Ljubljana, 15. 12. 2021

Pomanjkanje zaposlenih v vrtcih in šolah

sporočilo za medije!
 

POMANJKANJE ZAPOSLENIH V VRTCIH IN ŠOLAH

SVIZ ministrico prof. dr. Simono Kustec pozval k takojšnjemu oblikovanju kadrovskih rešitev, ki bodo zagotovile delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov na ustrezni ravni, ter k ovrednotenju začasnih dodatnih obremenitev zaposlenih.

Ljubljana, 15. decembra 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) v zadnjih tednih prejema od članic in članov vse več informacij in opozoril, da v vrtcih, šolah in dijaških domovih primanjkuje strokovnega, administrativnega, računovodskega in tehničnega osebja. Skladno z razpravo in sklepom z včerajšnje izredne seje Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je sindikat ministrico za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simono Kustec zato pozval, naj ministrstvo v dogovoru s SVIZ kot reprezentativnim predstavnikom zaposlenih nemudoma pripravi ukrepe, ki bodo nevtralizirali negativne posledice epidemije covida-19 v vzgoji in izobraževanju.

Ob oblikovanju takšnih kadrovskih rešitev, ki bodo zagotavljale, da bo vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih in šolah lahko izpeljano na ustrezni ravni, SVIZ pričakuje še, da bodo primerno ovrednotene tudi začasne dodatne obremenitve zaposlenih in tveganja, ki so povezana z obvladovanjem epidemije covida-19. Ni dvoma, da te dodatne obremenitve in tveganja izhajajo iz odločitve države, da vrtci in šole v dobro celotne družbe ostanejo odprti »do zadnjega«, zato sindikat zahteva tudi, da oblast poskrbi za dodatno varnost zaposlenih, otrok, učencev, dijakov in študentov. SVIZ je še enkrat več ponovil poziv, naj se v razrede, igralnice, predavalnice in druge šolske prostore namesti ustrezne prezračevalne naprave oziroma čistilnike zraka.

Pismo ministrici prof. dr. Simoni Kustec v celoti objavljamo v nadaljevanju.


Poziv k oblikovanju takojšnjih kadrovskih rešitev ob pomanjkanju zaposlenih v vrtcih in šolah ter k ustreznemu ovrednotenju dodatnih obremenitev zaposlenih, ki so na delovnih mestih

Ljubljana, 15. decembra 2021

Spoštovana gospa ministrica,

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) v zadnjih tednih prejemamo od članic in članov vse več informacij in opozoril, da v vrtcih, šolah in dijaških domovih primanjkuje strokovnega, administrativnega, računovodskega in tehničnega osebja. Pomanjkanje zaposlenih so vzgojno-izobraževalni zavodi prisiljeni delno nadomeščati s študenti in drugimi, ki za opravljanje dela na delovnem mestu odsotnega zaposlenega večinoma nimajo ustrezne izobrazbe, po drugi strani pa primanjkljaje rešujejo tako, da povečujejo obremenitve že zaposlenih delavk in delavcev. Ni mogoče zanikati, da oboje navedeno posledično znižuje raven kakovosti vzgojno-izobraževalnega in drugega dela, če pa k temu dodamo še aktualno napoved Zavoda RS za zaposlovanje, da bo v Sloveniji srednjeročno tudi sicer primanjkovalo strokovnjakov za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, učiteljev razrednega pouka, predmetnih učiteljev v osnovni šoli, učiteljev v srednjih šolah in vzgojiteljev v dijaških domovih, kuharjev in dietnih kuharjev, je očitno, da je nujno ukrepati takoj. V skladu z zapisanim vas, spoštovana gospa ministrica, po sklepu z včerajšnje seje našega glavnega odbora pozivamo, da v dogovoru s SVIZ kot reprezentativnim predstavnikom zaposlenih nemudoma pripravite ukrepe, ki bodo nevtralizirali negativne posledice epidemije covida-19 v vzgoji in izobraževanju.

Ob oblikovanju takšnih kadrovskih rešitev, ki bodo zagotavljale, da bo vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih in šolah lahko izpeljano na ustrezni ravni, v SVIZ pričakujemo še, da bodo primerno ovrednotene tudi omenjene začasne dodatne obremenitve zaposlenih in tveganja, ki so povezana z obvladovanjem epidemije covida-19. Ni dvoma, da te dodatne obremenitve in tveganja izhajajo iz odločitve države, da vrtci in šole v dobro celotne družbe ostanejo odprti »do zadnjega«, zato sindikat zahteva tudi, da oblast poskrbi za dodatno varnost zaposlenih, otrok, učencev, dijakov in študentov. K zapisanemu še enkrat več dodajamo, da vas, spoštovana gospa ministrica, iz SVIZ že več kot leto vztrajno pozivamo, naj se v razrede, igralnice, predavalnice in druge šolske prostore namesti ustrezne prezračevalne naprave oziroma čistilnike zraka.

X X X X X


Sandi Modrijan,
predstavnik za medije Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije