Ljubljana, 8. 5. 2020

Posebna Obvestila GO SVIZ - solidarnostna pomoč


sindikalnim zaupnicam in zaupnikom


POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

Upravičenost do izplačila solidarnostne pomoči za primer naravne nesreče

Ljubljana, 8. maja 2020

Spoštovani,

sindikati v zadnjih dneh prejemamo številna vprašanja o upravičenosti do izplačila solidarnostne pomoči, ki jo za primer naravne nesreče, kar epidemija nalezljive bolezni je, predvidevajo Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in panožne pogodbe v javnem sektorju.

Val tovrstnih vprašanj in zahtev po pojasnilih je posledica odločitve nekaterih sindikatov, da svoje članice in člane pozovejo, naj vložijo zahteve za izplačilo solidarnostne pomoči. Ker gre za zahtevek, o katerem se odloči vsak posameznik, je Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere član je tudi SVIZ, dolžna opozoriti, da so pričakovanja, da bi bila omenjena pomoč izplačana vsem zaposlenim v javnem sektorju, lahko preveč optimistična. Sindikati, vključeni v KSJS, se zato nismo odločili, da bi članstvo pozivali k množičnemu in avtomatičnemu podajanju vlog za izplačilo solidarnostne pomoči. Odločitev o tem, ali to pomoč resnično potrebuje in ali bo vlogo za izplačilo solidarnostne pomoči iz naslova elementarne nesreče podal, je na vsakem posameznem delavcu. Le vsak zase lahko presodi in oceni, ali so zanj nastale takšne okoliščine, ki opravičujejo izplačilo solidarnostne pomoči, ter te okoliščine ustrezno obrazloži v sami vlogi. Solidarnostna pomoč namreč mora izkazovati solidarnostni moment do zaposlenega, ki se je znašel v stiski.

V skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) in panožnimi kolektivnimi pogodbami v javnem sektorju pripada zaposlenemu solidarnostna pomoč tudi v primeru elementarne (naravne) nesreče. Kolektivne pogodbe določajo, da zaposlenemu pripada solidarnostna pomoč tudi v primeru »požara in elementarne nesreče, ki prizadene zaposlenega«. V skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/2016 – UPB in nasl.; ZVNDN) se za naravno nesrečo šteje tudi množični pojav nalezljive človeške bolezni, v konkretnem primeru je to epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid-19), ki je bila z odredbo ministra za zdravje (Ur. l. RS, št. 19/20) razglašena na območju Republike Slovenije od 12. 3. 2020 od 18. ure naprej.

V skladu s kolektivnimi pogodbami (KPND in panožnimi pogodbami) pripada članom sindikatov, tako tudi članom KSJS, za 20 % višja solidarnostna pomoč – ta znaša 693,01 evra (znesek za nečlane je 577,51 EUR). Solidarnostno pomoč izplača delodajalec in v primeru elementarne nesreče ni vezana na plačni cenzus, kar pomeni, da pripada zaposlenemu ne glede na višino njegove osnovne plače.

V skladu s kolektivno pogodbo velja, da zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči vloži vsak posamezni javni uslužbenec sam. Zahtevo za višjo solidarnostno pomoč pa na predlog člana vloži sindikat (obrazci za izplačilo solidarnostne pomoči po področjih dejavnosti SVIZ so dostopni na povezavi https://www.sviz.si/dokumenti/, kot povezave pa jih prilagamo tudi k temu dopisu). V obeh primerih velja rok 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil član zmožen vložiti predlog. Po našem prepričanju se ta rok še ne bo iztekel 11. 5. 2020 (ta iztek roka je, napačno, štet od začetka razglasitve epidemije), ampak je mogoče v tistih primerih, ko bo delavec ocenil, da ga je epidemija prizadela, vložiti vlogo za izplačilo solidarnostne pomoči v 60 dneh od takrat, ko je delavec ugotovil, da mu je zaradi epidemije nastala škoda, oziroma najpozneje v roku 60 dni po razglasitvi zaključka epidemije.

Vprašanje o upravičenosti do izplačila solidarnostne pomoči v primeru, ko je razglašena epidemija, spremljajo številni pravni pomisleki in interesne dileme, za katere zaradi pomanjkljive prakse, tudi sodne, nimamo ustreznih odgovorov. Razmišljanje, da solidarnostna pomoč zaposlenemu pripada samodejno, tj. že zaradi samega dejstva obstoja elementarne nesreče (epidemije), ne pa tudi spremljajoče prizadetosti, je za KSJS vprašljivo.

Ob predvidevanju, da bo Vlada RS zahteve po upravičenosti do izplačila solidarnostne pomoči zavrnila in da bodo o upravičenosti izplačila odločala sodišča, kar bo trajalo dolgo, rezultat pa je obenem nepredvidljiv, odločitev o vložitvi zahtevka za izplačilo solidarnostne pomoči zaradi naravne nesreče prepuščamo članicam in članom.

S prijaznimi pozdravi,


Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

 

Priloge:

Komentarji
Anja
18.05.2020

Pozdravljeni,
sem učiteljica začetnica, ki še ni včlanjena v sindikat, bi pa želela uveljaviti solidarnostno pomoč. Zanima me, kje bi lahko našla vlogo za nečlane, saj sem našla samo vloge, ki so namenjene članom sindikata..
Tudi, če se včlanim sedaj, ne bom imela potrdila o plačevanju članarine. Upam, da nečlani nismo vredni kaj manj, kot člani.

Hvala za odgovor.
Anja

Dalibor
16.05.2020

Pozdravljeni,
Sicer nisem član sindikata sem kuhar v osnovni šoli in bi zaprosil za solidaeno pomoc in gledam ta onrazec:
Zahtevek za izplačilo solidarnostne pomoči - vzgoja in izobraževanje (.PDF)
In mi ni jasno kam napisem svoje podatke ker nisem clan in in tega na tem obrazcu nemorem izpolnit mi lahko kdo prosim pomaga hvala vnaprej lp

Branko
13.05.2020

Pozdravljeni,

ga. Biserka, malo sem zmeden nad vašim razmišljanjem, napisali ste: "Ali čistilka za življenje potrebuje manj kot knjigovodja?"
Torej vi zagovarjate, da bi tudi učitelj, če bi bil na čakanju dobil enak znesek kot čistilka? Zagovarjate, da bi učitelj, če bi bil na čakanju na delo doma, dobil manj kot 580 € neto, kar je v tem primeru seveda tudi končno izplačilo! Morda imate celo prav??? Zakonsko pa so seveda nadomestila vezana na osnovno plačo zaposlenega ali pa na izplačilo preteklih plač zaposlenemu. Spregledali ste tudi, da je v primeru ki sem ga navedel, knjigovodkinja delala več kot pol meseca in bila na čakanju manj kot pol meseca.

Bom povedal drugače: čistila in knjigovodja imata (v normalnih razmerah) enako plačo, obe imata minimalno plačo. Knjigovodja začetnik ima namreč izhodišče v 20 PR, kar je nižje od minimalne plače.

Razmerja so se namreč popolnoma porušena, to velja za večinski del J sektorja, predvsem pa v primerjavi z drugimi sektorji. Ta nesorazmerja so se v zadnjih dveh letih samo še povečala in občutek imam, da do SVIZU popolnoma ustreza, važno je, da so se oz. se bodo osnovne plače učiteljem, ki so razredniki (svetovalcem in svetnikom) do letošnjega septembra povečale kar za 16,99% ali kar za 388,44 €. Osnovna plača knjigovodja pa se je v tem času povečala za samo 4% ali v bruto znesku samo 35,69 €.

Pri vsem tem je potrebno vedeti, da je bil SVIZ glavni pogajalec!!!

Lepo pozdravljeni.

Simona
12.05.2020

g.Branko bravo...od kdaj pa so knjigovodje enake kot čistilke ga. učiteljica? Kot oseba, ki naj bi bila izobražena bi vi to morala vedeti. Hruške pa jabolka ne gredo skupaj in znanje naj bi bilo vrednota, vi pa vse skupaj enačite.Žalostno!

Biserka Volasko Ocepek
12.05.2020

Tudi meni se ne zdi moralno sporno, če čistilka vloži prošnjo za pomoč. Glede na že ves čas nižje dohodke jo je kriza z virusom gotovo bolj prizadela kot tiste z višjimi dohodki, živeti (in preživeti večinoma tudi svojo družino) moramo pa vsi. Stroški življenja so se povišali za vse. Če sta na čakanju čistilka in knjigovodja in torej ne opravljata svojega dela, nima po mojem mnenju izobrazba nobene vloge. Ali čistilka za življenje potrebuje manj kot knjigovodja? Pa da ne bo pomote, nisem čistilka, pač pa učiteljica.

Biserka

Branko
11.05.2020

Pozdravljeni,

g. Marko, zakaj bi bilo moralno sporno, če se npr. čistilka odloči in zaprosi za solidarnostno pomoč. Čistile so namreč sedaj dobivale tudi samo okoli 750 € bruto (neto manj kot 580 €) nadomestila za čakanje na delo na domu. Ali pa kuharji, hišniki itd.
Ali pa knjigovodja, ki je dobila manj kot 890 € bruto (neto manj kot 680 €) , pa je bila na čakanju samo pol meseca, več kot pol meseca pa je zelo intenzivno delala od doma? Je pa sicer res zanimivo, da je čistilka dobila neto približno 580 € za cel mesec čakanja (seveda je to premalo, ker ni niti minimalna plača), knjigovodkinja pa ki je delala več kot pol meseca, pa je dobila približno 680 €, torej 100 € več, dejansko je bilo razlike še par evrov manj. Pa kdo je tukaj nor? Če bi bilo izplačilo v višini minimalne plače, bi pa dobile obe enako. Za knjigovodjo je potrebno minimalna V. stopnja izobrazbe, za čistilo pa I. stopnja. Da ne govorimo o potrebnem zanju in odgovornosti. Totalna zmešnjava in SVIZ-a pa to kot da ga ne zanima!!!!


Še enkrat, res ne vem, kaj je tukaj moralno spornega?

Lep pozdrav.

Marko Šavc
09.05.2020

Menim, da je vsaj moralno sporno, če se kdo za tako pomoč zaprosi, pa čeprav je do nje po zakonu verjetno upravičen. Če se že imamo za neko moralno avtoriteto (če to že niso naši "ugledni" politiki) menim, da se za takšno stvar ne moremo in ne smemo odločiti.

To je pač moje mnenje.

Robert Ferk
09.05.2020

Zanima me komu kot predsednik SVIZ D.D.DRAVA MARIBOR oddam VLOGE članov sindikata .
Prvi obrazec na katerem so podatki člana ,davčna številka,vzrok,dohodki.. oddam komu?
In komu oddam obrazec za 20 dodatka kot članu sindikata
Prosim za hiter odgovor in l.p
Robert Ferk

Vaš komentar