Ljubljana, 8. 8. 2017

Popravki Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov

Iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo na ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič 8. avgusta 2017 vnovič naslovili pripombe na predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS, št. 27/2017).

Resorno ministrstvo je namreč 1. avgusta 2017 na portalu E-demokracija objavilo popravke omenjenega pravilnika, a v sindikatu ugotavljamo, da v njih niso odpravljene nekatere napake, na katere smo v SVIZ ministrstvo opozorili z dopisom 8. junija letos. Že takrat smo izpostavili, da to, da bo ministrstvo proračunska sredstva za plačilo upravljavca sklada zagotavljalo le osnovnim šolam, ne pa tudi srednjim, razumemo kot kršitev medsebojnih dogovorov, ki so zasledovali celostno ureditev položaja upravljavca sklada in plačilo za njegovo delo z upravljanjem učbeniškega sklada tako v osnovnih kot tudi v srednjih šolah. S predlagano dopolnitvijo določbe 6. člena (nov tretji odstavek) ministrstvo ohranja dosedanji sistem zagotavljanja sredstev za nagrajevanje upravljavcev v srednjih šolah, tj. izplačevanje nagrade iz sredstev sklada, ki se polnijo iz izposojevalnin (vir sredstev učbeniških skladov na srednjih šolah).

Ministrico za izobraževanje smo ponovno opomnili, da je bilo na podlagi novega modela učbeniškega sklada, ko le-ta postaja del šolske knjižnice, dogovorjeno, da bo upravljanje z učbeniškim skladom vodil šolski knjižničar kot njegov upravljavec. S tem namenom smo se z ministrstvom sprva dogovarjali, da se delež del in nalog, ki se vežejo na upravljanje z učbeniškim skladom, sistemizira kot del redne delovne obveznosti šolskega knjižničarja tako na osnovnih kot srednjih šolah. Do spremembe normativov za zaposlovanje knjižničarjev v osnovnih in srednjih šolah ni prišlo, s čimer je ministrstvo privarčevalo veliko proračunskih sredstev. Njihov predlog je bil, da se namesto spremenjenih normativov ohrani dodatno plačilo za delo knjižničarja z upravljanjem učbeniškega sklada, pri čemer predlog ni razlikoval med osnovnimi in srednjimi šolami. V zadnjem dopisu ministrici smo poudarili, da je SVIZ takrat pristal na ureditev dodatnega plačila za delo z upravljanjem učbeniškega sklada le ob pogoju, da se za plačilo upravljavcev sklada zagotovijo proračunska sredstva, ločena od sredstev, iz katerih se zagotavlja nakup učbenikov za potrebe učbeniških skladov. To pomeni ločeno od proračunskih sredstev, ki jih zagotavlja ministrstvo osnovnim šolam za nakup učbenikov in učnega gradiva za 1. razred, in ločeno od sredstev izposojevalnin v srednjih šolah. Tudi na dopolnjeno določbo 6. člena, z novim tretjim odstavkom, zato v SVIZ ne moremo pristati, saj ne spoštuje osnovnega dogovora, tj. zagotavljanja ločenih proračunskih sredstev za plačilo dela upravljavcev skladov na srednjih šolah.

V zadnjem dopisu smo ministrico spomnili tudi na to, da smo jo junija pozvali tudi k razmisleku glede neustrezne višine plačila za delo z upravljanjem skladov, a ob objavljenem predlogu sprememb ugotavljamo, da ministrstvo še vedno vztraja pri predlaganem vrednotenju dela upravljavcev učbeniških skladov.

Dopis, v katerem smo izrazili pričakovanje, da bodo na ministrstvu predlagane pripombe SVIZ na Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov in predlagane spremembe upoštevali, si lahko v celoti preberete s klikom na to povezavo.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar