Ljubljana, 24. 2. 2023

Podpora podnebnemu protestu

Članice in člani Glavnega odbora SVIZ kot najvišjega organa sindikata med dvema kongresoma so se minuli teden seznanili s podnebnim protestom, ki ga prihodnji petek, 3. marca 2023, z začetkom ob 13.05 organizirajo Mladi za podnebno pravičnost. Dogodek – ta bo potekal v Ljubljani (z zbiranjem na Kongresnem trgu) in Mariboru (na Trgu svobode) – ter prizadevanja in zahteve mladih v okviru le-tega so tudi soglasno podprli.  

Mladi za podnebno pravičnost (MzPP) tudi letos organizirajo podnebni protest, saj se kljub alarmantnim dogodkom, ki smo jim priča po vsem svetu, podnebne krize niti ne naslavlja niti ne rešuje z ustrezno resnostjo. Podnebna kriza ima vsako leto bolj vidne katastrofalne razsežnosti, časa za ukrepanje pa je vedno manj. Obenem je podnebna kriza vprašanje, ki presega le okoljevarstveno sfero. Zato so organizatorji tokratnih aktivnosti za rdečo nit letošnjih dogodkov izbrali slogan »Obljube razne, še vedno prazne!« S svojimi zahtevami, ki so jih oblikovali že marca lani, aktualne pa so tudi še letos, naslavljajo tudi stanovanjsko in socialno problematiko, delavski in sindikalni boj, področje kmetijstva, prehrane in prometa. S tokratnim protestom želijo MzPP poudariti prav zgoraj opisano širino boja, sočasno s tem pa tudi pomen povezovanja z drugimi skupinami, organizacijami, kolektivi in sindikati, ki si skupaj vsakodnevno prizadevamo za pravičnejše pogoje dela, za možnost zdravega življenja, za socialno in ekonomsko varnost.

Podpora prizadevanjem in zahtevam Mladih za podnebno pravičnost, ki jo je ob tokratnem shodu torej potrdil tudi glavni odbor našega sindikata, se sklada z drugo točko aktualnih Programskih usmeritev SVIZ za mandatno obdobje 2022–2026. Delegatke in delegati na zadnjem kongresu SVIZ so se strinjali, da je »aktivno sodelovanje sindikatov v boju proti podnebnim spremembam v neposrednem interesu delavk in delavcev«:

Podnebne spremembe, ki so posledica delovanja človeka, so resnične in ogrožajo obstoj civilizacije, neposredno vplivajo na pogoje dela, na delovna mesta, na varnost in zdravje zaposlenih, zato so spremembe v delovanju naših družb neizbežne in nujne. SVIZ sprejema stališče Evropske konfederacije sindikatov (ETUC), Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (ETUCE) in Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS), da je boj za pravični prehod na krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo ena od osrednjih nalog sindikatov. Vključitev sindikatov v pravično porazdelitev stroškov pri financiranju omenjenega prehoda, zagotavljanje sredstev za ohranjanje in potrebno prilagajanje delovnih mest na spremembe so v neposrednem interesu članstva in vseh zaposlenih. SVIZ bo vztrajal, da se razumevanje kompleksnih posledic podnebnih sprememb in vključevanje okoljske odgovornosti umesti kot eno od osrednjih usmeritev pri spreminjanju vzgojno-izobraževalnega sistema v naši državi.

Boj proti podnebnim spremembam podpirajo tudi številni drugi sindikati po vsem svetu (med njimi ne zgolj sindikati v vzgoji in izobraževanju). Izobraževalna internacionala (Education International, EI) in Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (ETUCE) posebej izpostavljata ključno vlogo izobraževanja in zaposlenih v vrtcih in šolah v povezavi z okoljsko tematiko. Učiteljice in učitelji na vseh ravneh izobraževanja imajo moč pri mladih spodbujati in krepiti t. i. okoljsko pismenost, tj. povečevati zavedanje o pomenu varovanja okolja, pozivati k pozitivnim ukrepom na tem področju, pomagati prilagajati se na podnebne spremembe. Tudi SVIZ si prizadeva za vključitev celostne obravnave okoljskih tematik v učne načrte vse od predšolske vzgoje naprej.

Skladno z zapisanim in  upoštevaje podporo, ki jo je prihajajočemu podnebnemu protestu izrazil Glavni odbor SVIZ, vas, spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki ter članice in člani, vabimo, da se prihodnji petek, 3. marca ob 13.05, v Ljubljani in Mariboru, tudi sami udeležite shodov, če vam delovne obveznosti to omogočajo ali bi se o tem lahko dogovorili z vodstvom v svojih zavodih oziroma bi se protestu pridružili v prostem času.

Skupaj lahko dosežemo sistemske spremembe, ki bodo vsem, delovnim ljudem in naravi, zagotovile dostojno življenje znotraj naravnih omejitev planeta. Povezani lahko z-gradimo družbo po meri ljudi in narave.

S prijaznimi pozdravi,

 

Tajništvo GO SVIZ