Ljubljana, 16. 3. 2020

Posebna Obvestila GO SVIZ

Ljubljana 16. marca 2020

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

Vlada RS je včeraj, 15. marca 2020, sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Priloga: Odlok Vlade RS z dne 12. 3. 2020). V zvezi s tem je 15. 3. 2020 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) izdalo dodatno Okrožnico številka 6030-1/2020/11, v kateri pojasnjuje, da bodo vse šole in vrtci od 16. marca 2020 do preklica zaprti. Novi odlok ne dovoljuje več organizacije nujnega varstva otrok. V zvezi s tem je predsednik Vlade RS na župane in županje naslovil posebno pismo, v katerem jim nalaga, naj za najbolj nujne primere varstva angažirajo proste kadre iz vrtcev, ki ne bodo več izvajali skupinskega varstva (pismo v priponki).

V zvezi z navedenimi okrožnicami in pozivom predsednika Vlade RS v SVIZ Slovenije podajamo nekaj dodatnih stališč in pojasnil:

1. Neustrezne odredbe ravnateljev o obvezni prisotnosti v prostorih zavoda

Pozivi nekaterih ravnateljev, da morajo vsi ali le del zaposlenih kljub novemu odloku priti na delo v prostore delodajalca, so neustrezni in pomenijo kršitev odloka Vlade RS. Kot izhaja iz okrožnice MIZŠ, so vse šole in vrtci od 16. marca 2020 do preklica zaprti, v njih je prepovedano zbiranje ljudi, kar velja tako za otroke, starše in vse zaposlene (strokovne delavce in druge tehnično-administrativne delavce).

 

2. Organizacija dela v času zaprtja zavodov s področja VIZ

Če je delo mogoče organizirati v obliki dela na domu, vsem svetujemo, da se izvaja na ta način. Če dela ni mogoče izvesti kot delo na domu ali ga tako še ni mogoče organizirati v tednu od 16. 3. do 20. 3. 2020, svetujemo, da delodajalci omogočijo delavcem, da v skladu s 50. členom KPVIZ izrabijo pravico do 5-dnevne izredne odsotnosti z dela zaradi elementarne nesreče s pravico do (100-%) nadomestila plače. Pri tem je treba poudariti, da v času izredne odsotnosti z dela po 50. členu KPVIZ delavci niso dolžni delati (pomeni tudi, da niso dosegljivi za uporabnike – odgovarjanje staršem in učencem, dijakom). Šele če ni mogoče dela ali odsotnosti z dela organizirati na prej navedena načina, naj delodajalci delavcem na njihovo željo omogočijo izrabo letnega dopusta oziroma jim odredijo t. i. čakanje na delo doma.

 

3. Organizacija varstva otrok za najbolj nujne primere

Zavedajoč se resnosti trenutne situacije, ki je nastala zaradi epidemije virusa COVID-19, in upoštevaje, da je v dani situaciji nujno potrebna solidarnost med ljudmi, SVIZ Slovenije poziva vse svoje članice in člane, ki bi to želeli in ki so za to usposobljeni, da se za nudenje varstva otrok v najbolj nujnih primerih odločijo samoiniciativno kot prostovoljci.

Sicer pa v  SVIZ Slovenije menimo, da organiziranje in odrejanje varstva na domu otrok staršev iz t. i. nujnih služb zaposlenim v vrtcih in šolah s strani vzgojno-izobraževalnih zavodov v okviru obstoječih pogodbo o zaposlitvah trenutno ni mogoče. Izvajanje takšne dejavnosti je lahko predmet ukrepov, sprejetih na podlagi predpisov o preprečevanju naravnih in drugih nesreč oziroma tam opredeljenega zagotavljanja zaščite, reševanja in pomoči.

 

4. Zagotavljanje varnih delovnih razmer

V skladu s 45. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora delodajalec zagotavljati pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Vse delodajalce zato pozivamo, da v primeru, če je v njihovem zavodu potrjena okužba z virusom COVID-19 pri zaposlenih, otrocih, učencih ali dijakih, o tem nemudoma obvestijo zaposlene in jih seznanijo z možnostjo okužbe z virusom. V primeru zavodov, ki nadaljujejo z izvajanjem dela z otroki oziroma mladostniki (npr. vzgojni zavodi), pa mora delodajalec pripraviti in dosledno izvajati vse potrebne ukrepe za preprečevanje nadaljnjih okužb oziroma varovanje zdravja zaposlenih.

 

Organizacija dela v zavodih s področja kulture v času razglasitve epidemije COVID-19

Če je delo mogoče organizirati v obliki dela na domu, vsem svetujemo, da se le-to izvaja na ta način. Če dela ni mogoče izvesti kot delo na domu, zavod pa bo zaprl svoja vrata tako za obiskovalce kot tudi za zaposlene, svetujemo, da delodajalci omogočijo delavcem, da v skladu s 40. členom KPK primarno izrabijo pravico do odsotnosti s pravico do (100-%) nadomestila plače v obsegu 5 dni zaradi elementarne nesreče, če huje prizadene delavca ali njegovo družino (v tem času delavec ne opravlja dela, gre za pravico do izrednega dopusta!). Šele če dela ni mogoče organizirati na prej navedena načina, naj delodajalci delavcem na njihovo željo omogočijo izrabo letnega dopusta oziroma jim odredijo t. i. čakanje na delo doma (85-% nadomestilo v skladu z 80. členom KPK).

 

Organizacija dela v visokošolskih zavodih v času razglasitve epidemije COVID-19

Če je delo mogoče organizirati v obliki dela na domu, svetujemo vsem, da se le-to izvaja na ta način. Če dela ni mogoče izvesti kot delo na domu, svetujemo, da delodajalci omogočijo delavcem, da v skladu s 50. členom KPVIZ primarno izrabijo pravico do odsotnosti s pravico do (100-%) nadomestila plače v obsegu 5 dni zaradi elementarne nesreče (v tem času delavec ne opravlja dela, gre za pravico do izrednega dopusta!). Šele če dela ni mogoče organizirati na prej navedena načina, naj delodajalci delavcem na njihovo željo omogočijo izrabo letnega dopusta oziroma jim odredijo t. i. čakanje na delo doma.

 

Organizacija dela v raziskovalni zavodih v času razglasitve epidemije COVID-19

Če je delo mogoče organizirati v obliki dela na domu, svetujemo vsem, da se le-to izvaja na ta način. Če dela ni mogoče izvesti kot delo na domu, svetujemo, da delodajalci omogočijo delavcem, da v skladu s 55.a členom KPRD primarno izrabijo pravico do odsotnosti s pravico do (100-%) nadomestila plače v obsegu 5 dni zaradi elementarne nesreče (v tem času delavec ne opravlja dela, gre za pravico do izrednega dopusta!). Šele če dela ni mogoče organizirati na prej navedena načina, naj delodajalci delavcem na njihovo željo omogočijo izrabo letnega dopusta oziroma jim odredijo t. i. čakanje na delo doma.

S spoštovanjem, vse dobro!

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

 

 

Komentarji
Tajništvo GO SVIZ
19.03.2020

Spoštovana,
ponavljamo - če ste članica sindikata, kontaktirajte našo pravno službo za natančnejše odgovore in pojasnila.
Lep večer!
Tajništvo GO SVIZ

Tajništvo GO SVIZ
19.03.2020

Spoštovana,
preverite natančnejše informacije tukaj: https://www.sviz.si/zaposleni-in-koronavirus/
Če ste članica SVIZ, lahko pokličete tudi našo pravno službo, ki vam bo podala točna pojasnila.
Lep pozdrav!
Tajništvo GO SVIZ

Lidija
19.03.2020

Pozdravljeni
Zanima me kaj je s tehničnim osebjem, ali v času zaprtja šol lahko kuharice in čistilke čistijo in razkužujejo šolo ali morajo ostati doma. Hvala ostanite zdravi
Lidija

Vaš komentar