Ljubljana, 13. 1. 2023

Posebna Obvestila GO SVIZ

Sorodne objave

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom

Ljubljana, 13. januarja 2023

POSEBNA OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ

ZAHTEVAMO ODPRAVO ZAOSTANKOV PRI VREDNOTENJU DELA VSEH ZAPOSLENIH VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU!

Spoštovani,

v posebnih obvestilih, ki smo jih na vas naslovili včeraj, smo vas že seznanili, da je 54-članski Glavni stavkovni odbor SVIZ na svoji izredni seji 10. januarja 2023 sprejel sklep, da bo sindikat, če se Vlada RS do naslednjega kroga pogajanj, ki so dogovorjena za 23. januarja 2023, ne bo opredelila do naših stavkovnih zahtev po odpravi zaostankov pri plačah vseh zaposlenih v vzgojno-izobraževalnem sistemu in ne bo posredovala pisnega kvantificiranega protipredloga o odpravi teh zaostankov, to zahteval na protestnem shodu. V SVIZ bomo protestni shod pripravili v sredo, 25. januarja 2023, ob 14. uri, pred poslopjem Vlade RS v Ljubljani – skupaj zaposleni v plačnih skupinah D in J, od vrtca do univerze.

Protestni shod za zaposlene na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ki smo ga v SVIZ napovedali za sredino letošnjega januarja in zatem po sklenitvi dogovora z vlado preklicali, je, žal, ilustracija in potrdilo dejstva, da se oblast odzove na naše upravičene zahteve šele, ko je v to prisiljena. Z zvišanjem plač pomočnicam in pomočnikom vzgojiteljic in vzgojiteljev v vrtcih smo uveljavili le manjši del naših stavkovnih zahtev, ki smo jih ob napovedi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju slovenski vladi v prejšnji sestavi posredovali februarja lani. A do ključnega dela stavkovnih zahtev se Vlada RS do zdaj sploh ni opredelila, še več, razrešitvi le-teh se celo načrtno izogiba.

Med stavkovnimi zahtevami SVIZ so ključne naslednje:

1. Odprava zaostankov v vrednotenju pedagoškega dela strokovnega osebja v vrtcih, osnovnih, srednjih in višjih šolah, vzgojnih zavodih ter dijaških domovih. Povprečna plača učiteljev in učiteljic ter drugih strokovnih delavcev in delavk v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, denimo, se je v zadnjih letih zviševala dvakrat počasneje kot plače zaposlenih z enako stopnjo izobrazbe na primerljivih delovnih mestih v zdravstvu in državni upravi, zlasti v uniformiranem delu le-te. Povprečni plačni razred učiteljev z univerzitetno izobrazbo (40. plačni razred), ki pomeni osnovno plačo, je za pet (!) plačnih razredov ali 20 odstotkov nižji od povprečnega plačnega razreda uradnikov (45. plačni razred) z enako stopnjo izobrazbe. Med zahtevami za odpravo zaostankov pri vrednotenju dela v vzgoji in izobraževanju smo do zdaj, zatem ko smo napovedali omenjeni protest v predšolski vzgoji, razrešili le ustreznejše vrednotenje dela zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja.

2. Odprava zaostankov pri univerzitetnih učiteljih, asistentih in strokovnih sodelavcih. Zatem ko so se zvišale plače zdravnikov, se je razkorak med univerzitetnimi učitelji in zdravniki specialisti, katerih osnovne plače bi morale biti izenačene, povečal na osem plačnih razredov (tj. za 32 %) v škodo visokošolskih učiteljev.

3. Odprava razvrednotenja dela zaposlenih na delovnih mestih v plačni skupini J. Razvrednotenje dela zaposlenih v plačni skupini J v vzgoji in izobraževanju je izjemno, dodatno so jim vse manjkrat in tudi vse slabše plačane povečane obremenitve, do katerih prihaja zaradi pomanjkanja kadra. Z zviševanjem minimalne plače se vse več delovnih mest v plačni skupini J »utaplja« v minimalni plači, kar zanikuje zahtevnost in odgovornosti na teh delovnih mestih.


Vlada RS od septembra 2022, ko smo se začeli v SVIZ z njo pogajati, k našim stavkovnim zahtevam, četudi jo k temu zavezuje Zakon o stavki, ni pripravila protipredloga; kljub ponavljajočim se pozivom ne kaže nobene volje, da bi naše stavkovne zahteve razrešila. Glavni stavkovni odbor SVIZ se je na svoji izredni seji, kot že omenjeno, zato odločil za organizacijo protestnega shoda. Če bo Vlada RS svojo zavezo izpolnila in do naslednjega kroga pogajanj predložila pisni kvantificirani protipredlog o odpravi zaostankov pri plačah zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, bo Glavni stavkovni odbor SVIZ odločal o preložitvi protestnega shoda na poznejši datum.

Na protestni shod vabimo vse sindikalne zaupnice in zaupnike iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov in vzgojnih zavodov, pridružijo pa naj se vam še po dva ali trije članice ali člani iz vašega zavoda. Seveda je zaželeno, da vas iz večjih zavodov pride na protestni shod še več, a vas prosimo, da vaša odsotnost v tem primeru ne bi bistveno posegla v običajno organizacijo dela v vaših delovnih okoljih. Želimo si, da bi se nam na protestu v čim večjem številu pridružili tudi zaposleni v plačni skupini J, saj bomo pred poslopjem Vlade RS zahtevali odpravo nesorazmerij pri plačah prav vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Glavni stavkovni odbor SVIZ je k solidarnostni podpori protestnega shoda povabil tudi članice in člane sindikata iz kulture in znanosti, ki bodo oblasti predali tudi zahteve zaposlenih na teh dveh področjih.


Z lepimi pozdravi in v solidarnosti,

 

Marjana Kolar, predsednica Glavnega odbora SVIZ

Branimir Štrukelj, 
glavni tajnik SVIZ

 

 

Komentarji
Simona Kumer
27.01.2023

Spoštovani,

zdi se mi, da je cela plačna lestvica neprimerna. Celotna plačna skupina J je na minimalni plači. Delam na delovnem mestu knjigovodje VI v PR 26, kar je celih 20 eur bruto nad minimalcem. Delam vse evidence v zvezi s stroški dela, pomogam pri finančnem načrtu, obračunavam plače, potne naloge...Imam končano VII. stopnjo, ZUP in dolgoletne izkušnje na kadrovskem in finančnem področju. In potem delam za minimalca, ker se pač za nas nihče ne briga.

Martin
17.01.2023

Spoštovana!
Nikomur ne oporekam nobene izobrazbe ali kaj. Tam kjer sem zaposlen, imamo učitelje, ki nimajo strokovnega izpita in so do upokojitve še kakšna 4 leta (to pa tudi zato, ker ni ustreznega kadra). Tako da vem iz prakse, kdo dela. Ja, naredili ste dvoletni študij. Tudi sam sem ga, imam še izpit iz arhiviranja, pa izpit iz upravnega postopka, pa še kaj. In moti me trenutno samo to, da imate vi (ne mislim vas osebno) zaradi nižje izobrazbe odbitek največ 2 PR, tisti z delovno dobo nad 30 let pa samo 1 PR odbitka, Pri nas pa nastaja razlika za kar 8 PRjev. To je srž problema in nič drugega. Jaz vem, da z izobrazbo VI stopnje nisem ustrezen za delovno mesto, ki zahteva VII stopnjo. Ampak odbitek oz. razlika pa je ogromna - delo pa je ISTO. Oba (s VI in s VII stopnjo izobrazbe) opravljava tajniško delo. Delava pogodbe o zaposlitvah, delava razpise za prosta delovna mesta, vodiva vse potrebne evidence o zaposlenih, vodiva evidence delovnega časa vseh zaposlenih, prejemava prejeto pošto, odpošiljava pošto, oba sodelujeva na seja sveta zavoda in piševa zapisnike. Ampak če ima nekdo VII stopnjo izobrazbe, je plačan 8 PRjev več od tistega, ki ima VI stopnjo izobrazbe. Pri strokovnih delavcih pa temu ni tako . In to nas boli. In dejstvo je, da šole brez tajništev enostavno me morejo - to najbrž veste tudi vi.
Pa lep večer!

Alenka Požarnik
17.01.2023

Gospod Martin ne verjamem, da sploh kdo opravlja poklic učitelja brez strokovnega izpita. Res pa je da nas je veliko starejših, ki smo končali dvoletni študij, kar je bila takrat najvišja možna izobrazba na Pedagoški akademiji. Seveda smo potem naredili strokovni izpit. Tako nihče ne more reči, da nimamo ustrezne izobrazbe.

Martin
16.01.2023

Spoštovani SVIZ!

Jaz pa prosim za vaša pojasnila oz. odgovor, kdaj boste naslovili tudi problematiko delovnega mesta TAJNIK VIZ v šolstvu. Kot veste, so bile sprejete spremembe pravilnikov o normativih in standardih v OŠ, v OŠ PP in v GŠ, kjer daje možnost prerazporeditve zaposlenih na delovna mesta Poslovni sekretar VII, seveda ob predpostavki, da ta oseba ima VII stopnjo izobrazbe. Če je nima, ostaja na delovnem mestu Tajnik VIZ VI, ki pa je vrednoten kar 8 plačnih razredov nižje kot Poslovni sekretar VII. Zato me zanima, kaj boste ukrenili v zvezi s tem, saj če učitelj ne izpolnjuje predpisane izobrazbe,, ima največ 2 plačna razreda manj kot nekdo, ki izpolnjuje vse pogoje. Žalosti me tudi, da lahko nekdo na delovnem mestu učitelja dela kar do upokojitve brez ustrezne izobrazbe in brez strokovnega izpita in ima samo 2 PR manj kot nekdo, ki ima vse te zadeve urejene (izobrazba, narejen strokovni izpit). Delo na delovnih mestih Tajnik VIZ VI in Poslovni sekretar VII je namreč istovrstno, vsi namreč delamo enako delo za različno plačilo. In to je skrajno nedopustno. Izborili ste namreč tudi dvig plač za pomočnice vzgojiteljic, ki so sedaj kar v 26 PRju, mi tajniki pa smo z zahtevano VI stopnjo izobrazbe v 24 PRju. Ne podcenjujem nobenega dela, vendar pa ni pravično, da smo tako rangirani. Zato res prosim za pojasnila, na kakšen način se SVIZ bori za boljše pogoje in plačilo zaposlenih v plačni skupini J, predvsem pa kaj meni o novih ureditvah delovnega mesta tajnika v šolstvu, saj smo sedaj razvrščeni kar v 3 delovna mesta.
Hvala!

Vaš komentar