Ljubljana, 4. 10. 2017

Podpora prihaja z vseh strani

Na letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga bomo pri nas oznamovali z razširjeno sejo Glavnega odbora na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, SVIZ začenja boj za izboljšanje plač izobraževalcev ter hkrati pred politične odločevalce prihaja še z zahtevo po takojšnjem zvišanju proračunskih sredstev za izobraževanje nasploh. Ob tem dogodku ter v podporo našim prizadevanjem te dni na sindikat prejemamo številna pisma s pozitivnimi sporočili in dobrimi željami s strani posameznikov in organizacij.

Pismo podpore nam je iz Bruslja v imenu 11 milijonov vzgojiteljev, učiteljev in drugih zaposlenih v izobraževanju v Evropi poslala Susan Flocken, evropska direktorica Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (ETUCE). SVIZ-u izreka vso podporo ter opozarja, da so vzgojitelji in učitelji tisti, brez katerih družbe ne bi ne obstajale ne delovale. Podpira nas v opozorilih, da je visokokakovostno in učinkovito delo vzgojiteljev in učiteljev globoko podcenjeno, hkrati pa pritrjuje našim opozorilom, da je odgovornost vlade in politike nasploh, da sprejme in udejanji ustrezne ukrepe, s katerimi se bo izboljšal položaj zaposlenih v izobraževanju, se povečal vložek v strokovno spopolnjevanje učiteljev, se bo zaposlenim zagotovilo prejemanje ustreznega plačila za njihovo  odgovorno in zahtevno delo ter  povečalo vlaganje v izobraževalni sistem.

Tudi s Pedagoškega inštituta nam sporočajo, da podpirajo vse utemeljene zahteve, ki se nanašajo izboljševanje družbenega položaja učiteljic in učiteljev. »S takimi zahtevami se raziskovalke in raziskovalci Pedagoškega inštituta v celoti tudi sami identificiramo, kajti celotno področje javnih dejavnosti, ki se povezujejo s šolstvom in znanostjo, se sooča z nerazumljivo in kratkovidno politiko takorekoč strukturnega večstranskega slabšanja razmer za delovanje teh ključnih področij za dolgoročni gospodarski in kulturni razvoj.« Dopis, v katerem direktor Pedagoškega inštituta opozarja na nevarnosti zapostavljanja področja izobraževanja, se zaključi z ugotovitvijo, da je povsem jasno, »da naše zahteve niso zavzemanje za ozke interese, ampak za razvoj celotne skupnosti.«

Študentska organizacija Slovenije izraža podporo SVIZ-u pri prizadevanjih za povišanje plač izobraževalk in izobraževalcev in apelira na vse odločevalske strukture, naj prepoznajo pomembnost njihovega dela, saj je naložba v znanje naložba v prihodnost. ŠOS opozarja, da je ključna prednost naše države prav v kakovostnem javnem izobraževanju, ki se odraža v dobro izobraženem in usposobljenem prebivalstvu. »Uspehi, ki jih posamezniki in skupine dosegajo na mednarodni ravni, nam lahko zavidajo tudi največje in najmočnejše države v svetu. Uspehi so plod odličnega dela kadrov v našem izobraževalnem prostoru, ki kljubujejo slabim finančnim in materialnim razmeram in na prvo mesto postavljajo prenos znanja in razvoj kritičnega mišljenja.«

Več kot dobro, žal, problematiko podcenjenosti učiteljevega dela poznajo tudi v Društvu učiteljev podružničnih šol (DUPŠ). Na to (na obremenitve in specifiko dela na podružničnih šolah in v kombiniranih oddelkih, ki večkrat privedejo do izgorevanja učiteljev ) v DUPŠ tudi sami opozarjajo že dlje časa, zato SVIZ-u izražajo podporo v nasprotovanju marginalizaciji slovenskega šolstva ter prizadevanjih za ohranitev kakovostnega javnega izobraževanje ter ustreznem prepoznanju in ovrednotenju učiteljskega dela.

»V Društvu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije podpiramo prizadevanja SVIZ na področju opozarjanja, iskanja rešitev in urejanja splošnega položaja zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi. Posebej naj osvetlimo nujno skrb za ustrezno ureditev položaja vseh zaposlenih v vzgoji, izobraževanju in usposabljanju oseb s posebnimi potrebami.«

Na razširjeno sejo GO SVIZ ob 5. oktobru smo povabili tudi nekatere posameznike, ki imajo v rokah konkretne pristojnosti in možnosti, da izboljšajo (finančni in družbeni) položaj izobraževanja ter zaposlenih v njem. Medtem ko je svojo prisotnost že potrdila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič ter bo na dogodku zbrane tudi nagovorila in prisluhnila, kaj ji bomo vsi skupaj sporočili (napovedala je svojo prisotnost do konca dogodka, z njo bo tudi državna sekretarka), nam iz kabineta predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja njegove prisotnosti še niso ne potrdili ne opravičili. Je pa svojo navzočnost na dogodku zaradi službene poti opravičil minister za javno upravo Boris Koprivnikar, a v opravičilu izrazil podporo »učiteljicam in učiteljem ter številnim drugim javnim uslužbenkam in uslužbencem, ki delujejo na področju izobraževanja ter zagotavljajo javne storitve, in vsem iskreno čestital ob njihovem dnevu«.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar