Posebna obvestila glede protestnega shoda pomočnic/pomočnikov vzgojiteljic (29. septembra 2016)

 

Sindikalnim zaupnicam in
zaupnikom v predšolski vzgoji


 

Ljubljana, 14. septembra 2016

 

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

 

V predšolski vzgoji anomalije že osem let

Pomočnice in pomočniki vzgojiteljic v slovenskih javnih vrtcih si skupaj s svojimi sodelavkami in sodelavci vsak dan z vso strokovno odgovornostjo in osebno predanostjo poklicu, ki ga opravljajo, prizadevajo za to, da otrokom, ki jim jih zaupajo starši, omogočajo kakovostno vzgojo in varno bivanje v vrtcu. Nedvomno si z mislijo na čim večjo dobrobit otrok in na ustrezno urejene delovne razmere želijo tudi v prihodnje ohraniti zelo visoko raven naše predšolske vzgoje, ki jo potrjujejo tudi številne mednarodne raziskave. Pomočnice in pomočniki vzgojiteljic zato Vlado RS in pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s pomočjo Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) že več let vztrajno opozarjajo na slabšanje razmer na njihovem delovnem mestu, ki je bilo tudi s strani vlade prepoznano kot prenizko ovrednoteno in kot ena od ključnih anomalij v plačnem sistemu že leta 2009 v Dogovoru o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 ter zatem še v več dogovorih in sporazumih. A položaj pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic se kljub temu v vsem tem času, žal, ni v ničemer izboljšal.


Za dostojne plače pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic!
Ob izrazito nakopičenem nezadovoljstvu po številnih neuspešnih pozivih, da bi Vlada RS in na resornem ministrstvu pomočnicam in pomočnikom končno prisluhnili ter ustrezno ovrednotili njihovo odgovorno in zahtevno delo, se je Sindikalna konferenca predšolske vzgoje SVIZ na izredni seji 13. septembra 2016 soglasno izrekla za organizacijo protestnega shoda.  Protestnemu shodu se bodo po sklepu njihovega glavnega odbora pridružili tudi pomočnice in pomočniki vzgojiteljic, organizirani v Sindikatu VIR. 
S shodom »Za dostojne plače pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic!« bodo pomočnice in pomočniki vzgojiteljic pred sedežem Vlade oziroma resornega ministrstva v Ljubljani (o izbrani lokaciji shoda vas bomo pravočasno obvestili naknadno), v četrtek, 29. septembra 2016, z začetkom ob 14.00 uri tako ponovno izrazili zahtevo po izboljšanju razmer na njihovem delovnem mestu, da bodo lahko še naprej zagotavljali kakovostno predšolsko vzgojo. SVIZ od vlade pričakuje, da bo končno uvidela, da pomočnice in pomočniki vzgojiteljic ob vse zahtevnejšem delovniku, veliki odgovornosti in obveznostih, ki se z vsakim letom le še povečujejo in množijo, za svoje delo niso ustrezno plačani, in jim z zmanjšanjem nesprejemljivo visoke vrzeli med plačo pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic ter vzgojiteljic in vzgojiteljev to tudi priznala – seveda nikakor na škodo slednjih, na kar v SVIZ pristojne ob vsaki priliki jasno opozorimo.


Dopisi za starše, vzgojiteljice in vodstva vrtcev

Skladno z dogovorjenim na omenjeni izredni seji Sindikalne konference predšolske vzgoje smo, da bi s protestnim shodom in razlogi zanj čim bolje seznanili tudi javnost, v SVIZ pripravili dopis za starše, v katerem smo izrazili pričakovanje, da bodo naša prizadevanja za izboljšanje položaja pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic v dobro kakovosti slovenskih javnih vrtcev in otrok, ki jih obiskujejo, pospremili z razumevanjem in podporo. Vas, cenjeni sindikalni zaupnice in zaupniki, prosimo, da poskrbite, da bo z vašo pomočjo, ob vednosti vodstva zavodov in s pomočjo zaposlenih v vrtcih sporočilo po vaši presoji doseglo čim več staršev (dopis naj strokovne delavke in delavci, denimo, obesijo na v za ta namen predvideno mesto v posameznih vrtcih; če imajo e-naslove staršev, naj jim ga posredujejo po e-pošti). Prilagamo tudi plakat »Za dostojne plače pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic!«, ki naj ga strokovne delavke in delavci prav tako obesijo na za to predvideno mesto v posameznih vrtcih.
S posebnima dopisoma se obračamo tudi na vzgojiteljice in vzgojitelje ter vodstvo vrtcev (dopis za vzgojiteljice in vzgojitelje ter dopis za vodstvo vrtcev prilagamo), naj svoje sodelavke in sodelavce podprejo tudi tako, da bodo ob njihovi odsotnosti na dan shoda ob ustrezno prilagojeni organizaciji zagotovili nemoten potek dela v skupinah. Sindikalne zaupnice in zaupnike vas prosimo, da tudi njim posredujete priložene dokumente.
Če bi morda potrebovali dodatne fotokopije dopisov ali dodatne izvode plakata, nam to sporočite na e-naslov: Tanja.Bukac@sviz.si ali pa nas pokličite po telefonu 01 24 40 916 (Tanja Bukač).


Se vidimo na shodu 29. septembra v Ljubljani!

Organizacijo in stroške prihoda ter udeležbe na protestnem shodu »Za dostojne plače pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic!« bo prevzel Glavni odbor SVIZ ob pomoči območnih odborov sindikata. Pričakujemo, da se boste kot sindikalni zaupnice in zaupniki v predšolski vzgoji shoda udeležili, za vse morda potrebne dodatne podrobne informacije pa se obrnite na pomočnika glavnega tajnika Marjana Gojkoviča (telefon: 01 24 40 904; e-pošta: Marjan.Gojkovic@sviz.si) oziroma predsednico ali predsednika vašega območnega odbora.
Na tem mestu dodajamo še nekaj pojasnil glede urejanja odsotnosti na delovnem mestu zaradi udeležbe na protestnem shodu. Odsotnost z dela za udeležbo pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic na protestnem shodu v okviru rednega delovnega časa je mogoča le ob soglasju delodajalca, ki lahko takšno odsotnost opredeli kot službeno pot. Potnih stroškov delavca pri tem ne poravna delodajalec, temveč SVIZ.  Delavci in delavke, ki bi se želeli udeležiti shoda, a jim delodajalec tega ne omogoči v okviru rednega delovnega časa, lahko v skladu z 48. členom KPVIZ (tj. pravico do izrabe dveh dni letnega dopusta po lastni izbiri ob ustrezni predhodni najavi delodajalcu) tri delovne dni pred nameravano izrabo dopusta delodajalca obvestijo, da želijo izrabiti en dan letnega dopusta po lastni izbiri, in sicer na dan shoda. Ob tem velja predpostavka, da delavka ali delavec še ni v celoti izrabil letošnjega dopusta. Če vodstvo posameznih vrtcev odsotnosti zaposlenih morda ne bi bilo pripravljeno organizirati v okviru njihovega rednega delovnega časa, se lahko v primeru, ko se v vrtcu dogovorno izvaja prerazporejanje delovnega časa oziroma delovnih ur, njihova odsotnost uredi v okviru prerazporeditev (+ ali – ure).

Prosimo vas, da s temi Posebnimi obvestili SVIZ natančno seznanite kolegice in kolege v svojih zavodih, in vabljeni, da se v čim večjem številu vidimo na protestnem shodu »Za dostojne plače pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic!«, v četrtek, 29. septembra 2016, z začetkom ob 14.00 uri, v Ljubljani ter tako jasno izrazimo svoje skrajno nezadovoljstvo z neustreznim vrednotenjem dela v predšolski vzgoji.

Z lepimi pozdravi,

Marjana Kolar, Branimir Štrukelj,
predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ glavni tajnik SVIZ


                                                        
                                                              
Priloge:
- Dopis pred protestnim shodom pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic – za starše (PDF)
- Dopis pred protestnim shodom pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic – za vzgojiteljice in vzgojitelje (PDF)
- Dopis pred protestnim shodom pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic – za vodstvo vrtcev (PDF)
- Plakat »Za dostojne plače pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic!« (PDF)