Ljubljana, 16. 5. 2022

Podporno osebje – ključno za kakovost

Sorodne objave

Izobraževalna internacionala in organizacije članice so ob mednarodnem dnevu podpornega osebja v izobraževanju 16. maja pripravile spletno srečanje, na katerem so si sodelujoči izmenjali predloge in izkušnje, kako tej ključni skupini zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah zagotoviti dostojno zaposlitev in urejene delovne pogoje.

Od leta 2018 pod okriljem Izobraževalne internacionale 16. maja obeležujemo mednarodni dan podpornega osebja v izobraževanju, da bi ozaveščali o njihovi ključni vlogi pri zagotavljanju kakovostnega izobraževanja.

V izobraževalnih sistemih po svetu podporno osebje v različnih vlogah (administracija, čiščenje, knjižnica, računovodstvo, svetovalna služba, tehnična podpora, vzdrževanje; drugje po svetu tudi transport, zdravniška oskrba in varnost …) omogoča kakovostno vzgojo in izobraževanje, spodbuja pozitivno učno okolje in skrbi za učinkovito delovanje izobraževalnih ustanov, kljub temu pa so pogosto spregledana skupina med vsemi zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju. S 1. konferenco, ki je potekala maja 2018 v Bruslju, je želela Izobraževalna internacionala (Education International) utrditi vlogo tega osebja v izobraževanju ter povečati zavedanje o tem, kako pomemben je njihov prispevek v vsakdanjem šolskem življenju in delu. Na omenjeni konferenci, na kateri so sindikalni predstavniki z vsega sveta spodbudili in navdihnili drug drugega pri organiziranju in iskanju novih strategij, ki bi zaščitile status in izboljšale pravice in delovne pogoje zaposlenih v podpornih poklicih, je bil 16. maj razglašen za mednarodni dan podpornega osebja v izobraževanju in leta 2018 tudi prvikrat obeležen. Ob omenjeni priložnosti je bil poudarjen pomen celostnega pogleda na izobraževanje, kjer imajo podporni poklici pomembno vlogo.

Kot je tudi ob letošnjem mednarodnem dnevu podpornega osebja v izobraževanju poudaril glavni tajnik Izobraževalne internacionale David Edwards, ob tej priložnosti izkažemo pozornost in spoštovanje pomembnemu delu, ki ga ta skupina zaposlenih opravlja – ključno namreč prispevajo k temu, da lahko vzgojno-izobraževalni sistemi po vsem svetu zagotavljajo kakovostno izobraževanje vsem otrokom in mladim. Pomembno je, da je njihovo delo prepoznano, zaslužijo si varno zaposlitev, dostojne delovne pogoje, a je bilo vse omenjeno v minulih letih pogosto ogroženo. Številnim zaposlenim v t. i. podpornih poklicih v izobraževanju so se ob krčenju proračunov in nepriznavanju njihove vloge v vzgojno-izobraževalnem sistemu za šolstvo znižale plače, veliko pa jih je tudi izgubilo zaposlitev. »Vsak dan – in še posebno v času pandemije covida-19 – podporno osebje v izobraževanju skrbi, da vrtci in šole zagotavljajo kakovosten vzgojno-izobraževalni proces za vse učence. Njihovo delo je ključnega pomena pri ohranjanju spodbudnih, varnih, zdravih in živahnih izobraževalnih skupnosti, zato Izobraževalna internacionala poziva vse vlade, naj spoštujejo delovne pravice podpornega osebja v izobraževanju in jim zagotovijo ustrezen status,« poudarja predsednica Izobraževalne internacionale Susan Hopgood. Prepričana je, da je med prednostnimi nalogami obraniti pravice in status podpornega osebja v izobraževanju, v skladu s tem pa pomembno, da vlade potrdijo deklaracijo o pravicah in statusu podpornega osebja v izobraževanju, ki jo je leta 2018 sprejela Izobraževalna internacionala.

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar