Ljubljana, 15. 10. 2021

Ponovni poziv k izplačilu dodatka

sporočilo za medije!

PONOVNI POZIV K IZPLAČILU DODATKA ZA DELO V RIZIČNIH RAZMERAH

SVIZ pričakuje, da bodo zaposleni v vzgoji in izobraževanju hkrati dobili tudi pojasnilo, zakaj pri izplačilu dodatka prihaja do tako velikih zamud.

Ljubljana, 15. oktobra 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) tudi po začetku novega šolskega leta 2021/22 prejema številna opozorila članstva glede zamud pri izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z 11. točko 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS). Opozorila so se še okrepila v zadnjih nekaj dnevih, saj so zaposleni v dejavnosti vzgoje in izobraževanja upravičeno pričakovali, da bodo ob plači za mesec september 2021 prejeli tudi poračun sredstev za dodatek za delo v rizičnih razmerah za maj in junij 2021, nekateri pa še celo za april 2021.

Kot je sindikat danes v posebnem dopisu ponovno opozoril ministrico za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simono Kustec, ministra za finance mag. Andreja Širclja in ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, zaposleni v dejavnosti vzgoje in izobraževanja svoje delo skrbno in vestno opravljajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih od 4. januarja (osnovne šole in zavodi za otroke s posebnimi potrebami) oziroma od 26. januarja 2021 (vrtci v celoti, pred tem so ves čas nemoteno zagotavljali nujno varstvo, osnovne šole – prvo triletje) oziroma od 15. februarja 2021  (osnovne šole v celoti, srednje šole izmenično) z namenom, da bi vzgojno-izobraževalni proces čimbolj nemoteno potekal za vse otroke, učence in dijake. Pri tem pa so kljub spoštovanju vseh higienskih ukrepov in varnostnih meril še vedno dnevno izpostavljeni tveganjem za morebitno okužbo.

Ob zapisanem je SVIZ prepričan, da je nedopustno, da država v skladu s svojo obveznostjo iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) ni zagotovila pravočasnega in sprotnega izplačila dodatka za dejavnost, katere nemoteno delovanje tudi v času epidemije covida-19 je bilo nujno potrebno za normalno delovanje družbe kot celote. Predstavnike pristojnih ministrstev zato SVIZ vnovič poziva, naj po več kot pol leta zagotovijo sredstva za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z 11. točko 39. člena KPJS, in sicer izplačilo od meseca aprila 2021 naprej. Prav tako sindikat pričakuje, da bodo zaposleni dobili javno pojasnilo, zakaj prihaja pri izplačilih do tako velikih zamud.

X X X X X

 

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije