Ljubljana, 5. 5. 2020

Posebna Obvestila GO SVIZ

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom

Ljubljana, 5. maja 2020

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ


Spoštovani,

kot smo vas seznanili že v naših posebnih obvestilih 9. aprila letos, je bilo z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) v primeru višine nadomestila, ko je delavec napoten na začasno čakanje na delo doma, vzpostavljeno nesprejemljivo in nezakonito razlikovanje med zaposlenimi v zasebnem in javnem sektorju. Varovalka, ki jo uvaja ZIUZEOP za zaposlene v zasebnem sektorju, tj. da nadomestilo plače v času čakanja na delo ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji, namreč žal ni veljala tudi za zaposlene v javnem sektorju.

Da je takšna ureditev neustavna, smo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) opozarjali že v času sprejemanja ZIUZEOP in se ves čas postopka borili, da bi bila ta neustrezna ureditev odpravljena. V postopku sprejemanja novega Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) smo v SVIZ skupaj s preostalimi sindikati, vključenimi v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja (KSJS), ob vztrajnem prizadevanju dosegli, da je bilo omenjeno razlikovanje odpravljeno. Na našo zahtevo tako ZIUZEOP-A v 23. členu po novem določa, da ima tudi javni uslužbenec, ki je pisno napoten na čakanje na delo doma, pravico do nadomestila plače v višini, ki ne sme biti nižja od minimalne plače.

Težava pa se je pojavila v prehodnih določbah, saj ZIUZEOP-A določa, da ta sprememba, torej popravljena višina nadomestila za čas čakanja na delo doma, velja le od uveljavitve ZIUZEOP-A naprej in ne tudi za nazaj, torej od 13. 3. 2020. Na podlagi naših pisnih odzivov na predlog zakona, naših pisnih predlogov za amandmaje, na podlagi ustnih opozoril na usklajevanjih z vladnimi predstavniki na Brdu, ki jih je glavni tajnik podal tako v imenu SVIZ kot tudi KSJS, je minister za javno upravo zagotovil, da bo napaka v prehodnih določbah odpravljena in bo nova ureditev tudi za javne uslužbence veljala od 13. 3. 2020. Žal se to ni zgodilo in je ostala v veljavi po našem mnenju neustavna določba.

Ravnatelje in ravnateljice oziroma direktorje v javnih zavodih s področja vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture zato pozivamo, da vsem tistim javnim uslužbenkam in uslužbencem, ki jim je bilo zaradi razglasitve epidemije odrejeno čakanje na delo doma in katerih višina nadomestila za čas čakanja na delo je nižja od minimalne plače, izplačajo to nadomestilo v višini minimalne plače (oziroma izplačajo ustrezni poračun nadomestila plače, če so zaposleni nižje nadomestilo prejeli že za pretekli mesec). Zavedamo se, da delodajalci zaenkrat nimajo ustrezne podlage za takšno izplačilo, smo pa prepričani, da ni nobenega dvoma, da tudi javnim uslužbenkam in uslužbencem nadomestilo za čas čakanja na delo v višini, ki ne sme biti nižja od minimalne plače, pripada od 13. 3. 2020 dalje. V SVIZ-u že pripravljamo vse potrebno za morebitno vložitev ocene ustavnosti oziroma zakonitosti zakona.


Z lepimi pozdravi,

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

Komentarji
Andreja
13.05.2020

Pozdravljeni,

še enkrat se oglašam in sicer, da pritrdim g. Branku in obenem pojasnim, da ne bi rada, da kdo misli in reče: "Zakaj pa nisi diplomirala?" Se strinjam in tudi privoščim vzgojiteljicam takšno plačo. Pa vendar me ves čas gloda misel, da smo vzgojiteljice in pomočnice v vrtcu "skoraj" enakovredne, opravljamo isto delo z edino razliko, da vzgojiteljice poskrbijo za pripravo dejavnosti. Pa tudi tukaj jim pomočnice priskočimo na pomoč tako pri idejah kot tudi pri izvedbi, pripravi materiala in ostalih dejavnostih. Z otroki se pa, večkrat opažam, pomočnice ukvarjamo veliko več in smo tudi dnevno 1 uro več z njimi. Zjutraj jih sprejemamo nato jih oddajamo, imamo več stika s starši kot vzgojiteljice, naše delo pa je v smislu denarja ovrednoteno minimalno. To me žalosti in upam, da bo v prihodnosti tudi glede tega kdaj, med predstavniki oblasti, tekla beseda in da se bodo odpravile razlike.

Branko
13.05.2020

Pozdravljeni,

ga. Andreja, prav imate. O pomočnicah vzgojiteljev je bilo že veliko govora, a narejenega bore malo. Sramotno je to. Ne razumem zakaj to še ni urejeno? Vsekakor mislim, da je prav, da tudi vi zaprosite za solidarnostno pomoč.

In potem tukaj berem, da so za SVIZ vsi zaposleni v šolstvu enako pomembni. Oprostite, ampak pravljicam že dolgo ne verjamem več!

Lep pozdrav,

Andreja
12.05.2020

Kot pomočnica vzgojiteljice z 10-imi leti delovne dobe, sem za mesec april dobila izplačilo plače 650€. Torej nič veliko boljše kot kuharji, kuharice, čistilke. Upam, da vsi mi dobimo izplačano razliko do minimalne plače. Vzgojiteljice z enako delovno dobo so dobile okrog 1000€. Velika razlika, kajne?

Branko
11.05.2020

Spoštovani vsi,
Odzval bi se rad na zapis tajništva GO SVIZ, ko ste zapisali: »Za SVIZ ste vsi, hišniki, čistilke, kuharji, tajnice, računovodje ... enako pomembni kot vsi ostali zaposleni v vrtcih in šolah.«
To je seveda zdaleč ne drži: poglejmo podatke za zadnji dve leti: od leta 2018 do danes, pod vodstvom SVIZ-a se je namreč v tem času povečala osnovna plača učitelja (razrednika) svetnika v najvišjem plačnem razredu za bruto 388,44 € oz. 16,99 %, za npr. čistilko pa se je v najvišjem plačnem razredu povečala osnovna plača natanko za bruto 37,12 € oz. 4%. Podobno je pri ostalih (hišniki, čistilke, kuharji, tajnice, računovodje)
Povečanje v letu 2017 pri teh poklicih ne smemo dajati v ta sklop, ker je šlo za odpravo anomalij.
Za ponovno VELIKO POVEČANJE razkoraka med poklici učitelja in ostalimi poklici v šoli je odgovoren SVIZ, ki je bil seveda glavni pogajalec in je gladko malo ponovno žrtvoval vse podporne poklice v šolstvu na račun učiteljev.

Zakaj je SVIZ to dovolil in to v času leve vlade, ko naj bi bila bolj naklonjena premalo in najmanj plačanim? Kot prav tako ne razumem, da je sedaj SVIZ dovolil, da izplačilo za čakanje na delo v gospodarstvu ne sme biti manjše od minimalne plače, v javnem sektorju pa je lahko. Katastrofa, danes berem, da so besedah Branimirja Štruklja iz šolskega sindikata SVIZ skeptični so, da bo mogoče vzporedno izvajati tako pouk v šoli kot pouk na daljavo, prav tako še ni jasno, kako vrednotiti to dvojno delo, je pojasnil. Torej problem je dvojno delo učiteljev in kako bo to vrednoteno. Tukaj vidimo za kaj gre, zopet za vrednotenje dela učiteljev, če prav ne razumem zakaj gre za dvojno delo, tisti dijaki ki bodo v šoli namreč ne bodo doma. Nikjer pa nisem zasledil, da bi ga npr. skrbelo kako bodo čistilke zmogle vse še bolje, večkratno in temeljiteje čistit in ne vem kolikokrat razkuževati šolska poslopja in opremo!!!! Kje je tukaj skrb za to, koliko bodo čistilke dobile plačano dodatno za to delo?

Moti pa me še politično delovanje SVIZ-a. Berem namreč, da se je glavni tajnik SVIZ-a udeležil kolesarskega protesta v petek, kjer je bila glavna zahteva da odstopi vlada. Nič nam namreč ne bo pomagala nova vlada, ker nam namreč prejšnje niso nič pomagale, razkorak pri plačah v šolstvu je namreč čedalje večji. Poudarjam namreč, da bi SVIZ te zadeve lahko že prej uredil, če seveda ne bi bila tako rekoč edina skrb plače učiteljev. Tudi iz zapisa tajništva sledi politično delovanje, ko je zapisalo: »Tisti, ki mislijo, da si ne zaslužite niti toliko, kot ste prejeli, in bi vam zgolj še dodatno jemali (ter bodo to v prihodnjih mesecih to zagotovo tudi poskušali), sedijo nekje drugje v sobanah in foteljih ter se gredo svoje igrice na twitterju ...«
Od kje ideja, da nam bo ta vlada samo dodatno jemala? Veste o tem kaj več? V bistvu je z ukrepi ob epidemiji do sedaj kar dosti dala, razen seveda pri izplačilu čakanja na delu v javnem sektorju, kjer pa tudi ni nič vzela, res pa tukaj ni dala.
In ja, čas je že več kot 10 let, da se uredijo plačni razredi skupine J in ja, morda je to čas za to pod to vlado, pod desno vlado, ker pod levimi vladami se žal nič ni uredilo. Zakaj vlado sedaj kar rušit in protestirat proti njej, če se glede tega ni še nič pogajalo, niti nisem zasledil kakšnih zahtev SVIZ-a. Aja, morda pa sploh ne gre za podporne službe J sektorja in za tiste, ki so res minimalno plačan???

Lep pozdrav.

Dragana
09.05.2020

Dober dan,vi ste dobili ze za april plačo?jaz nisem še pa delam v javnem sektorju.lp

XEAE
09.05.2020

Delovno mesto gospodinja/615 € s tem da sem koristila nadure in nov dopust za dva tedna. Drugace bi bilo place se manj. Vsekakor upam da se naresi poracun za nazaj in dobimo vsaj razliko do 700 e. S tako placo je nemogoce preziveti. Skoraj vsi imamo otroke, ki so sedaj doma ( pojedo vec, ker so prej sicer jedli v soli in smo imeli subvencijo), poloznice ki niso manjse, vse ostale stvari od najemnin, registracije avta.. In ce se zgodi da bomo pozimi zopet doma.. 2,3 mesece??Upam da boste z vsemi napori o rabili nase place, drugace sledi protest!

Yxy
08.05.2020

Za mesec april sem za cakanje na delo ter koriscenje 3dni dopusta dobila 370€,zaposlena za 60%-24ur/teden..

Tajništvo GO SVIZ
08.05.2020

Spoštovani,

pravkar smo objavili Posebna Obvestila GO SVIZ glede upravičenosti do izplačila solidarnostne pomoči za primer naravne nesreče. Najdete jih tukaj: https://www.sviz.si/posebna-obvestila-go-sviz-solidarnostna-pomoc/

Lep pozdrav!

Tajništvo GO SVIZ

Andreja Planko
08.05.2020

Pozdravljeni sem v 12.plačnem razredu in me zanima če mi pripada dodatek zaradi čakanja na domu ali ga morem sama oddati ali ravnatelj hvala za odgovor lep pozdrav.

Zdenka Razboršek
08.05.2020

Tajništvo GO SVIZ
Vse lepo in prav, kar ste napisali. Pri plačni skupini J, je treba uredit plačne razrede. Sedaj je že minimalna plača do vključno 21.plačnega razreda. To pomeni, da kuhar začetnik štarta z 14.plačnim razredom in potrebuje 12 let, če napreduje na podlagi ocen na vsake tri leta, za 2 plačna razreda, da zleze čez minimalno plačo. 12 let dela za enako plačo. Maximum napredovanja je pa kaj 26.plačni razred ali 27. A se vam to zdi normalno. Korenito je treba spremenit plačne razrede. Čistilke so pa še na slabšem. Dejansko delaš 40 let za minimalno plačo. V službi pustiš svojo mladost in zdravje, ker si ne smeš dovolit, da zboliš in da greš v bolniško, ker ne preživiš.

David Žerjav
08.05.2020

585€ nakazila kuhar IV 17. Plačilni razred vrtec kuhinja in razvoz! Žalostno....

Tajništvo GO SVIZ
07.05.2020

Spoštovane kolegice,

prejemki, ki ste jih prejeli, so res sramotni in neprimerni delovnega človeka. Za SVIZ ste vsi, hišniki, čistilke, kuharji, tajnice, računovodje ... enako pomembni kot vsi ostali zaposleni v vrtcih in šolah. Da so plače tistih, ki vsak dan skrbite za normalno funkcioniranje vzgojno-izobraževalnih institucij, za prehrano naših otrok, za čistočo in varnost prostorov, za to, da sistem sploh deluje, nesprejemljivo (pre)nizke, SVIZ pristojne opozarja že dolga leta. Vprašanje o "nujnem zlu" bo zato treba nasloviti na Vlado RS in ministrstvo za javno upravo oz. za izobraževanje.
Spomnili se boste, da nam je pred leti SKUPAJ z vami na protestnem shodu pred vladnimi prostori uspelo zagotoviti povišanje plač za najbolj podplačane kolegice in kolege (skupina J). Zdi se, da bo v kratkem spet potrebno strniti vrste in da vsi skupaj znova opozorimo vladajoče, da tako naprej ne gre več. SVIZ je vaš zaveznik, SVIZ smo vsi mi. Tisti, ki mislijo, da si ne zaslužite niti toliko, kot ste prejeli, in bi vam zgolj še dodatno jemali (ter bodo to v prihodnjih mesecih to zagotovo tudi poskušali), sedijo nekje drugje v sobanah in foteljih ter se gredo svoje igrice na twitterju ...

Lepo vas pozdravljamo!

Tajništvo GO SVIZ

Andreja kristofic
07.05.2020

Tudi moja placa za april je bila 590€(cakanje na delo doma).kuharica na os. Res zalostno da kopja lomijo na nas kuharjih,citilkah.. Nekje sem prebrala,da v casu cakanja ne sme biti nizja od 700€. Sprasujem sndikat,ali smo mi nasteti res nujno zlo v solstvu? In si morda po vasem ne zasluzimo niti toliko...

Danijela Vajnhandl
07.05.2020

Pa oni na socialni se dobijo krizni dodatek 150 eur ker so vsa leta delali
Krasno

Valentina Lozar
06.05.2020

563€ miloščine. Potrditev več,da se bistveno bolj izplača biti na socialni podpori. Sramota brez primere!

Zdenka Razboršek
06.05.2020

Tudi jaz opravljam delo kuharice in sem dobila izplačilo 563€. Bruto 835.17€, potem ti vzamejo za prispevke in dohodnino in na koncu dobiš manj kot pa prejemnik denarne socialne pomoči. Žalostno

Xxx
05.05.2020

Js sem dobila 580e.kuharica

Vaš komentar