Photo by RODNAE Productions from Pexels
Ljubljana, 18. 10. 2021

Politizacija slovenskih vrtcev in šol?

Ljubljana, 18. oktobra 2021

 

 

 

Spoštovani,

 

v luči predlagane novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), katere vsebino smo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) v delu, ki radikalno posega v sestavo svetov vrtcev, šol in dijaških domov, že kategorično zavrnili, bi vas želeli seznaniti s posvetom:
 
Politizacija slovenskih vrtcev in šol?,

ki bo potekal v Državnem svetu RS, v petek, 22. oktobra 2021, z začetkom ob 10. uri.
Glede na to, da je udeležba na dogodku zaradi okoliščin epidemije covida-19 omejena zgolj na izrecno vabljene, so organizatorji poskrbeli, da se bo posvet snemal in ga bo mogoče spremljati tudi na daljavo, in sicer na spletni strani https://drzavnisvet.si/ ali preko povezave na spletni strani S-TV Skledar https://www.skledar.si/ (YouTube in Twitter).
 
S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI (EPA 2102-VIII), ki ga je skupina poslank in poslancev vložila v zakonodajno proceduro, se v temelju spreminjajo razmerja med deležniki v svetih vrtcev in šol (46. člen). S povečanjem števila predstavnikov ustanoviteljev, ob hkratnem zmanjšanju števila zaposlenih v svetih, se izrazito povečuje vpliv politike in političnih strank na izbiranje ravnateljic in ravnateljev ter na delovanje vrtcev in šol. Zdajšnja struktura svetov vrtcev in šol obstaja 25 let. V tem času se je kakovost slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema izboljševala, kar potrjujejo tri ključne mednarodne in periodične raziskave dosežkov učencev (PISA, TIMSS, PIRLS). V tem obdobju je vzgojno-izobraževalni sistem deloval stabilno in brez večjih pretresov. Upravičeno je sklepati, da je k dobrim rezultatom prispeval tudi primeren izbor ravnateljev in ravnateljic, ki so bili imenovani po zdaj veljavnem postopku, pri katerem je vpliv politike ustrezno omejen. Poraja se vprašanje, zakaj strukturo svetov vrtcev in šol spreminjati, če le-ta prispeva k stabilnemu delovanju in kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema, ter tvegati s politizacijo slovenskih šol in vrtcev.
 
Na posvetu Politizacija slovenskih vrtcev in šol?, ki ga bo vodil predsednik Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport Branimir Štrukelj, bodo o možnih učinkih predlaganih sprememb, ki posegajo v koncept organizacije in vodenja vrtcev in šol, razpravljali še Mojca Škrinjar, poslanka Državnega zbora; predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport; prof. dr. Slavko Gaber, Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani; prof. dr. Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani; prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani in znan. sod. dr. Mitja Sardoč, Pedagoški inštitut.
 
Vljudno torej povabljeni, da v petek, 22. oktobra 2021, z začetkom ob 10. uri spremljate posvet Politizacija slovenskih vrtcev in šol?, in sicer preko spletne strani https://drzavnisvet.si/ ali povezave na spletni strani S-TV Skledar https://www.skledar.si/ (YouTube in Twitter), kjer bo dostopen tudi videoposnetek dogodka.
 
Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar