Ljubljana, 9. 5. 2022

Pravičnost in inkluzija v visokošolskem izobraževanju

Evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice je nedavno objavilo poročilo K pravičnosti in inkluziji v visokošolskem izobraževanju v Evropi. Eurydice je vse od leta 1980 eden najpomembnejših strateških mehanizmov, ki so ga za spodbudo sodelovanja na področju izobraževanja ustanovili Evropska komisija in države članice z namenom prispevati k razumevanju izobraževalnih sistemov in politik. 

Omenjeno poročilo Towards equity and inclusion in higher education in Europe se osredotoča na temo pravičnosti in inkluzije v visokošolskem izobraževanju v Evropi. Poročilo analizira trenutno raven usklajenosti evropskih visokošolskih sistemov z desetimi načeli in smernicami (Principles and Guidelines to Strengthen the Social Dimension of Higher Education in the EHEA), ki so jih sprejele vse države evropskega visokošolskega prostora za izboljšanje socialne razsežnosti.

Vsebuje 10 poglavij, ki pokrivajo načela in spremljajoče smernice. V vsakem poglavju je najprej predstavljeno posamezno načelo in spremljajoče smernice. Sledi jedrnata razlaga, kako se le-ti nanašajo na pravičnost, na kakšne metodološke izzive so naleteli, nato pa je podan izbor kazalnikov. Zbrani podatki so predstavljeni večinoma v obliki zemljevidov. Semafor indikatorjev na koncu vsakega poglavja povzema, kako delujejo evropske države glede na obseg izvajanja posameznih smernic. To daje bralcu jasno vizualno sliko o trenutnem stanju pozornosti namenjene pravičnosti in inkluziji v visokošolskem izobraževanju v evropskih sistemih.

Zadnje, sklepno poglavje povzema glavne ugotovitve poročila. Glavni vir informacij so informacije o predpisih in politikah na najvišji odločevalski ravni, ki so jih posredovale nacionalne enote Eurydice, to je 38 izobraževalnih sistemov v 36 evropskih državah, s referenčnim študijskim letom 2020/21.

 

Vir: Eurydice Slovenija

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar