijo dodatno strokovno pomoč za premagovanje ovir in primanjkljajev na več lokacijah, so si več kot desetletje prizadevali za ureditev svojega položaja, in sicer tako, da bi bil primerljiv z drugimi zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju. Ker vse doslej pri pristojnih ni bilo posluha za ureditev problematike, so bili prisiljeni za konec letošnjega oktobra napovedati stavko in začeti priprave nanjo. Šele po tem so stekli resni pogovori z ministrstvom za izobraževanje in po nekajmesečnih pogajanjih je SVIZ-u in ministrstvu prejšnji teden uspelo doseči okvirni dogovor. Z le-tem se je še istega dne seznanil stavkovni odbor sindikata in ocenil, da zadostno razrešuje stavkovne zahteve, zato se je odločil, da izglasovane stavke ne bo napovedal. Dogovor bo ta petek, 27. septembra, objavljen v Uradnem listu.

Mobilni učitelji so imeli sicer opredeljene štiri stavkovne zahteve, in sicer: naj država zagotovi zakonito povračilo stroškov za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, naj uredi problematiko napredovanj mobilnih učiteljev v nazive na delovnem mestu, uredi dolgoletno nezakonito določanje povečane učne obveznosti mobilnim učiteljem in njihovo preobremenjevanje ter zagotovi vštevanje časa, potrebnega za opravljanje vseh napotenih službenih poti, v delovni čas.

Omenjene zahteve torej ustrezno naslavlja oziroma rešuje dogovor. Ob robu njegovega podpisa se je glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj ministru in njegovim sodelavcem najprej zahvalil za konstruktivno vzdušje, ki je prevladovalo na pogovorih. Sklenjeni dogovor je dober znak za naprej, in z njim se  ureja izenačitev plačil prevozov učiteljev za dodatno strokovno pomoč in mobilnih učiteljev v šolah in zavodih, ki imajo organizirano mobilno službo. Dogovorjena je tudi ustanovitev posebne projektne skupine, ki se bo lotila reševanja problematike pomanjkanja mobilnih učiteljev. Ministrstvo bo do 15. oktobra imenovalo projektno skupino, ki bo pripravila akcijski načrt s kratkoročnimi in dolgoročnimi ukrepi za reševanje problema pomanjkanja določenih profilov izvajalcev dodatne strokovne pomoči ter njihove sistemske umestitve.

Glavni tajnik SVIZ je pozdravil tudi dejstvo, da se z dogovorom zagotavlja učinkovitejši postopek napredovanja mobilnih učiteljev, dolgoročno pa se bo zagotovilo ustreznejšo celostno umestitev dela mobilnega učitelja za dodatno strokovno pomoč v sistem vzgoje in izobraževanja, ob tem pa je vseeno še enkrat opozoril na pomanjkanje kadra mobilnih učiteljev.

Vabimo vas k ogledu izjave za medije, ki sta jo po podpisu podala glavni tajnik SVIZ in minister za izobraževanje, znanost in šport.