Ljubljana, 31. 8. 2018

Pokojninski sklad javnih uslužbencev z odličnimi rezultati

28. 8. 2018 je potekala seja Odbora Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev, kjer so se člani odbora seznanili z rezultati poslovanja. Doseženi donosi so dobri in odražajo konsistentno naložbeno politiko Modre zavarovalnice. Ta ob pravi razporeditvi naložb, usmerjenih v doseganje čim boljših donosov in ob ustreznem prevzemanju tveganj za posamezne starostne skupine, sledi zakonitostim naložbene politike življenjskega cikla.

Kljub dobrim rezultatom, večina članov ostaja v zajamčenem podskladu, ne glede na svojo starost. Zato vam, kot spodbudo k ponovnemu razmisleku, pošiljamo ključne informacije o možnostih izbire najbolj primerne oblike varčevanja za dodatno pokojnino. Zavedamo se, da odločitev ni preprosta, zato je Modra zagotovila, da bo tudi v prihodnje izvajala  predstavitvene/informativne pisarne na terenu, torej v vašem delovnem okolju, ko vam zagotavljajo tudi možnost individualnega pogovora.

Ne spreglejte: način varčevanja lahko izberete sami

Ob preoblikovanju pokojninskega sklada smo vsi člani, skupaj s privarčevanimi sredstvi, ostali v zajamčenem podskladu, zato je za ustreznejši način varčevanja potrebna aktivna vloga posameznika. Odločitev za spremembo podsklada morate sprejeti sami in o tem obvestiti Modro (uporabite lahko spletni obrazec, ki se nahaja na www.modra.si).

Doslej se je za spremembo podsklada odločilo nekaj več kot 9 odstotkov članov, ki že varčujejo starosti primerno. V zadnjih 12 mesecih se jim je ta odločitev tudi obrestovala. Pokojninski sklad javnih uslužbencev je v zadnjih 12 mesecih dosegel najboljši rezultat med vsemi upravljavci slovenskih pokojninskih skladov v tem obdobju.

Sklad življenjskega cikla

Sklad življenjskega cikla omogoča prilagodljivo varčevanje posameznikovi starosti, zato mlajši varčevalci do upokojitve lahko privarčujejo več.

Tabela 1: Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev in njegovi podskladi

Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev

Starostna omejitev

Naložbena politika

Dinamični podsklad

do 50 let

dinamična

Preudarni podsklad

od 50 do 60 let

uravnotežena

Zajamčeni podsklad

nad 60 let

konservativna

 

Član lahko na lastno željo med podskladi prehaja tudi prej in enkrat letno brezplačno prenese privarčevana sredstva v drug, manj tvegan podsklad.

Osnovni namen pokojninskih skladov življenjskega cikla je v dolgoročnem varčevanju in prevzemanju tveganj glede na pričakovano dobo varčevanja. Daljša je doba varčevanja, večja naložbena tveganja je smiselno sprejemati.

Organizacija predstavitev in informativnih pisarn

V kolikor bi želeli več informacij oziroma osebo svetovanje, se za termin lahko dogovorite preko sindikalnih predstavnikov, kadrovskih služb ali neposredno z Modro zavarovalnico (080 23 45).