Ljubljana, 26. 2. 2018

Poročilo o karieri učiteljev v Evropi

Pred dnevi je Eurydice, evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju, objavil poročilo o karieri učiteljev v Evropi.  Poročilo izpostavlja, da se v večini evropskih držav že soočajo s pomanjkanjem učiteljev ali pa se bodo s to težavo še soočili, a navkljub temu številne države še nimajo načrtov o soočanju in ukrepanju ob tej problematiki. Poročilo posebej izpostavlja pomanjkanje učiteljev pri posameznih predmetih, predvsem tehničnih, kot so na primer matematika in fizika. Pri tem ugotavlja še, da so učitelji vse starejši, kot tudi, da se na fakultete, na katerih se študentje usposabljajo za učiteljski poklic, vpisuje vse manj študentov.

Navedeno se sklada s podatki Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki je  sredi septembra lani predstavila zadnjo izdajo zbornika Pogled v izobraževanje 2017 (Education at a Glance 2017). Ta prinaša uporabno zbirko mednarodno primerljivih statističnih podatkov, ki denimo kažejo, da je učiteljski poklic vse bolj neprivlačna izbira za mlade, kar je povezano z višino plač učiteljic in učiteljev.  Le-te so namreč v primerjavi s plačami primerljivo izobraženih na drugih poklicnih področjih nižje, kar pomembno vpliva na to, da postaja učiteljski poklic neprivlačna izbira za mlade.
Med posledicami tega dejstva je tudi staranje učiteljske populacije, pri čemer podatki kažejo, da je bilo v državah OECD leta 2015 v povprečju na osnovnošolski in srednješolski ravni kar 35 % učiteljev starejših od 50 let, še leta 2005 pa jih je bilo v tej starostni skupini 30 %. Mladi učitelji – tj. posameznice in posamezniki, stari manj kot 30 let – predstavljajo v državah OECD le majhen delež učiteljske populacije: 12 % na primarni ravni (prvi dve triletji OŠ), 10 % na nižji sekundarni stopnji (zadnje triletje OŠ) in 7 % na srednješolski ravni. Prav v povezavi s srednjimi šolami OECD opozarja na nadvse zaskrbljujoče stanje – v dveh tretjinah držav je na srednješolski ravni mlajših od 30 let le 10 % učiteljske populacije, v nekaj državah pa je delež mladih učiteljev v srednjih šolah celo pod 5 odstotki – to velja tudi za Slovenijo (ob njej še za Češko, Finsko, Grčijo, Italijo, Portugalsko in Španijo).

Na primarni ravni izobraževanja (prvi dve triletji OŠ) je bilo v Sloveniji leta 2015 le 6 % učiteljske populacije mlajše od 30 let, 63 % jih je v starostni skupini od 30–49 let in 32 % v starostni skupini več kot 50 let (za OECD so te številke naslednje: 12, 56, 32). V zadnjem triletju OŠ je v Sloveniji mlajših od 30 let 4 % učiteljic in učiteljev, 59 % jih je starih od 30-49 let, 37 % jih je starejših od 50 let (za OECD so te številke naslednje: 10, 54, 36). Na srednješolski ravni je mladih učiteljic in učiteljev v Sloveniji še manj: le 3 % so mlajši od 30 let, 59 % jih je v skupini od 30-49 let, 38 % je starejših od 50 let (za OECD so te številke naslednje: 7, 52, 40). Učiteljska populacija se po podatkih od leta 2005 do 2015 precej postarala. V Sloveniji je bilo leta 2005 skupno od osnovnošolske do srednješolske ravni izobraževanja mladih učiteljev 12 %, v starostni skupini od 30 do 49 let jih je bilo 68 %, starejših od 50 let jih je bilo 20 %. Leta 2015 so bile te številke naslednje: 4 % mladih, 60 % v starostni skupini 30–49 let, že 35 % starejših od 50 let.

Če se vrnemo k uvodoma omenjenemu poročilu Eurydice – le-to Slovenijo omenja kot eno od držav, kjer ni pomanjkanja učiteljev, pač pa se država celo sooča z njihovim presežkom. Razlog za to naj bil v upadu povpraševanja po učiteljih, ki da je v zadnjih letih upadlo predvsem zaradi zmanjševanja števila prebivalstva, gospodarske krize in varčevalnih ukrepov.

Evropska komisija je sicer zaradi pomanjkanja učiteljev v državah EU maja lani že sprejela posebno poročilo, v katerem je na ravni EU predlagala ukrepe za pomoč državam članicam pri reformah izobraževanja. O tej problematiki so na prvem evropskem vrhu o izobraževanju pred mesecem dni spregovorili tudi evropski ministri za izobraževanje, ki so ocenili, da je treba v EU razviti skupni program za modernizacijo in boljšo podporo učiteljskemu poklicu.


Vir: Eurydice - Kariera učiteljev v Evropi: dostop, napredovanje in podpora