Ljubljana, 29. 3. 2018

Politiki, opredelite se!

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je v četrtek, 29. marca, pripravil novinarsko konferenco, na kateri je glavni tajnik Branimir Štrukelj podrobno predstavil vprašanja, ki jih je SVIZ po sklepu z zadnje izredne seje Glavnega stavkovnega odbora SVIZ (ta je bila v začetku tega tedna izpeljana v Zrečah) v luči aktualnega političnega dogajanja in bližajočih se državnozborskih volitev naslovil na politične stranke. Poleg tega je glavni tajnik komentiral še druge pomembne sklepe z omenjene seje in spregovoril o nadaljnjih stavkovnih aktivnostih SVIZ v boju za zagotovitev ustreznega položaja vzgoje in izobraževanja in za to, da se delo v vzgoji in izobraževanju – od vrtcev do univerz – plača enako kot primerljivo delo v drugih delih javnega sektorja.

Glavni tajnik je izpostavil, da je Glavni stavkovni odbor SVIZ vsebino zahtev in potek pogajanj ocenil kot skladnega z mandatom, ki ga je na začetku podelil svojim pogajalcem. SVIZ je v celoti sledil osrednjemu cilju, to je zmanjšanju zaostankov v prejemkih med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju za zaposlenimi v drugih delih javnega sektorja na primerljivih delovnih mestih. Uspešen zaključek pogajanj je preprečil taktični odstop predsednika vlade s svojega položaja, kar pa zgolj pomeni, da stavka SVIZ-a ostaja aktivna in da bo po potrebi znova zaživela, saj SVIZ od svojih zahtev po ustreznejšem vrednotenju dela v vzgoji in izobraževanju ne bo odstopal in bo pri njih vztrajal do cilja ter ob dodatnem zaostrovanju aktivnosti, če bo to potrebno.

Po sklepu z izredne seje Glavnega stavkovnega odbora SVIZ je torej sindikat na politične stranke naslovil prošnjo, da se jasno opredelijo do problematike neustreznega vrednotenja vzgojno-izobraževalnega dela, od vrtcev do univerz, ter se konkretno izrečejo o statusu učitelja razrednika in o povečanju kariernih razponov strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju.


Glavni tajnik je na novinarski konferenci spregovoril še o verjetnih dogodkih v prihodnjih mesecih ter izpostavil, da SVIZ je podpiral in bo tudi vnaprej podpiral zahteve zaposlenih po zvišanju plač in pravičnem plačilu, zato je smiselno, da v teh zahtevah sindikati nastopimo skupaj, a ob zavedanju, da so se skozi leta v vzgoji in izobraževanju pojavili zaostanki v plačah glede na primerljive poklice v javnem sektorju, ki jih je preprosto treba odpraviti. Ob koncu novinarske konference je glavni tajnik SVIZ zgolj še enkrat komentiral nekatere izjave predsednika vlade (v odstopu) glede poteka pogajanj, zahtev sindikata, višine le-teh …


Povsem ob zaključku novinarske konference pa so vprašanja postavili tudi novinarji, in sicer glede morebitnega prihodnjega sodelovanja z Visokošolskim sindikatom Slovenije, poenotenju stališč oz. aktivnosti sindikatov ter plačilu stavkovnih dni.

Vabljeni k ogledu!


V nadaljevanju objavljamo vsebino pisma za politične stranke oz. vprašanja zanje. Rok za odgovore smo postavili na 11. april in o odzivih strank vas bomo seveda seznanjali in obvestili. K posredovanju stališč smo sicer povabili naslednje stranke:

1.     Stranka Lista Marjana Šarca

2.     Slovenska demokratska stranka (SDS)

3.     Socialni demokrati (SD)

4.     Stranka modernega centra (SMC)

5.     Levica

6.     Nova Slovenija – krščanski demokrati (N.Si)

7.     Demokratična stranka upokojencev (Desus)

8.     Lista novinarja Bojana Požarja

9.     Stranka Alenke Bratušek

10.  Zeleni Slovenije

11.  Slovenska nacionalna stranka

12.  Združena desnica

13.  Dobra država

14.  Slovenska ljudska stranka (SLS)

15.  Stranka Pozitivna Slovenija (PS)

 

-----------------------------------------------------------------------

političnim strankam 
(državnozborske volitve 2018)

Ljubljana, 29. marca 2018

 

Spoštovani,

Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (GSO SVIZ) nasprotuje razvrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela, ki se krepi vse od leta 2012, in sindikat bo, kolikor dolgo bo treba, vztrajal, da se trend marginalizacije teh za razvoj vsake družbe ključnih področij zaustavi in preobrne. 40.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju nas ne stavka, ker bi zahtevali, da se nas plača več in bolje kot druge, v stavki smo, ker nas država plača manj kot druge na primerljivih delovnih mestih. V nadaljevanju navajamo nekaj dejstev, ki to enoznačno potrjujejo:

- V minulih štirih letih, od začetka leta 2014 do konca leta 2017, je povprečna plača v vzgoji in izobraževanju zrasla trikrat manj kot v državni upravi, tj. za 3,9 %, v državni upravi pa za 11,2 %.

- Povprečna plača na delovnih mestih z zahtevano univerzitetno izobrazbo (VII/2) je v vzgoji in izobraževanju za približno 500 evrov bruto nižja kot na delovnih mest z enako zahtevano stopnjo izobrazbe v državni upravi.

- Najvišje karierno napredovanje, ki ga lahko doseže učitelj ali drug strokovni delavec z univerzitetno izobrazbo (43. plačni razred), zaostaja za veliko večino drugih v javnem sektorju za 10 plačnih razredov in več. Delež učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki dosežejo najvišji naziv svetnik, je manj kot 10 %, v državni upravi je takih več kot 50 %.

V imenu Glavnega stavkovnega odbora SVIZ in v imenu stavkajočih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pričakujemo, da se boste politične stranke (odgovarjate ob predpostavki, da bo vaša stranka v vladi) pred volitvami jasno opredelile do zahtev SVIZ:

1.  Delež sredstev za vzgojo in izobraževanje v BDP se je znižal s 5,3 % v letu 2005 na 4,6 % (Education at a Glance 2017, OECD). Sprašujemo:

a.  Ali se strinjate, da bi se moral ta delež vrniti na odstotek, ki je bil dosežen v letu 2005? Če se, kdaj naj bi ga dosegli?

b.  Ali se strinjate, da je kakovostni javni vzgojno-izobraževalni sistem ena od ključnih primerjalnih prednosti Slovenije pred drugimi državami?

2.  Ali se strinjate, da je treba, v skladu z zakonsko opredeljenim načelom »enako plačilo za primerljivo delo«, zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju za primerljivimi delovnimi mesti v drugih delih javnega sektorja, odpraviti? Ali se strinjate s spremembami plačnih razredov, ki so bile dogovorjene zadnji dan pogajanj, 12. 3. 2018 (dogovorjena zvišanja povzemamo iz dokumenta »Sklepne informacije o poteku pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja«, ki ga je Vlada RS obravnavala na seji 22. 3. 2018):

a. Ali se strinjate, da se delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja uvrsti v 22. plačni razred?

b. Ali se strinjate, da se delovna mesta vzgojiteljev v vrtcih, učiteljev in drugih strokovnih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja z univerzitetno izobrazbo (VII/2) zvišajo za 2 plačna razreda?

c.  Ali se strinjate, da se oblikuje posebno delovno mesto učitelj – razrednik, ki se ga po izvedenih zvišanjih uvrsti 1 plačni razred višje od učiteljev, ki niso razredniki?

č.  Ali se strinjate, da se karierni razpon učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki je zdaj od 30. do 43. plačnega razreda, v nazivih svetovalec in svetnik zviša za en plačni razred?

d.  Ali se strinjate, da se vsem zaposlenih strokovnim in pedagoškim delavcem na univerzi, od univerzitetne izobrazbe navzgor, plače zvišajo za 3 plačne razrede?

3.  Ali se strinjate, da je za razrednika – po zakonu je razrednik strokovni organ –, ki opravlja zahtevne dodatne naloge, smiselno oblikovati posebno delovno mesto, ki je vrednoteno višje?

4.  Ali se strinjate, da je treba karierni razpon napredovanj vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki je med najožjimi v celotnem javnem sektorju in se konča bistveno nižje od delovnih mest z enako izobrazbo, povečati?

5.  Ali se strinjate, da se zahtevno delo visokošolskih učiteljev, ki imajo doktorat znanosti, vrednoti enako (v razmerju 1 : 1) kot zahtevno delo zdravnikov specialistov?

6.  Ali se strinjate, da je prioritetna naloga prihodnje vlade s stavkajočimi v vzgoji in izobraževanju čim prej skleniti stavkovni sporazum?

Odgovore na postavljena vprašanja nam, prosimo, v roku 14 dni, tj. najpozneje do 11. aprila letos, posredujte na elektronski naslov tajnistvo@sviz.si, da bomo lahko z njimi seznanili naših 40.000 članic in članov.

 

Komentarji
Vse je igra
30.03.2018

Vojko, če ste odgovarjali meni, vam odgovarjam nazaj, sicer pa spreglejte moj zapis. Sem samo kritična članica SVIZ-a, ne pa SVIZ sam.
Ko sem iskala po spletu, za koliko so bile odpravljene anomalije v J-skupini, sem naletela na zgornji zapis. Iz njega je razvidno, da je bilo podpisnikov več, torej se tudi krivda porazdeli.
Glede na kritike, ki letijo na SVIZ tudi ob tokratnih pogajanjih, kjer je zaenkrat "veliko hrupa za nič", sem hotela videti, koliko so lani dobili v J-skupini. Ob stavki so se in se še veliko oglašajo, da se zanje ni nič poskrbelo. No, nekaj se vseeno je. Od 4 do 12 %. Seveda ni dovolj.
Kot so prenizke in ponižujoče tokratne zahteve za PR od 26. naprej. Propagandna akcija se je začela z razliko 500 evrov bruto med izobraževalci in uradniki - z 2 ali 3 PR več - komu se bomo približali? Kaj pomeni 3 PR več na univerzi? Neenačbo, pravite. Vam verjamem.
Za vas neenačbe, zame poigravanje. Sva na isti strani igrišča. Ampak jaz zaenkrat piskam proti oblasti, ne sindikatom. Zaenkrat.

vojko
30.03.2018

Ne vem, komu "je vse igra", meni že dolgo ne več. S tem ste samo potrdili, kar sem napisal. Kolikor vem, je SVIZ samostojen sindikat, in se ne morete izgovarjati na druge. Lansko leto ste kar hitro sprejeli to odpravo anomalij (skupaj z drugimi sindikati, tudi z navedenim), ki to sploh ni. Poleg tega je zelo pomenljiv predzadnji odstavek napisanega-kaj ste naredili? Predlagali ste višji regres... Koga "farbate"?

Vse je igra
30.03.2018

... "Za odpravo plačnih anomalij v celotnem javnem sektorju pa je bilo v zaključku pogajanj na razpolago 71.184.770 evrov na letni ravni. Za E in F skupino, skupno 97 delovnih mest, je finančni učinek 20.248.513 evrov, za J skupino, skupno 343 delovnih mest na ravni celotnega javnega sektorja, pa 25.158.798 evrov.

Na pogajanjih smo uspeli uskladiti vrednotenja delovnih mest v plačnih skupinah E, F in J, kjer se po usklajenem predlogu večina delovnih mest do 26. plačnega razreda v izhodišču povišuje za 1 ali 2 plačna razreda; nekatera najnižje ovrednotena delovna mesta pa se povišujejo za 3 plačne razrede. V naših dejavnostih smo dodali tudi nekaj novih delovnih mest, v jeseni pa nas čakajo pogajanja za tista delovna mesta plačne skupine J, ki imajo izhodišče višje od 26. plačnega razreda. Povišanje izhodiščnega plačnega razreda pomeni tudi, da se hkrati »prenesejo« vsa že dosežena napredovanja.

Ker je predlog odprave plačnih anomalij v celoti usklajen, se je v četrtek začelo podpisovanje aneksa h Kolektivni pogodbi. Ker je čas dopustov, se bo podpisovanje zavleklo do 18. avgusta, po tem datumu pa bodo aneksi tudi objavljeni v Uradnem listu RS in uveljavljeni. Naš sindikat je bil med tistimi, ki so prvi podpisali aneks in s tem pokazali svojo resnost in odgovornost do članov. Za nekatera delovna mesta v plačni skupini J Vlada RS ni predvidela nikakršnega povišanja, a so se, po zaslugi pogajalcev sindikata, tudi za tista delovna mesta plačni razredi povišali. Ob zelo omejenem znesku 70 milijonov in nepripravljenosti Vlade, da k temu znesku primakne še nekaj milijonov, smo lahko s povišanjem zelo zadovoljni. Prav tako je velik uspeh, da smo iz začetnih velikih razhajanj med predlogom sindikatov in Vlade uspeli doseči kompromis in s tem sploh omogočili povišanje plačnih razredov. Pogajalski proces je bil dolg, naporen, z veliko vzponi in padci, zato smo ob podpisu aneksa v prvi vrsti zadovoljni, da je do podpisa sploh prišlo, v drugi vrsti pa smo zadovoljni, da smo za delovna mesta v E, F in J skupini iztržili največ, kolikor smo v zelo tesno omejenih denarnih okvirjih lahko.

Kljub podpisu aneksa pa se zavedamo, da se našim članom s krajšo delovno dobo v javnem sektorju, ki so uvrščeni na delovna mesta pod minimalno plačo, plačilo za delo ne bo spremenilo (bo pa povišanje vplivalo na dodatke za delo ponoči, v nedeljo, na praznik in za nadurno delo). Zato si bomo v nadaljevanju pogajanj prizadevali odpraviti to sistemsko nedoslednost, na katero smo opozarjali že v teku teh pogajanj; kajti gre za to, da bi najnižji izhodiščni razred moral biti v višini minimalne plače, torej 16. plačni razred – šele takrat bodo zares odpravljene anomalije.

Na podlagi aneksov, ki jim bodo v 30 dneh sledile spremenjene sistemizacije in nato aneksi h pogodbam o zaposlitvi, bodo javni uslužbenci, ki so sedaj uvrščeni na delovna mesta z izhodiščem do 26. plačnega razreda, prejeli višje plače za obdobje od 1. julija 2017 naprej in če izplačilo ne bo pravočasno, bo izplačilo s poračunom za nazaj.
Zvonko Vukadinovič, l.r, predsednik SZSVS"

Iz objave sindikata zdravstva in sociale - da ne bo vsega kriv SVIZ.

vojko
29.03.2018

G. Štrukelj,
veliko matematike sem že prebavil v svojem življenju, a vaših neenačb pa res ne morem razumeti. Ko sem prebral vaša vprašanja politikom, sem se spomnil na obvestila SVIZ iz časa pred stavkovnim valom. Tam ste udrihali, kako smo univerzitetniki že sedaj s plačami 20 % pod zdravniškimi, kako se bo z zadnjim dvigom zdravnikom ta razlika povečala še za toliko-in najpomembneje-"na to ne pristajamo več"!!!! Sedaj pa bi dvignili plače tistim na univerzah z doktoratom za 3 PR in istočasno zahtevali, da je razmerje z zdravniki še vedno 1:1 (ne vem, če je kdaj sploh bilo). To sledi iz zgoraj navedenih vprašanj politikom. Verjetno mi še Einstein tega s svojo teorijo relativnosti ne bi znal razložiti.
Pa si bom jaz dovolil razložiti to početje. Pri vsakih pogajanjih si za "kanon futr" izberete eno skupino. Pri lanskih pogajanjih za odpravo anomalij je bila to skupina J, letos pa smo očitno tisti zaposleni na univerzah. Veliko prahu dvigate, potem pa na take skupine naenkrat kar pozabite in se zares borite samo še za učitelj (sedaj še za vzgojitelje). Naj takoj povem, da nimam prav nič proti, da se učiteljem, vzgojiteljem in njihovim pomočnikom primerno uredijo plače. Nasprotujem pa početju g. Štruklja, na kar sem pogosto opozarjal že lansko leto. Tistim v J skupini so se bolj malo odpravile anomalije, mnogim prav nič, na kar se je zelo hitro pozabilo. Letos pa smo se očitno preselili na drug konec plačne lestvice.
Res želim, da boste vsaj za učitelje in vzgojitelje kaj pametnega dosegli, za druge vam tako in tako to ni v posebnem interesu.
Pozdrav,
Oliver Bajt

Vaš komentar